Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti za financiranje obratnih sredstev mikro in malih podjetij, ki ne dobijo na banki posojila. Podjetniški naložbeni center

Krediti za financiranje obratnih sredstev mikro in malih podjetij, ki ne dobijo na banki posojila. Podjetniški naložbeni center

14.07.2016

Poroštva države še za financiranje obratnih sredstev

(Vir: http://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/3358-Porostva-drzave-se-za-financiranje-obratnih-sredstev/)

Številka 30-2011 | Področje: Predpisi

Objavljeno: Finance, 14.7.2011, http://www.finance.si/, Avtor: Monika Weiss

Finančno ministrstvo (MF) vladi predlaga spremembe zakona o poroštvih RS za financiranje investicij gospodarskih družb. Zakon namreč po letu dni, odkar velja, ne dosega želenega cilja, to je pospeševanje investicijske dejavnosti. MF zdaj predlaga, naj se izdajajo državna jamstva tudi za posojila, namenjena financiranju obratnih sredstev, in ne več le za investicijska posojila. Po MF naj bi predlagana sprememba dobro vplivala celo na kapitaliziranost slovenskih podjetij in njihovo sposobnost vključevanja v dobavne verige tujih partnerjev.

Posojilo bo lahko največ 300 tisoč evrov, državno poroštvo bo dano za 60 odstotkov glavnice, če ima podjetje v bilančni vsoti najmanj 35 odstotkov kapitala, sicer pa le za 40 odstotkov glavnice. Predlog MF še predvideva, da bi morali člani poslovodstva podjetja, ki bi dobilo poroštvo za obratna sredstva, sami jamčiti za do polovice vrednosti državnega poroštva. Po potrditvi na vladi bo spremembe zakona po rednem postopku sprejel državni zbor.

Financiranje obratnih sredstev

(Vir: http://barbios.si/blog/financiranje-obratnih-sredstev/)
BY / ČETRTEK, 23 OKTOBER 2014 / PUBLISHED IN BLOG

Po štirih tednih intenzivnega polnjenja in pakiranja se je nabrala kar lepa zaloga Biogette. Zaradi dolgega roka uporabe si lahko privoščimo, da jo naredimo na zalogo – le tako namreč lahko v čim večji meri uporabimo na slovenskih eko kmetijah pridelano zelenjavo. Letos pa je bilo še posebej potrebno izkoristiti jesenski pridelek, kolikor smo ga uspeli dobiti. Zaradi dežja so imeli kmetje namreč izredno slab pridelek. Naš Franc iz Vinice denimo ni uspel ohraniti niti malo pora in pastinaka, vse je zgnilo in splesnelo.

Za proizvodnjo pa je treba nabaviti zelenjavo, sol, kozarce, etikete, kartonske škatle, stroje za predelavo in ostalo opremo, ki jo potrebujemo. Slej ko prej se znajdeš v situaciji, ko začne zmanjkovati sredstev za financiranje proizvodnje. Dokler se namreč ne uvrstimo na več prodajnih polic in povečamo prodane količine, so prilivi premajhni in ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov obratnih sredstev.

Ko zmanjka prihrankov

Nekaj časa sem še uspela s preteklimi prihranki pokrivati primanjkljaj, vendar v nedogled to ne bo šlo. Tudi družina in prijatelji lahko pomagajo le do neke mere. S povečanjem obsega proizvodnje bom morala najti rešitev, kako financirati obratna sredstva. Plačilni roki v trgovini so namreč bistveno daljši kot na drugi strani plačilni roki do dobaviteljev. Za malega podjetnika je očitno največji izziv, kako premostiti to vrzel.

