Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Dolgoročni podjetniški kredit | Financiranje podjetij | Podjetniški naložbeni center | Krediti in posojila za podjetja

Dolgoročni podjetniški kredit | Financiranje podjetij | Podjetniški naložbeni center | Krediti in posojila za podjetja

10.08.2016

Komu je namenjen?

(Vir: https://www.nkbm.si/dolgorocni-krediti)

Velikim, srednjim in malim podjetjem ter zasebnikom, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje dolgoročnejših naložb v osnovna in trajna obratna sredstva.

PREDNOSTI
Prilagodljiv vašim potrebam in željam.
Namenska poraba sredstev.
Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti mesečno.

ZNAČILNOSTI
VRSTE KREDITOV
Potrebujete dodatna sredstva za realizacijo vaših poslovnih načrtov doma ali v tujini? Vam pri izvedbi novih poslovnih idej pogosto zmanjkuje finančnih sredstev? Dolgoročni kredit Nove KBM vam bo v pomoč pri uresničitvi načrtov.
Značilnosti
 • Odplačilna doba kredita je praviloma od enega do desetih let.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, poslovanja podjetja (preteklega in sedanjega ter ocene bodočega), ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko na drugih področjih.
 • Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja – Seznam cenilcev,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb (Kaj je SISBON?),
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
Kako do kredita?
Obiščite nas ali pokličite svojega skrbnika! Bančni strokovnjaki, ki so opremljeni z ustreznimi znanji in izkušnjami, vam bodo pomagali pri uresničevanju podjetniških idej in poiskali najustreznejše rešitve za vaš posel.

Komu je namenjen?

Velikim, srednjim in malim podjetjem ter zasebnikom, ki potrebujete finančna sredstva za financiranje tekočega poslovanja.

PREDNOSTI
Nenamenska ali namenska poraba sredstev (odvisno od vrste kratkoročnega kredita).
Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti mesečno.

ZNAČILNOSTI
VRSTE KREDITOV
Za financiranje tekočega poslovanja vam ponujamo različne vrste kratkoročnega kreditiranja.
Značilnosti
 • Odplačilna doba: do 30 dni, do 180 dni ali do 360 dni.
 • Kredit lahko črpate v enkratnem ali večkratnih zneskih.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko.
 • Nenamenska ali namenska poraba sredstev (odvisno od vrste kratkoročnega kredita).
 • Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja – Seznam cenilcev,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb (Kaj je SISBON?),
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
Kako do kredita?

Obiščite nas ali pokličite svojega skrbnika! Bančni strokovnjaki, ki so opremljeni z ustreznimi znanji in izkušnjami, vam bodo pomagali pri uresničevanju podjetniških idej in poiskali najustreznejše rešitve za vaš posel.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.