Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | ALI SE VAŠE PODJETJE SREČUJE Z LIKVIDNOSTMI TEŽAVAMI? ALI SE VAŠE PODJETJE MORDA SREČUJE Z “GLUHIMI UŠESI” NA BANKI PRI PRIDOBIVANJU KREDITA ALI POSOJILA? PODJETJE PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI FINANČNE VIRE, KREDITE, POSOJILA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA OZ. POSOJILA

ALI SE VAŠE PODJETJE SREČUJE Z LIKVIDNOSTMI TEŽAVAMI? ALI SE VAŠE PODJETJE MORDA SREČUJE Z “GLUHIMI UŠESI” NA BANKI PRI PRIDOBIVANJU KREDITA ALI POSOJILA? PODJETJE PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI FINANČNE VIRE, KREDITE, POSOJILA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA OZ. POSOJILA

06.11.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. ponuja t. i. sekundarne finančne vire za podjetja in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju in zavarovanju ne dobijo kredita oz. posojila na banki.

1.       Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

2.       Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

3.       Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

4.       Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

5.       Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

 

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje na trgu predstavlja sekundarni dolžniški finančni vir oz. način financiranja. Iz tega razloga podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami. To pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

Ne glede na spodaj zapisano bi predlagal, da se slišimo in pogovorimo ter najdemo morebitno optimalno rešitev za vaše podjetje. 

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe) nudi sekundarne finančne vire za mikro in mala podjetja oziroma posojila/kredite za podjetja, v skladu z naložbeno strategijo predvsem za:

–          financiranje obratnega kapitala,

–          nabavo materiala,

–          izboljšanje likvidnosti podjetja,

–          financiranje investicij v osnovna sredstva,

–          financiranje nakupa drugih premičnin ali nepremičnin,

–          poplačilo dolgov ali blokad,

–          poplačilo DDV-ja,

–          itd.

 

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

 1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta.
 2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
 3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 4. Predlog ustreznega zavarovanja (nepremičnina ali premičnina – stroji ali druga oprema podjetja).
 5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd..

 

Za več informacij nas kontaktirajte na spodaj zapisane kontaktne podatke.

 

ALI SE VAŠE PODJETJE SREČUJE Z LIKVIDNOSTMI TEŽAVAMI? ALI SE VAŠE PODJETJE MORDA SREČUJE Z "GLUHIMI UŠESI" NA BANKI PRI PRIDOBIVANJU KREDITA ALI POSOJILA? PODJETJE PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI FINANČNE VIRE, KREDITE, POSOJILA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA OZ. POSOJILA

ALI SE VAŠE PODJETJE SREČUJE Z LIKVIDNOSTMI TEŽAVAMI? ALI SE VAŠE PODJETJE MORDA SREČUJE Z “GLUHIMI UŠESI” NA BANKI PRI PRIDOBIVANJU KREDITA ALI POSOJILA? PODJETJE PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI FINANČNE VIRE, KREDITE, POSOJILA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA OZ. POSOJILA

Kreditiranje

Hranilnica kreditira na področju pravnih oseb izključno svoje komitente (imetnike transakcijskih računov in deponente). Krediti se odobravajo za različne namene (za likvidnostne namene, za nakup osnovnih sredstev, druge potrebe). Zavarujete jih lahko z vezavo depozitnih sredstev, osebnimi poroštvi, zastavo vrednostnih papirjev, menico, hipoteko oziroma kombinacijo le teh.

 

Hranilnica pri ugotavljanju in preverjanju kreditne sposobnosti osebnega poroka opravi vpogled v sistem SISBON

 

Redna ponudba

 

Obrestne mere za imetnike TRR:

 • do 12 mesecev, 3,70 % nominalno,
 • nad 12 do 24 mesecev, 4,40 % nominalno,
 • nad 24 do 36 mesecev, 4,40 % nominalno,
 • nad 36 do 48 mesecev, 4,40 % nominalno,
 • nad 48 do 60 mesecev, 4,40 % nominalno,
 • nad 60 do 120 mesecev, 5,10 % nominalno.

 

Obrestne mere za imetnike TRR – euribor:

 • nad 36 do 48 mesecev, EURIBOR + 3,70 %,
 • nad 48 do 60 mesecev, EURIBOR + 3,90 %,
 • nad 60 do 120 mesecev, EURIBOR + 4,10 %,
 • nad 120 do 240 mesecev, EURIBOR + 4,40 %.

Stroški:

 • za odobritev kredita so od 1,50 % do 2,80 %. Stroški so navzgor omejeni glede na vrsto zavarovanja,
 • za vodenje kredita 5,00 EUR mesečno,*
 • nakazila kredita 5,50 EUR.
 • Gasilska društva, zveze in društva upokojencev ter kmetje: vsi krediti brez stroškov odobritve, v kolikor imajo TRR le v DH, kmetijske zadruge 10 % nižji stroški odobritve od veljavne tarife

S kreditojemalcem je možen tudi individualen dogovor o višini obrestne mere, glede na boniteto in poslovno sodelovanje.

