Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit

21.04.2020

Najem večjega kredita je po navadi povezan z nakupom stanovanjske nepremičnine, zato je pogosta oblika financiranja hipotekarni kredit. Ta ima precej prednosti pred raznimi osebnimi, premostitvenimi, hitrimi,… krediti. Doba odplačevanja je daljša, pri  odobritvi pa banke upoštevajo različne vrste prilivov. Imajo tudi ugodnejšo obrestno mero, tako se pridobi  tudi  več sredstev kot z stanovanjskim kreditom. Možna so seveda tudi še dodatna zavarovanja (na primer sklenitev dodatnega življenjskega zavarovanja – v primeru smrti poskrbi za varnost družine)

Praviloma je najem takšnega kredita bolj kompliciran, zato je treba takšne odločitve vnaprej dobro premisliti, da na koncu ne ostanemo brez vsega.

Ko smo izbrali nepremičnino (ali na lastno pest ali preko agencije), je treba narediti terminski plan, od njega je potem odvisno črpanje kredita in interkalarne obresti (ki jih zaračunava dajalec kredita v obdobju koriščenja kredita, kjer je osnova za obračun obresti vsakokratno stanje izkoriščenega dela kredita). Zatem se posvetovanje z bankirji, kjer, vsaj tisti dobri, izčrpno predstavijo vse možnosti in pogoje kreditov. Po oceni kreditne sposobnosti (in vseh dokazilih o te-tej), banka izdela informativni izračun.

Pri takšni vrsti posojila potem sledi odločitev, katero nepremičnino zastaviti; pri čemer cenitev ni potrebna, če zastavimo nepremičnino, ki jo nameravamo kupiti s hipotekarnih kreditom. Sledi pridobitev dokumentov, ki potrjujejo lastništvo in zatem notarska overitev kupoprodajne pogodbe. Ko banka preveri kreditno  dokumentacijo pri  notarju, se sklene pogodba o najemu  in zavarovanju kredita s hipoteko. Kredit se lahko črpa, ko banka preveri ali je plomba za vknjižbo zastavne pravice vpisana na prvem mestu. Sledijo leta odplačevanja hipotekarnega kredita.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice