Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje mikro in malih ter mladih podjetij (start-upov)

Financiranje mikro in malih ter mladih podjetij (start-upov)

27.07.2020

Za uspešno ustanovitev podjetja je dobra ideja sicer ključna, vendar pa podjetje brez začetnega kapitala ne bo prišlo daleč. Po navadi sam mladi podjetnik nima dovolj kapitala za uspešen zagon podjetja, zato mora iskati druge vire financiranja. Ker je podjetje na tej stopnji še v začetnih fazah in n posluje še uspešno, ampak se ideja in produkt šele razvijata, pa takšno podjetje, imenovano tudi start up ne bo primerno za posojila s strani bank, saj so takšne investicije za banke preveč tvegane. Tako takšna podjetja ne bodo mogla dobiti kreditov. Nadalje je takšno podjetje tudi še v preveč zgodnji fazi za investicije s strani skladov tveganega kapitala.

Tako se je v zadnjih letih, s porastom tako imenovanih start-up podjetij, v ospredje pomaknil tudi trend zasebnih investitorjev, ki investirajo svoj lastni denar v mlada start up podjetja, v uspeh katerih verjamejo. Takšne osebe so dobile ime poslovni angeli, in predstavljajo prvo in najboljšo možnost start-upa do zgodnjega financiranja.

Kaj so poslovni angeli?

Poslovni angeli so neodvisni posamezniki, ki priskrbijo kapital podjetju z začetnih fazah razvoja in tako pomagajo podjetju pri rasti in razvoju. To so večinoma premožni posamezniki, največkrat tudi sami podjetniki z veliko izkušnjami v branžah in dobrimi povezavami v poslovnem svetu, ki imajo sredstva in možnost za tvegane investicije kot so start-upi. Gre za posameznike, ki so izjemno uspešni, izkušeni, imajo znanje v panogi in izjemno socialno mrežo kontaktov. Poslovni angeli investirajo lastni denar v podjetje, v zameno pa pričakujejo, da se jim bo investicija obrestovala s tem, ko bo podjetje rastlo in se bo njegova vrednost povečala.

Poslovni angeli pa ne prispevajo le kapital, ampak mladim podjetjem tudi pomagajo do uspeha in razvoja. Poslovnim angelom je v interesu, da podjetje raste in uspešno posluje, saj se mu bo investicija lahko le tako poplačala. Iz tega razloga je investitor pogosto vpleten v poslovanje, podaja svoje ideje, in uporabi svoja poznanstva v korist podjetja. Tako mlado podjetje s poslovnim angelom ne pridobi le denarja, ampak tudi »mentorja«, ki deli svoje znanje in izkušnje. Poslovne angele je treba ločiti od investicijskih skladov tveganega kapitala. Za razliko od le-teh poslovni angeli investirajo svoj lastni denar, po navadi manjše vsote.

Nadaljnje stopnje in opcije financiranja mladih podjetij

Poslovni angeli so odlična priložnost za mlada podjetja, ki so še v stopnji razvoja poslovne ideje in produktov oziroma storitev. Takšna podjetja še niso privlačna za investitorje tako imenovanega

»venture« kapitala, zato poslovni angeli pogosto predstavljajo most od popolnega začetka podjetja, ko je še v stopnji razvoja produktov do stopnje, kjer je podjetje privlačno za večje investicije. Poleg tega takšna start up podjetja tudi še niso primerna za bančne kredite. Banke bodo nerade izdale kredit za samo poslovno idejo, saj je za njih tveganje ne-vračila kredita preveliko.

Poslovni nagel in njegova investicija bosta torej predstavljala prvo fazo financiranja start upa. Če bo šlo vse po načrtih in bo mlado podjetje začelo dobičkonosno poslovati, bo sledila druga faza investicij. To bodo skladi tveganega kapitala, kjer bodo vložki višji kot s strani poslovnih angelov.

V tretji fazi, v sklopu rednega poslovanja ali pa zaradi želje po širitvi se bo financiranje podjetja opravilo še z dolžniškim kapitalom. To pomeni z raznimi posojili in krediti s strani bank, ali iz drugih virov.

