Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304

Potrebna dokumentacija

Pričetek postopka pridobitve kratkoročnega posojila oz. kredita, potrebna dokumentacija in drugi podatki

Krediti od 1.000 do 20.000 EUR

Ročnost 12 mesecev

Brez odvečne administracije

Odobritev že v 24-ih urah

1. Osnovni podatki podjetja

  • Ime in davčna številka podjetja.
  • Višina potrebnega financiranja (od 1.000,00 EUR do 20.000,00 EUR).
  • (Izjemoma tudi do 30.000,00 EUR ob ustreznem zavarovanju – nepremičnina).
  • Jasno opredeljen namen koriščenja finančnih virov.
  • Opis dejavnosti podjetja (kaj podjetje počne, vizija, cilji, št. zaposlenih itd.).
  • Višina ustvarjenega prometa v preteklem poslovnem letu.
  • Predvidena višina ustvarjenega prometa v tekočem poslovnem letu.
  • Predvidena višina ustvarjenega prometa v naslednjem/prihodnjem poslovnem letu.
  • Plačilna sposobnost podjetja glede na ustvarjen letni promet oz. od kod se bo odplačevalo posojilo, glede na višino vašega letnega prometa (opisno).

2. Bilance podjetja (bilanca stanja in poslovnega Izida)
3. TRR izpiski prometa podjetja
4. Register osnovnih sredstev
5. Ustrezno zavarovanje - Nepremičnina
6. Ustrezno zavarovanje - Premičnina
7. Kaj NI ustrezno zavarovanje

Pričetek postopka pridobitve posojila oz. kredita

1. Za pričetek postopka pridobitve kratkoročnega posojila oz. kredita je potrebno najprej izpolniti kratki kreditni vprašalnik, ki ga najdete tudi na spodnji povezavi.

2. Po izpolnjenem kreditnem vprašalniku bo vaša vloga pregledana in podana presoja ustreznosti vašega podjetja za pridobitev finančnih virov. V kolikor podjetje ustreza kreditnim pogojem, bo podjetje najkasneje v roku 12-ih ur pozvano za posredovanje ustrezne dokumentacije.

3. Vso nato zbrano in pripravljeno dokumentacijo (večina dokumentacije naj bo v .pdf dokumentu) se naj v enem elektronskem sporočilu pošlje na naš elektronski naslov: info@pnc.si.

4. Po pregledu posredovane dokumentacije bo ugotovljena dokončna ustreznost podjetja za pridobitev sekundarnih podjetniških finančnih virov.


V kolikor podjetje ustreza vsem našim pogojem, vas bo kontaktiral naš strokovni sodelavec in izpeljal celotni proces pridobitve finančnih virov, ki se načeloma odobrijo najkasneje v roku 24-ih ur od prejete celotne ustrezne dokumentacije, v nasprotnem primeru se vloga zavrne.