img-investitorji

Investirajte po zajamčenem donosu in obvladljivi nizki
stopnji tveganja s konkretnim zavarovanjem

V Podjetniškem naložbenem centru (PNC) s premišljenim investicijskim finančno-poslovnim konceptom
nudimo potencialnim investitorjem možnost investiranja presežka svojih finančnih sredstev ob relativno nizki
stopnji tveganja, znanem in zajamčenem donosu ter preglednem...

Investirajte po zajamčenem donosu
in obvladljivi nizki stopnji tveganja
s konkretnim zavarovanjem...
Možnost vstopa posameznega
podjetja ali fizične osebe
kot investitorja.

Investitorji

PNC ponuja možnost vstopa posameznega podjetja ali fizične osebe kot investitorja, ki s svojim finančnim vložkom pod okriljem PNC direktno sodeluje pri realizaciji oziroma financiranju (lokalnih podjetniško-finančnih) projektov. Na ta način imajo investitorji direkten in transparenten vpogled v lastnosti posameznega prevzetega finančnega projekta, še posebej v morebitna tveganja, ki jih je možno v sodelovanju z vsemi deležniki prevzetega finančnega projekta tudi prilagoditi ter optimizirati.

V podjetje Podjetniški Naložbeni Center lahko investirajo tako pravne kot tudi fizične osebe, ki s finančnim vložkom pod okriljem podjetja direktno sodelujejo pri realizaciji oziroma financiranju, izključno, slovenskih mikro in malih podjetij. Na ta način imajo investitorji direkten in transparenten vpogled v lastnosti posameznega prevzetega finančnega projekta, še posebej v morebitna tveganja, ki jih je možno v sodelovanju z vsemi deležniki prevzetega finančnega projekta, tudi sproti prilagoditi ter optimizirati. Pogoji za pristop novih investitorjev:

  • Investicije možne od 1.000,00 EUR (komanditni vložek) oz. 2.000,00 EUR (posojilni vložek) naprej.
  • Prednost – investitor lahko postane tudi družbenik/komanditist podjetja in tako na skupščini soodloča o strategiji razvoja podjetja, viziji, investicijah itd.
  • Investitor je lahko tako pravna oseba kot tudi fizična, ne glede na rezidentstvo.
  • Družbenik/komanditist ima  4 možnosti sodelovanja: postane zgolj komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR ali večkratnikom tega zneska, postane komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR ali večkratnikom tega zneska in lahko tudi hkrati sklene s podjetjem t. i. »pogodbo o depozitnem varčevanju« (od 1.000,00 EUR naprej oz. večkratnikom tega zneska), postane komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR ali večkratnikom tega zneska in sklene s podjetjem »pismo o nameri za investiranje v projekte« (od 2.000,00 EUR naprej oz. povečan znesek za min. 1.000,00 EUR), hkrati postane komanditist in tudi neposredni investitor (min. 1.000,00 EUR komanditni vložek in min. 2.000,00 EUR posojilni vložek).
  • Dodatne prednosti za  investitorja/komanditista: Investitor si lahko v naravi ogleda vsako zavarovanje ponujeno s strani podjetja, ki želi pridobiti posojilo oz. finančne vire. Prav tako se lahko investitor seznami z vsemi relevantnimi podatki posameznega investicijskega projekta.