img-financiranje

Financirajte rast in razvoj podjetja
s pomočjo finančnih rešitev po meri

Podjetniški naložbeni center (PNC) nudi prilagojene finančne rešitve za nadaljnjo rast in razvoj podjetij
s poudarkom na mikro, malih ter srednje velikih podjetij, predvsem za...

Financirajte rast in razvoj podjetja
Nudimo prilagojene finančne rešitve
za nadaljnjo rast in razvoj podjetij
s poudarkom na mikro, malih
ter srednje velikih podjetij

Financiranje

Viri financiranja so temelj, s katerimi podjetja zagotavljajo izvajanje svoje dejavnosti, rasti in razvoja, pri čemer je izrednega pomena pravilno oblikovana struktura virov financiranja, njihova ustrezna ročnost ter cena.

PNC ponuja prilagojene finančne rešitve za mikro, mala in srednje velika podjetja, pri čemer skušamo v največji meri prisluhniti ter se prilagoditi posameznemu primeru. Prilagojene finančne rešitve so usmerjene predvsem na:

 • financiranje obratnega kapitala,
 • izboljšanje likvidnosti podjetja,
 • financiranje investicij v osnovna sredstva,
 • financiranje nakupa drugih premičnin ali nepremičnin,
 • financiranje izgradnje oziroma razširitve poslovnega obrata,
 • pridobivanje poslov na trgu…

Podjetniški Naložbeni Center deluje v skladu s šestimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se pokazale za uspešne, predvsem iz vidika, da podjetje preide iz »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da ponovno postane kreditno sposobno, v vmesnem času pa ne zanemarja tekočega poslovanja. Investicijske postavke podjetja Podjetniški Naložbeni Center za pridobitev posojila:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta (cena posameznega posojila je oblikovana za obdobje enega leta, tudi če se posojilo vrne pred iztekom roka, ostane cena enaka).
 • Višina posojila oz. kredita: od 1.000 do 30.000 EUR (višji zneski so ekonomsko neracionalni).
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja oz. poroka).
 • Način odplačevanja: donos mesečno in glavnica na koncu, donos in del glavnice mesečno, preostanek na koncu, donos in celotna glavnica mesečno.
 • Donosnost/cena posojila: odvisna od panoge in »bonitete« podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, ročnosti, namena itd.