 

Poslovni račun

V hranilnici vam nudimo transakcijski – poslovni račun z najnižjimi stroški storitev. Naša ponudba ima številne prednosti in je odlična alternativa drugim bankam.Brezplačno odprite poslovni račun ter pridobite poslovno Maestro kartico. Vodenje računa je prvih 12 mesecev brezplačno.

Preverite še druge konkurenčne prednosti, ki vam jih ponuja poslovni račun in nam zaupajte opravljanje plačilnega prometa. S pogodbo o vodenju poslovnega računa se lahko dogovorimo za različne oblike poslovnega sodelovanja – vaše finančno poslovanje bo potekalo brezhibno. V ponudbi je tudi poslovna MasterCard kartica z odloženim plačilom, brez članarine prvo leto od otvoritve poslovnega računa .

Za hitro in enostavno poslovanje s poslovnim računom vam je na voljo spletna banka Dh-Net, ki je dosegljiva vse dni v mesecu. Vsem, ki imajo pri nas odprt poslovni račun, nudimo ugoden računovodski servis.

 

Za varno poslovanje vam omogočamo, da vklopite obveščanje o uporabi poslovnih kartic z varnostnimi SMS sporočili.
Pokličite nas in posredovali vam bomo dokumente za odprtje računa.

 

Poslovni račun

Poslovni – transakcijski račun lahko brezplačno odprete v

vseh poslovnih enotah hranilnice.

 

Z odprtjem poslovnega računa:

 • zagotavljamo dnevno tekoče plačevanje, obveščanje o stanju na računu, prilivih in odlivih ter vse druge izpise za vaše potrebe in kontrole organov,
 • skrbimo za likvidnostne presežke vaših sredstev z ugodnejšim obrestovanjem,
 • vam nudimo možnost plačilnega prometa ob negativnem stanju računa, z ugodnim premostitvenim kreditom,
 • vam omogočamo ugodne kratkoročne in dolgoročne kredite,
 • omogočamo pridobitev ugodnejših kreditov za vaše zaposlene,
 • možnost najema POS terminalov.

Prednosti poslovnega računa:

 • sredstva na računu obrestujemo po 0,02 % letni obrestni meri.
 • limit na poslovnem računu obrestujemo po samo 7,50 % letni obrestni meri,
 • odprtje računa brez nadomestila,
 • ob otvoritvi poslovnega računa je prvo leto članarina za poslovno MasterCard kartico brezplačna,
 • vodenje računa je prvih 12 mesecev brezplačno, nato 2,40 EUR za sindikate, 3,50 EUR za društva, 3,80 EUR za samostojne podjetnike ter 6,20EUR za podjetja,
 • cena ene transakcije za plačilni nalog (majhen znesek), ki je posredovan na okencu hranilnice interno je brezplačno ,
 • cena plačilnega naloga, ki je posredovan na okencu hranilnice v drugo banko je 1,45 EUR *  (do 50.000,00 EUR),
 • cena plačilnega naloga (nujni nalog in nalog nad 50.000,00 EUR) je 3,40 EUR,
 • cena plačilnega naloga magnetni medij interno je brezplačno,
 • cena plačilnega naloga magnetni medij v drugo banko je 0,7 EUR (do 840 EUR) oz. 0,16% max. 2,00 EUR ,
 • cena plačilnega naloga (poravnava individualni in takoj) magnetni medij v drugo banko je 3,00 EUR (do 2.200 EUR) oz. 0,16% max. 3,00 EUR ,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko plačilo interno brezplačno ,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko plačilo v drugo banko je 0,30 EUR,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko plačilo v drugo banko v SEPA je 0,30 EUR,
 • cena plačilnega naloga za elektronsko urgentno plačilo TARGET je 2,80 EUR. 

Potrebni dokumenti za odprtje računa:

 • vloga za odprtje transakcijskega računa,
 • izpis iz sodnega/poslovnega registra (izpis pridobi hranilnica iz javnega registra),

  Sindikati, društva, politične stranke, verske skupnosti, družbene organizacije predložijo:

  • original (na vpogled) in fotokopijo odločbe o vpisu v register pri pristojnem upravnem organu oz.
  • odločbo pristojnega upravnega organa o hrambi statuta(sindikat),
  • sklep o imenovanju zakonitega zastopnika,
 • podpisni karton pooblaščene osebe za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu (za vsako pooblaščeno osebo svoj podpisni karton),
 • fotokopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika in pooblaščenih oseb ter fotokopijo njihovih davčnih številk.

S pripravljeno dokumentacijo se oglasite v eni izmed poslovnih enot Delavske hranilnice d.d. Po pregledu predložene dokumentacije boste s skrbnikom računa podpisali pogodbo o odprtju računa. Vaš poslovni račun bo aktiven že naslednji dan.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.