img-o-nas
Investirajte po zajamčenem donosu
in obvladljivi nizki stopnji tveganja!
Financirajte rast in razvoj podjetja
s pomočjo finančnih rešitev po meri!
Svetovalne storitve podjetjem za
premišljeno in hitrejšo rast ter razvoj...

Investirajte po zajamčenem donosu in obvladljivi nizki stopnji tveganja!

Financirajte rast in razvoj podjetja s pomočjo finančnih rešitev po meri!

Svetovalne storitve podjetjem za premišljeno in hitrejšo rast ter razvoj...

Podjetniški Naložbeni Center nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjeni predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. Podjetniški Naložbeni Center financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra. Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

PNC upravlja skupina izkušenih ekonomskih, finančnih in pravnih strokovnjakov, ki so pred tem delovali na različnih področjih v zelo različnih dejavnostih in si tako pridobili veliko praktičnih ter teoretičnih izkušenj:

 • na področju financ in bančništva,
 • na področju splošnega in projektnega menedžmenta,
 • na pravnem področju,
 • na področju prodaje,
 • na tehničnih področjih,
 • na področju vodilnih mest v večjih podjetjih,
 • na področju predavateljskih funkcij.

PNC v splošnem na eni strani vlaga finančna sredstva investitorjev v mikro, mala in srednje velika podjetja, katerim zagotavlja relativno varen in zajamčen donos, na drugi strani pa ponuja finančna sredstva podjetjem, ki jih potrebujejo predvsem za svojo nadaljnjo rast in razvoj.


Poslanstvo

V PNC podjetjem s premišljenim konceptom nudimo prilagojene finančne rešitve za njihovo nadaljnjo rast in razvoj.

Vizija

Vizija podjetja PNC je postati tržno prepoznani ponudnik alternativnih prilagojenih finančnih rešitev za mikro, mala in srednje velika podjetja ob poznavanju ter upoštevanju specifičnih lastnosti finančnega trga. Na osnovi dobrega in premišljenega konceptnega dela se želimo razviti v sodobno, zaupanja vredno in ugledno podjetje.

Vrednote

Temeljne vrednote, katerim sledimo v PNC, so:

 • zaupanje,
 • zadovoljstvo,
 • poštenost,
 • profesionalnost,
 • moč tima,
 • poslušnost,
 • strokovnost.