Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti in posojila, posoja denarja za podjetja pravne osebe in samostojne podjetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne podjetniške finančne vire za rast in razvoj podjetij

Krediti in posojila, posoja denarja za podjetja pravne osebe in samostojne podjetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne podjetniške finančne vire za rast in razvoj podjetij

21.12.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

 

PODJETJA IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI... POSOJILA, POSOJA DENARJA, KREDITI, FINANČNI VIRI, LIKVIDNOSTNE TEŽAVE, PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, posojila, kredite za podjetja, ki ne dobijo denarja oz. kredita na banki

PODJETJA IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI… POSOJILA, POSOJA DENARJA, KREDITI, FINANČNI VIRI, LIKVIDNOSTNE TEŽAVE, PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, posojila, kredite za podjetja, ki ne dobijo denarja oz. kredita na banki

 

Dolgoročno financiranje

Dolgoročno financiranje z ročnostjo, daljšo od enega leta, je namenjeno predvsem financiranju širjenja obsega poslovanja, novih poslovnih idej, razvoju podjetja ter povečevanju njegove konkurenčne prednosti na trgu.

Z dolgoročnimi krediti financiramo naložbe v osnovna ali trajna obratna sredstva.

Kredit se črpa namensko v enkratnem znesku ali v več tranšah.

Glavnica kredita se praviloma odplačuje v anuitetah ali v obrokih, z možnostjo odobritve moratorija, obresti pa se obračunavajo mesečno.

  • Investicijski kredit

    Dolgoročni investicijski kredit je namenjen predvsem financiranju osnovnih sredstev (nakupu ali graditvi poslovnih prostorov, nakupu strojev, proizvodnih linij itd.) in širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej.

    S tovrstnim kreditom pri naši banki so omogočena odplačila v daljšem časovnem obdobju, tudi do 15 let, lahko se dogovorimo za odlog začetka odplačevanja glavnice (moratorij).

    Dolgoročni investicijski kredit je praviloma zavarovan s hipoteko na nepremičninah, kjer mora biti vrednost nepremičnine v ustreznem razmerju z zneskom kredita.

  • Projektno financiranje

  • Financiranje trajnih obratnih sredstev podjetja

Projektno financiranje je oblika dolgoročnega financiranja stanovanjske in poslovne gradnje za trg, financiranje zgraditve energetskih objektov in podobno. pri tem financiranju je vračilo kredita pogojeno z dokončanjem projekta, izpeljanega s pomočjo odobrenega kredita.

Zaželena je ustanovitev posebne projektne družbe, ki zagotavlja preglednejšo spremljavo projekta.

Poleg financiranja graditve poslovnih in stanovanjskih objektov investitorjem nudimo tudi pomoč pri trženju in prodaji nepremičnin s kreditiranjem kupcev.

 

Krediti za trajna obratna sredstva so enkratni gotovinski krediti za financiranje trajnih obratnih sredstev podjetja. Odplačujejo se v obrokih ali anuitetah, rok vračila je praviloma krajši kot pri investicijskih kreditih.

 

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje je namenjeno predvsem financiranju tekočega poslovanja, obratnih sredstev in ugodni premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav ter načrtovanju in uravnavanju denarnega toka.

Kredit se črpa v enkratnem znesku ali v več tranšah.

Glavnica se vrača ob zapadlosti ali obročno, pri čemer pa se obresti obračunavajo mesečno.

Okvirni kredit je kreditna linija, znotraj katere vam omogočamo poljubno porabo sredstev z dogovorjeno predhodno najavo črpanj in vračanj kadarkoli v celotnem obdobju trajanja kredita. Kredit s konkurenčno obrestno mero je prilagojen vašim željam  in potrebam.

 

Kredit za financiranje obratnih sredstev je namenjen financiranju tekočega poslovanja, npr. za nabavo blaga ali za financiranje zalog za krajši ali daljši čas. Zagotavlja varnost poslovanja v smislu premostitve trenutnih likvidnostnih težav ter hkrati omogoča natančno načrtovanje in uravnavanje denarnega toka.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.