Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304

Spoštovani,

v letu 2018 je pričela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju GDPR). Skladno z GDPR mora podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. in z njim vsa ostala povezana podjetja (v nadaljevanju PNC Naložbe) pridobiti Vašo privolitev oz. »spletno soglasje« za obdelavo Vaših osebnih, poslovnih in drugih podanih podatkov, podanih v izpolnjenem spletnem anketnem vprašalniku (http://vprasalnik.pnc.si), za namen nadaljnjega poslovnega sodelovanja, obdelavo podanih podatkov oz. vloge, samodejnega obveščanja o novostih in drugih odločitvah podjetja PNC NALOŽBE (v nadaljevanju e-obveščanje).

Podjetje PNC NALOŽBE bo obdelovalo naslednje Vaše podane podatke: Vaše osebno ime in priimek, elektronski naslov (osebni ali poslovni), podano mobilno ali stacionarno telefonsko številko (osebno ali poslovno), ime pravne osebe, podane finančne podatke pravne osebe (bilanca, bančni TRR izpiski, register osnovnih sredstev, druga finančna bančna ali davčna potrdila), podatke o predlaganem zavarovanju (premičnine, nepremičnine – podani računi premičnin, zemljiško knjižni izpiski, slike, cenitvena poročila itd.). Omenjene podane podatke podjetje PNC NALOŽBE obdeluje zgolj za namen pregleda poslanega izpolnjenega spletnega povpraševanja oz. vloge za ureditev finančnih virov, preveritev bonitete podjetja, oblikovanje kreditne ponudbe oz. ponudbe finančnih virov, pošiljanje nadaljnjih e-sporočil in obveščanja preko e-pošte (e-obveščanja). Podanih podatkov podjetje PNC NALOŽBE ne bo preneslo na tretjo osebo.

Prosimo Vas, da nam s klikom na spodnji gumb sporočite, ali soglašate z obdelavo Vaših zgoraj navedenih podanih podatkov za potrebe e-obveščanja in nadaljnjega medsebojnega poslovnega sodelovanja.

SOGLAŠAM

Želimo Vam sporočiti še, da brez Vašega podanega soglasja, ne bomo imeli pravne podlage za obdelavo Vaših podatkov in Vas zato ne bomo mogli obvestiti o vaši podani vlogi oz. v nadaljevanju obveščati o novostih in odločitvah podjetja PNC NALOŽBE, če ne boste podali soglasja.

Soglasje, ki ga podate, lahko kadarkoli prekličete brez kakršnihkoli negativnih posledic.

Informacije, ki Vam jih mora podjetje PNC NALOŽBE zagotoviti skladno s 13. členom GDPR (informacije, ki se zagotovijo, kadar se podatki pridobijo od posameznika ali podjetja, na katerega se nanašajo podani podatki), najdete tukaj.

Lep pozdrav, podjetje PNC Naložbe

Informacije 13. člen GDPR e-obveščanje 
Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika PNC Naložbe d.o.o., k.d.Lackova cesta 762000 MariborMatična števila: 6913474000 

Davčna številka: 56457502

Tadej Verbošt, direktor

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov G: 070 304 304E: info@pnc.si
Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo Pregled poslanega izpolnjenega spletnega povpraševanja oz. vloge za ureditev finančnih virov, preveritev bonitete podjetja, oblikovanje kreditne ponudbe oz. ponudbe finančnih virov, pošiljanje nadaljnjih e-sporočil in obveščanja preko e-pošte (e-obveščanja), točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju GDPR)
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Pooblaščene osebe podjetja PNC Naložbe, pogodbeni sodelavci in tržniki
Obdobje hrambe osebnih podatkov Podatki se hranijo dokler je posameznik oz. podjetje »naročeno« na storitve e-obveščanja oz. ne poda preklica
Pravice posameznika ·       Pravica do preklica privolitve (7. člen GDPR).·       Pravica dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR).·       Pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen GDPR).·       Pravica do izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve in v primerih, določenih v 17. členu GDPR. 

·       Pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. členu GDPR.

·       Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. člen GDPR).

·       Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR).

·       Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR) – Informacijskem pooblaščencu RS.

Obveznost zagotovitve osebnih podatkov Posameznik oz. podjetje mora zagotoviti zahtevane osebne podatke, če se želi naročiti na storitev e-obveščanje.