Tvegane investicije

Za investicije s strani poslovnih angelov bodo privlačna le izjemno obetajoča podjetja, saj so investicije v strt-upe izjemno tvegane. Na sto pregledanih portfoliev se poslovni angeli odločijo za eno investicijo. Nadalje več kot šest od desetih takšnih podjetij, v katere je bilo investirano, na žalost propade, dva do tri poslujejo povprečno, brez izjemnih donosov, le eden do dva pa prineseta dobičke za investitorje. Statistični podatki torej pokažejo kako tvegane so investicije v start-up podjetja. To bo tudi razlog, da so poslovni angeli po navadi posamezniki, ki množično investirajo v večje število podjetij, saj to razprši njihovo tveganje. Če bo poslovni angel investiral v deset podjetij je statistično verjetno, da bo vsaj eno od teh prinašalo visoke donose, kar bo poslovnemu angelu krilo izgube, ki jih bo trpel zaradi več kot 6 propadlih podjetij.

Rang investicij je v Sloveniji po navadi 50 do 300 tisoč evrov, seveda pa se lahko poslovni angeli na istem projektu povežejo in skupaj naberejo kapital za investicijo. Tako se tudi tveganje boljše razporedi. Čas investiranja je navadno od 3 do 5 let, poslovni angeli pa pričakujejo za uspešno investicijo vsaj 25 odstotni profit.

Izstop iz investicije

Poslovni angeli svoj donos na investicijo dobijo z izstopom iz investicije. Namen poslovnih angelov je, da se jim investicija izplača, da bo vrednost podjetja narastla in bodo z izstopom svojo investicijo povečali. Poslovni angeli bodo za svoj vložek v podjetju dobili nek procent lastništva, donos pa bodo dobili s tem, ko bodo izstopili iz podjetja – po navadi s prodajo deležev, ki bodo sedaj vredni več od začetne investicije.

Izstop se zgodi s prodajo deležev samemu podjetju, ali pa tretjim osebam. Pravila izstopa bi morala biti določena v pogodbi, ki jo sklene poslovni angel s podjetjem, ko vanj investira.

Evropsko združenje poslovnih angelov

Poslovni angeli so dandanes tako razširjeni, da so se združili tudi na evropski ravni, v združenju pod imenom »EBAN«. EBAN je pan-evropejski predstavnik za investitorje v začetnih fazah poslovanja in združuje preko 150 organizacij članic v več kot petdesetih državah. Združenje je bilo ustanovljeno že leta 1999 s strani poslovnih angelov pionirjev v Evropi, s podporo Evropske komisije in EURADA. EBAN predstavlja sektor, ki skupaj investira več kot 11 milijard evrov letno in igra vitalno vlogo za prihodnost in razvoj malih in srednjih podjetij v Evropi. Člani EBAN so poleg poslovnih angelov tudi razne elektronske »crow-funding« platforme, večja podjetja, korporacije, gospodarske zbornice držav v Evropi in pa tudi razne vladne organizacije. Vsi ti akterji skupaj učinkovito prispevajo razvoju malih in srednjih podjetij ter strt-upov v začetnih fazah nastanka in razvoja.

Za mala in srednja podjetja ter start-upe je dobro vedeti, da EBAN organizira razne dogodke, kjer se mlada podjetja lahko predstavijo ter razne treninge za uspešen zagon podjetja in tako povezuje potencialne investitorje z mladimi podjetji, ki potrebujejo začetni kapital.

Poslovni angeli Slovenije

Tudi v Sloveniji se poslovni angeli povezujejo na državni ravni v združenju »Poslovni angeli Slovenije«, ki tesno sodelujejo z Evropskim združenjem poslovnih angelov EBAN. Združenje, ustanovljeno leta 2007, preko svoje spletne strani povezuje ambiciozna podjetja z potencialnimi investitorji v Sloveniji in tudi drugje v Evropi. Poleg tega z začetnimi investicijami do višine 250 tisoč evrov zagonskim podjetjem pomagajo do razvoja produktov in širitvijo na tuje trge. Poslovni angeli Slovenije služijo kot neke vrste posrednik med potencialnimi investitorji in obetavnimi podjetji. Od teh obetavnih podjetij zbirajo predstavitve njihovih podjetij, te predstavitve pa potem posredujejo potencialnim investitorjem oziroma jih delijo z njimi na »demo dnevih«, ki jih redno organizira in ki trenutno potekajo na spletu.

Nadalje objavljajo odprte investicije, oziroma možnosti – na primer portale ali dogodke – na slovenski in evropski ravni, kamor se mlada podjetja lahko prijavijo in tam predstavijo svoje ideje in svoje poslovne modele. Poleg tega na svoji spletni strani objavljajo najbolj obetavna mlada podjetja, ki so nedavno pridobila investicije s strani poslovnih angelov zaradi svoje perspektivnosti. Opise in predstavitve podjetij si lahko potencialni investitorji na spletni strani ogledajo in preko Poslovnih angelov Slovenije s podjetniki stopijo v stik.

