Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KRATKOROČNO POSOJILO IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA II PNC NALOŽBE, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II POSOJILA ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR

KRATKOROČNO POSOJILO IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA II PNC NALOŽBE, PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II POSOJILA ZA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR

02.06.2016

Kratkoročni kredit

Kratkoročni kredit je kredit z rokom vračila do 1 leta in je namenjen financiranju tekočega poslovanja, obratnih sredstev ali reševanju kratkoročnih likvidnostnih vrzeli.

Vrste kratkoročnih kreditov:

 • premostitveni likvidnostni kredit,
 • kredit za obratna sredstva, z možnostjo enkratnega črpanja ali v tranšah ter obročnega ali enkratnega vračila ob zapadlosti,
 • revolving kredit, z možnostjo večkratnega črpanja in vračila sredstev,
 • okvirni kredit na TRR (limiti), ki omogočajo negativno stanje na računu in prosto črpanje sredstev v okviru odobrenega kredita ter avtomatično pokrivanje negativnega stanja z vsakim prilivom na račun,
 • kredit za kritje akreditivov z odloženim plačilom,
 • kredit za mednarodne gospodarske posle,
 • lombardni kredit na podlagi zastave denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev,
 • drugo.

Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit je namenjen financiranju investicij v osnovna sredstva in trajna obratna sredstva z rokom vračila nad 1 letom do praviloma 10 let. V izjemnih primerih je lahko rok vračila tudi daljši, odvisno od načrtovane naložbe.

Črpanje je možno v enkratnem znesku ali v več tranšah, odplačilo pa praviloma v enakih obrokih mesečno oziroma po dogovoru. Na odplačilo glavnice je možen tudi moratorij v odvisnosti od načrtovane naložbe.

Pri dolgoročnem kreditiranju banka sodeluje tudi z drugimi institucijami z namenom zagotovitve ugodnejših pogojev (nižjih obrestnih mer oziroma nižjem potrebnem zavarovanju komitenta).

 

Kreditiranje projektov in gradnje nepremičnin za trg

Kreditiranje je vezano na posamezni projekt, pri čemer je temu prilagojena tudi doba in dinamika vračanja.
Črpanje kredita se izvaja namensko na podlagi predložene ustrezne dokumentacije. Namenjeno je predvsem kreditiranju gradnje:

 • stanovanjskih,
 • večstanovanjskih,
 • poslovno-stanovanjskih,
 • poslovnih objektov za trg,
 • drugih projektov.

Kredit se odplačuje skladno s prodajo posameznih delov.

Poleg kreditiranja navedenih projektov nudimo kreditiranje kupcev nepremičnin ali delov nepremičnin.

 

Kreditiranje v sodelovanju z drugimi institucijami

Pri odobravanju kreditov banka sodeluje tudi z ostalimi institucijami z namenom zagotovitve ugodnejših pogojev (nižjih obrestnih mer oziroma nižjem potrebnem zavarovanju komitenta):

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.