Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Ali podjetnik pozna vse vire financiranja rasti svojega podjetja? To niso zgolj bančni (primarni) finančni viri in posojilo, ampak tudi…

Ali podjetnik pozna vse vire financiranja rasti svojega podjetja? To niso zgolj bančni (primarni) finančni viri in posojilo, ampak tudi…

02.07.2016

Razvoj podjetja je najpomembnejši dejavnik v poslovanju podjetja, saj brez razvoja aktivnosti v podjetju stagnirajo in s časom lahko tudi zamrejo, podjetje pa ugasne. Nanaša se na kakovostne izboljšave v podjetju, ki so največkrat povezane tudi z rastjo podjetja, ni pa rast nujna za doseganje razvoja. Medtem, ko z rastjo razumemo količinsko povečanje, razvoj opredeljuje predvsem proces izboljšanja kakovosti v podjetju (npr. reorganizacijo podjetja, spremembo asortimana, novo strateško usmeritev, itd.). Ko govorimo o rasti in razvoju podjetja, je potrebno razmisliti tudi o optimalni velikosti podjetja, ki je tista, pri kateri je podjetje najuspešnejše. Strateški razvoj podjetja je torej ciljno usmerjen proces spreminjanja podjetja na bolje. Spreminjanje se nanaša na procese v podjetju, na organizacijo podjetja, ter na poslovno okolje, v katerem podjetje deluje. Za pripravo ustrezne strategije razvoja podjetja, podjetje običajno najprej pripravi analizo poslovnega okolja.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije.

Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

 

Viri financiranja

(http://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/viri-financiranja)

 

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja. Za grafični prikaz kliknite tukaj

Vire financiranja lahko razdelimo v dve osnovni skupini:

Pri lastniškem financiranju vlagatelj dobi za zameno lastniški delež in deli usodo uspeha ali neuspeha naložbe. To pomeni, da dobijo vlagatelji sredstva povrnjena le v primeru rasti ali dobičkonosnosti podjetja. V primeru propada podjetja pa to pomeni izgubo za vlagatelje. Lastniški kapital torej za razliko od dolžniškega nosi tveganje uspeha ali neuspeha podjetniškega projekta.

Znani viri financiranja podjetij v Sloveniji so:

 1. bančni viri (kratkoročna in dolgoročna posojila),
 2. javni viri (javni razpisi, subvencije, druge državne pomoči),
 3. rizični kapital (skladi in družbe tveganega kapitala, poslovni angeli),
 4. faktoring (z zavarovanjem ali brez zavarovanja terjatev),
 5. leasing (finančni ali operativni leasing),
 6. drugi viri (evropska sredstva).

Preberite tudi:

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.