Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kmalu ugodni krediti za mala in srednje velika podjetja

Kmalu ugodni krediti za mala in srednje velika podjetja

09.05.2016

Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma do konca meseca maja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami, objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem za Podravje in Koroško (RGS). Razpisa bosta objavljena ločeno za vsako regijo.

Cilji RGS:

  • pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,
  • povečevanje investicijske aktivnosti v regijah,
  • zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
  • vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
  • olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.,

in sicer na območju Podravske in Koroške regije.

Ugodni krediti v višini do 150.000 EUR

Potrebujete pomoč pri pripravi poslovnega načrta?Pošljite povpraševanje!

Najnižji znesek kredita bo znašal 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, najdaljša ročnost bo 8 let.

Garancija RGS bo služila kot jamstvo 50 % bančnega kredita. V Podravski regiji bo na voljo 1.200.000 EUR sredstev, v Koroški regiji pa 1.000.000 EUR. Predviden multiplikator (višina odobrenih kreditov bank glede na sredstva RGS) znaša 3. Višina obrestne mere bo odvisna od ponudbe sodelujočih bank, vendar v nobenem primeru ne bo presegala 75 % povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije za kredite primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju.

Zaprositi za premostitveni kredit ali odlog plačila davka?

Na voljo 607.142 EUR nepovratnih sredstev

Hkrati z zgornjim razpisom bosta regijski razvojni agenciji objavili tudi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za MSP podjetja iz problemskega področja Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi zgornjih garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50.000 EUR nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo na voljo 607.142 EUR nepovratnih sredstev.

MSP podjetja iz problemskega območja Maribora s širšo okolico bodo lahko torej na podlagi zgornjih razpisov kandidirala za največ 200.000 EUR sofinanciranja manjših začetnih naložb (150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem in 50.000 EUR nepovratnih sredstev), podjetja iz Podravske oz. Koroške regije, ki pa niso iz problemskega območja, pa za 150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem.

Podjetja iz problemskega območja, ki bodo kandidirala za nepovratna sredstva in garancijo, bodo morala v primeru odobrenega sofinanciranja prijavljeno začetno investicijo zaključiti do 31. 10. 2015.

Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh MRA in RRA Koroška.

Več aktualnih razpisov najdete na povezavi.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo oblikovati projekt, ki bo skladen z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa, pripravimo pa vam tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije. Več o naši ponudbi si preberite tukaj.

Koristne informacije o tem, kako se lotiti iskanja razpisov, primernih za vaše podjetje, dobite na našem brezplačnem seminarju Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Zaprositi za premostitveni kredit ali odlog plačila davka?

Gospodarske razmere za marsikaterega podjetnika kljub dobrim napovedim o rasti BDP ostajajo težke. Podjetja imajo naročnike, a morajo na njihova plačila čakati tudi po več mesecev. Posledično delodajalec ne more zagotoviti plače svojim zaposlenim in začne zamujati z izplačili plač, regresov, stroškov. Tovrstne situacije niso lahke ne za delodajalce ne za zaposlene, zato smo preverili, kaj lahko ukrenejo oboji.

Kaj lahko stori podjetnik, ko se znajde v finančnih težavah?

V prvem delu prispevka pišemo o tem, kaj lahko podjetje oziroma delodajalec stori v primeru, da se znajde v finančnih težavah. Poleg prošnje za premostitveni kredit ali poseganje po preostalih finančnih vzvodih ima poslovni subjekt, ki davka ne zmore plačati v enkratnem znesku, nekaj možnosti tudi na Finančni upravi RS (Furs).

Odlog plačila davka ali obročno odplačilo davka

V primeru nastanka hujše gospodarske škode namreč Furs ponuja možnost plačila davka v (največ) 24 mesečnih obrokih, v primeru, da podjetje ni imelo hujše gospodarske škode pa lahko zaprosi za plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih. V obeh primerih je možno zaprositi tudi za odlog plačila davka za 24 oziroma 12 mesecev.

Do odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičene tako pravne osebe kot tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Pogoji za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davkov

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda (zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov) in
  • odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka bi davčnemu zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Ne glede na izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih kriterijev, se lahko davčnemu zavezancu odobri odlog ali obročno odplačevanje davka, če je sodišče izdalo pravnomočni sklep o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju.

Potrebujete pomoč na področju davčne optimizacije?Pošljite povpraševanje!

Za odobritev odloga ali obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je mogoče oddati tudi prek portala eDavki.

Več o obročnem odplačilu davka in odlogu plačila davka si lahko preberete tukaj.

V drugem delu prispevka pa si preberite več o tem, kaj svetujemo zaposlenim v primeru neizplačanega regresa, plač in ostalih obveznosti.

V kolikor bi radi izvedeli več o poslovanju in podjetniških obveznostih, obiščite naš seminar Abeceda poslovanja.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.