Start-up klinika

Poslovni angeli Slovenije start-upom omogočajo storitev pod imenom »Start-up klinika«, ki start up podjetjem pomaga pri:

 • Ocenjevanju poslovnih idej in poslovnih modelov
 • Oblikovanju poslovnega modela in s tem pridobivanju investicij s strani poslovnih angelov
 • Dodelavi investicijske dokumentacije
 • Organizaciji poslovanja
 • Pravnem svetovanju
 • Intelektualni lastnini in zaščiti le-te
 • Vodenju financ in računovodstvu
 • Marketingu in prodaji
 • Procesih in IKT prodaji
 • Prijavah na razne razpise z možnostjo financiranja
 • Pri spletnih straneh, družbenih omrežjih in preostali multimediji

Prijava podjetja v portal Poslovni angeli Slovenije

Za mlado podjetje v iskanju kapitala je zelo priporočljiva prijava v portal Poslovni angeli Slovenije, kjer bodo podjetja imela možnost biti opažena s strani investitorjev. Prijava start upa je zelo preprosta. Po uspešni preprosti registraciji z elektronskim naslovom bo podjetje dobilo potrditveno elektronsko sporočilo in pa nadaljnja navodila. Podjetje bo zaprošeno da na elektronski naslov Poslovnih angelov Slovenije pošlje naslednjo dokumentacijo:

 1. Predstavitev in opis podjetja na eni strani besedila – tako imenovani »One pager«
 2. Predstavitev podjetja v Power Point obliki, na podani podlagi s strani Poslovnih angelov Slovenije (tako imenovani »Pitch Deck«)
 3. Opis ekipe in daljši ops podjetja – na kakšni razvojni stopnji je, kakšni so predvideni naslednji koraki in dobički

Druge poti do uspešnega financiranja

Poleg iskanja poslovnih angelov preko združenja Poslovni angeli Slovenije ali evropskega združenja EBAN obstajajo tudi druge možnosti.

Ena izmed možnosti, podobna iskanju preko omenjenih združenj je najem posrednika za iskanje investitorjev, ki si jih podjetje želi. Takšni posredniki med investitorji in podjetji so lahko zelo uspešni, vendar pa so seveda tudi plačljivi.

Seveda je možno tudi iskanje poslovnega angela samostojno, tako da podjetje investitorje, ki bi si jih v svojem podjetju želelo, kontaktirajo sami. Pri tem je pomembno da podjetje pripravi dobro gradivo za pridobitev investitorjev.

Najprej potrebuje podjetje »Proposal for investment«, ki naj ne bo daljša od ene strani. Gre za neke vrste pismo, kjer se potencialnim investitorjem pojasni, zakaj je pametno investirati v njihovo podjetje. Vključiti je torej treba:

 • Podatke o ideji
 • Podatke o analizi trga
 • Kakšni profiti se pričakujejo
 • Kaj od poslovnega angela želi podjetje
 • Predstavitev izhoda za poslovnega angela – kako lahko poslovni angel izstopi iz podjetja in iz njega pridobi donos na investicijo
 • Predstavitev ekipe

Poleg tega je potrebno izdelati poslovni načrt. Načrt naj ne bo predolg, aj so poslovni angeli zaposleni podjetniki. Gre za odločilni dokument, ki bo predstavil, kako podjetnik pričakuje, da se bo podjetje razvijalo in kako bo delovalo. Preden podjetje izda preveč informacij je pametno, da poslovni načrt spremlja »Non disclosure Agreement«, ki potencialnemu investitorju prepričuje izdajo poslovnih idej.

Financiranje v času krize

Podatki kažejo, da ima povprečen evropski start-up rezerve denarja, ki omogočajo normalno poslovanje 27 dni. Sedanja kriza zaradi korona-virusa traja že nekaj mesecev, kar pomeni, da je večini start upov že davno zmanjkalo denarja za redno poslovanje, v kolikor svojih dejavnosti niso mogli normalno nadaljevati tudi v času krize in zaprtja.

Poročila kažejo, da so poslovni angeli podjetjem v katera so že investirala, v želji, da ne propadejo, nadalje pomagala s financiranje, kriza pa vendar negativno vpliva na nove dogovore s poslovnimi angeli. Po drugi strani pa je prišlo do novih investicij v podjetja, ki so se korona-virus krizi hitro prilagodila in se uspešno razvijala tudi med le-to.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice