img-svetovanje

Svetovalne storitve podjetjem
za premišljeno in hitrejšo rast ter razvoj

V Podjetniškem naložbenem centru (PNC) nudimo svetovalne storitve s področja financ in poslovanja
ter tako celostno zaokrožujemo ponudbo za podjetja pri njihovi rasti in razvoju. Z našo pomočjo poteka
proces alokacije finančnih sredstev v slovenskem gospodarskem ...

Svetovalne storitve podjetjem za
premišljeno in hitrejšo rast ter razvoj!
Nudimo svetovalne storitve s področja
financ in poslovanja ter tako celostno
zaokrožujemo ponudbo za podjetja
pri njihovi rasti in razvoju.

Svetovanje

Poslovno svetovanje

 • zasnova strategije poslovanja,
 • svetovanje na področju financ in investicijskih vlaganj,
 • optimizacija poslovnega procesa,
 • svetovanje menedžmentu, upravi oziroma lastniku,
 • skrbni (finančni ali pravni) pregled podjetja (“due diligence”).

Finančno svetovanje

 • finančno prestrukturiranje podjetja (izven ali v okviru ZFPPIPP),
 • izdelava investicijskih elaboratov,
 • izdelava analiz poslovanja za različne potrebe,
 • izdelava poslovnih načrtov in poročil,
 • vrednotenje podjetij.

Ostale svetovalne storitve

 • priprava podjetja na pridobitev strateškega partnerja ali prodajo podjetja novemu lastniku,
 • analiza poslovanja in predlogi ukrepov za povečevanje poslovne uspešnosti,
 • izvedba procesa nakupa ali prodaje družb, delnic ali poslovnih deležev,
 • izvedba dokapitalizacije,
 • združitev, oddelitev, pripojitev.