Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Leasing

Leasing

22.04.2020

Je posel, oblika financiranja, s katero financiramo predvsem nabavo premičnin, redkeje nepremičnin, lahko pa tudi neopredmetenih sredstev.

Najpogostejše vprašanje v podjetju je – kaj se bolj splača? Leasing ali posojilo? Prvi sodi  med bolj dostopne oblike financiranja, pogoji niso tako zahtevni in sam postopek je bolj enostaven; ni potrebno zbirati  tako zahtevne in obsežne dokumentacije, merila so manj stroga, stopnja fleksibilnosti je višja. Ročnost leasinga je največkrat prilagojena ekonomski življenjski dobi predmeta. Tudi obroki leasinga so praviloma fiksni.  Ampak – če firma kupi premičnino/nepremičnino s kreditom, takoj postane tudi njen lastnik. Kar pa pravno gledano, pri leasingu to ni. Pri npr. finančnem leasingu, je to lizingodajalec, ki ga podjetju preda v uporabo. Šele ko se lizingodajalcu poplačajo vse obveznosti, postane podjetje tudi pravni lastnik.

Leasing ločimo tudi na število strank, ki so udeležene v njem; tako poznamo direktni in indirektni leasing, finančni in operativni leasing ter leasing potrošnih stvari, leasing premičnih in nepremičnih investicijskih dobrin.

Finančni leasing lahko primerjamo z dolgoročnim kreditom, poslovnega pa z (dolgoročnim) najemom. Finančni je najbolj tipičen in hkrati pomeni pogodbo o investiranju. Pomeni takoimenovano amortizacijsko pogodbo, pri čemer je seveda seštevek obrokov, ki jih plačamo, večji od nabavne cene investicije. Operativni leasing morda najbolj spominja na najem, ključna razlika pa je pravica do preklica pogodbe, pogodbe pa so ponavadi kratkoročne.

Leasinge delimo še glede na sam predmet pogodbe, na leasing potrošnih stvari (ko je predmet pogodbe potrošna stvar (kakšna aparatura, kjer stroške servisiranja nosi lizingodajalec), leasing premičnih investicijskih dobrin (avtomobili in vsa premična sredstva), ki je najpogosteje uporabljena oblika ter na leasing nepremičnih investicijskih dobrin (ko da leasing podjetje kakšni firmi v zakup nepremičnino). Kot alternativo tem oblikam financiranja pa še podjetje lahko uporabi sekundarne vire financiranja. 

KREDITNI VPRAŠALNIK

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.