Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Faktoring

Faktoring

20.04.2020

Faktoring je posel/finančna storitev, kjer podjetje proda svoje nezapadle ali zapadle terjatve banki ali faktoring družbi. Banke so sicer manj prilagodljive in imajo daljše postopke odločanja. Storitev je še posebej primerna za male in hitrorastoče firme, saj si s pomočjo faktoringa lahko zmanjšajo tveganja neplačil kupcev. Namesto da podjetje čaka na denar mesec dni ali celo več, s faktoringom denar prejme na račun takoj.

V faktoringu sodelujejo faktor (odkupi terjatve), odstopnik (proda terjatve) in plačnik (kupec stortve/blaga in plača faktorju). Izhaja iz angleške besede »factor«, posrednik. Banka ali faktoring ustanova je torej finančni posrednik, ki zagotovi likvidna sredstva odstopniku (se pravi podjetju, ki proda svoje terjatve do svojih kupcev faktorju). Naloga faktoring hiše je torej tudi, da poskrbi za izterjavo dolga in določi rok plačila in pogoje. Če kupec ne poravna računa, je tako za izterjavo dolžna faktoring hiša. Ko ji kupec poravna dolg, pa sredstva nakaže na račun podjetja (pri čemer seveda zaračuna provizijo).

Faktoring pa ni primeren za firme, ki poslujejo pretežno s fizičnimi osebami in poslujejo z gotovino, in za podjetja, ki nimajo stalnih kupcev.  

Lahko je torej alternativa bančnemu posojilu, saj faktor podjetju odobri iz odstopljenih terjatev. Je vir kratkoročnega financiranja, poslovanje je tako  varnejše bolj predvidljivo. Je pa hkrati bistveno hitrejši vir, saj lahko podjetje terjatve odproda v roku 24 ur.

Podjetjem je omogočeno, da se zavarujejo pred slabimi terjatvami tako na domačem kot na tujem trgu. Zanimiv je tudi za večja podjetja, poslovanje podjetja je bolj uspešno z bolj učinkovitim upravljanjem terjatev. Posledično imajo tako boljšo oceno kreditne in plačilne sposobnosti in nenazadnje tudi boljšo bonitetno oceno.

Še vedno pa lahko mikro in mala podjetja, ki redno poslujejo, pridobivajo nove posle in rastejo, v primeru povečanih potreb računajo tudi na sekundarne finančne vire (link do  kred. Vpr.), kjer je postopek pridobitve enako hiter (cca 24ur), brez odvečne administracije.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.