intro01

PNC NALOŽBE, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER, KREDITI, POSOJILA
IN FINANČNI VIRI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE.
SEKUNDARNI FINANČNI VIRI OZ. PODJETNIŠKE FINANCE ZA RAST
IN RAZVOJ SLOVENSKIH PODJETIJ.

Podjetje PNC Naložbe nudi posojila, denar, kredite in finančne vire za financiranje rasti ter razvoja mikro in malih slovenskih
podjetij, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita oz. posojila na banki.
Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem
po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje PNC Naložbe ne predstavlja primarnih finančnih virov
oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko. Preberi več

PNC - Podjetniški naložbeni center
ALTERNATIVNI VIR FINANCIRANJA
OZ. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI
ZA PODJETJA

Podjetje PNC Naložbe financira rast
in razvoj predvsem mikro
in malih slovenskih podjetij.
Na trgu predstavlja alternativni vir financiranja
oziroma sekundarni finančni vir
za slovenska podjetja...
Preberi več

BANNER_PLC7

AKTUALNE NOVICE IN PROJEKTI

Objava aktualnih novic in projektov za komanditiste ter investitorje.
Splošne objave o podjetju PNC Naložbe, čistopis družbene pogodbe, sklic skupščine itd.
Preberi več

AKTUALNE NOVICE IN PROJEKTI

Objava aktualnih novic in
projektov za komanditiste ter investitorje.
Splošne objave o podjetju PNC Naložbe,
čistopis družbene pogodbe, sklic skupščine itd.

Preberi več

investiranje-sub

Investirajte po zajamčenem donosu in obvladljivi nizki
stopnji tveganja s konkretnim zavarovanjem

V Podjetniškem naložbenem centru (PNC) s premišljenim investicijskim finančno-poslovnim konceptom
nudimo potencialnim investitorjem možnost investiranja presežka svojih finančnih sredstev ob relativno nizki
stopnji tveganja, znanem in zajamčenem donosu ter preglednem... Preberi več

Investirajte po zajamčenem donosu

V Podjetniškem naložbenem centru (PNC)
s premišljenim investicijskim finančno-poslovnim
konceptom nudimo potencialnim investitorjem
možnost investiranja presežka svojih finančnih
sredstev ob relativno nizki stopnji tveganja, znanem
in zajamčenem donosu ter preglednem...

Preberi več

financiranje-sub

Financirajte rast in razvoj podjetja
s pomočjo finančnih rešitev po meri

Podjetniški naložbeni center (PNC) nudi prilagojene finančne rešitve za nadaljnjo rast in razvoj podjetij
s poudarkom na mikro, malih ter srednje velikih podjetij, predvsem za... Preberi več

Financirajte rast in razvoj

Podjetniški naložbeni center (PNC) nudi
prilagojene finančne rešitve za nadaljnjo rast
in razvoj podjetij s poudarkom
na mikro, malih ter srednje velikih podjetij,
predvsem za...

Preberi več

svetovanje-sub

Svetovalne storitve podjetjem
za premišljeno in hitrejšo rast ter razvoj

V Podjetniškem naložbenem centru (PNC) nudimo svetovalne storitve s področja financ in poslovanja
ter tako celostno zaokrožujemo ponudbo za podjetja pri njihovi rasti in razvoju. Z našo pomočjo poteka
proces alokacije finančnih sredstev v slovenskem gospodarskem ... Preberi več

Svetovalne storitve

V Podjetniškem naložbenem centru (PNC)
nudimo svetovalne storitve s področja
financ in poslovanja ter tako celostno
zaokrožujemo ponudbo za podjetja
pri njihovi rasti in razvoju.
Z našo pomočjo poteka proces alokacije
finančnih sredstev v slovenskem gospodarskem ...

Preberi več

ZA INVESTITORJE

Zakaj investirati?

 • znan in zajamčen letni donos,
 • nizko in obvladljivo tveganje,
 • investicije zgolj v slovensko lokalno gospodarstvo,
 • transparentnost projektov in informacij

ZA PODJETJA

Zakaj izbrati PNC?

 • prilagojene finančne rešitve po meri posameznega podjetja,
 • prilagojeni pogoji in ročnost,
 • brez odvečnih birokratskih procesov,
 • profesionalni osebni odnos in sodelovanje

ZA PODJETJA IN INVESTITORJE

Prednosti storitev

 • celostna poslovna ponudba za podjetja na enem mestu,
 • strokovnost in izkušenost svetovalcev za posamezna področja,
 • širok spekter svetovalnih področij

POTEK INVESTICIJSKEGA PROCESA V PNC

INVESTITORJI

Investitorji (pravne ali fizične osebe), ki imajo presežek finančnih sredstev.

PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

PNC upravlja s premoženjem investitorjev, ki ga investira v mikro, mala ter srednje velika slovenska podjetja za njihovo nadaljnjo rast in razvoj.

FINANCIRANJE

PNC financira oziroma investira v podjetja na trgu, ki iščejo oziroma potrebujejo finančna sredstva za nadaljnjo rast in razvoj.

Podjetniški Naložbeni Center nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjeni predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. Podjetniški Naložbeni Center financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra. Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.
enfoldwplk