Povečanje prodaje bo torej pomenilo še več angažiranih obratnih sredstev, za kar se bom morala slej ko prej zadolžiti. Ponudba mikrokreditov s strani Sberbank je lahko dobrodošla rešitev, čeprav ni ravno poceni. Problemov je več:

 • Banka zahteva medletne izkaze, ki jih lahko predložimo le za prvo polovico leta 2014. Bi to zadoščalo?
 • Za zavarovanje kredita zahteva hipoteko na nepremičnino in osebno poroštvo lastnikov. Podjetje nepremičnin nima, naj zastavim družinsko hišo?
 • Stroški kredita so precejšnji. Efektivna obrestna mera je precej višja od ponujenih 6%, približno 7,6% upoštevaje vse stroške.

Kaj pa alternativne rešitve?

Za malega podjetnika na začetku najbrž ni kaj dosti drugih možnosti, kako naj pridobi finančna sredstva. Če je že za majhen znesek treba predložiti taka zavarovanja, kako mora biti šele za večje investicije v proizvodno opremo. Vendarle, ali obstajajo še kakšne druge rešitve oziroma načini financiranja?

Očitno bo financiranje obratnega kapitala večji problem, kot sem si mislila. In bog ne daj, da postanem preveč uspešna, saj bo problem potem le še večji :-).

Krediti za financiranje obratnih sredstev

Kredit za financiranje obratnih sredstev je namenjen zagotavljanju zanesljive dobave obratnih sredstev (materialov, surovin itd.) in ustrezne koli?ine zalog ter s tem zagotavljanju varnost poslovanja. Vsak posamezni kredit se obravnava individualno glede na potrebe podjetja  po obratnih sredstvih.

 

Finan?na ustanova Ime posojila in povezava do opisa
BANKA KOPER d.d. Kredit za financiranje obratnih sredstev
BANKA SPARKASSE d.d. Kredit za obratna sredstva
FACTOR BANKA d.d. Kratkoro?ni krediti za financiranje obratnih sredstev
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Kratkoro?ni kredit za financiranje obratnih sredstev
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. Dolgoro?no financiranje obratnih sredstev

Bančni viri

Kratkoročno financiranje

Preko kratkoročnega financiranja banke omogočajo financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev in ugodno premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav. Navadno ima ročnost enega leta, podjetjem pa omogoča porabo sredstev po predhodno dogovorjenem načinu, skladno s potrebami poslovanja.

Namenjeno je vsem podjetjem, ki se s soočajo s problemom plačilne nediscipline kupcev, ter za premostitev likvidnostnih težav, ki se posledično pojavijo. Ravno tako je primeren za podjetja, ki širijo obseg poslovanja in potrebujejo sredstva za podporo in spremljavo te rasti.

Oblike kratkoročnega financiranja:

 • limit na transakcijskem računu (primeren za podjetja, ki želijo financirati obratna sredstva in imajo občasne likvidnostne primanjkljaje),
 • financiranje obratnih sredstev (primerno za podjetja, ki potrebujejo enkraten večji znesek za financiranje svojega tekočega poslovanja, kot npr. nakup materiala oziroma ali surovin ipd.),
 • okvirni kredit (namenjen je financiranju večkratnih potreb po likvidnostnih sredstvih v nižjih zneskih, kot so npr. izplačila plač, plačila davkov in prispevkov, plačila dobaviteljem, mesečna plačila najemnin, ipd.),
 • kreditna linija v obliki fiksnih tranš (primerna za podjetja z ustreznim likvidnostnim planom, ki natančno vedo kdaj, zakaj in za koliko časa bodo črpana sredstva potrebovali).

 Dolgoročno financiranje

Dolgoročni krediti so namenjeni predvsem financiranju stalnih sredstev, širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej. Višina kredita, ročnost, vračilo in oblika zavarovanja so prilagojeni potrebam in željam podjetja, ki so razvidne iz investicijskega oziroma poslovnega načrta.

Oblike dolgoročnega financiranja:

 • investicijsko financiranje (krediti so namenjeni predvsem financiranju osnovnih sredstev (strojev, proizvodnih linij itd.) in širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej),
 • dolgoročno financiranje obratnih sredstev (namenjen financiranju višine zalog, za katere podjetje pričakuje, da jih bo potrebovalo v daljšem časovnem obdobju),
 • projektno financiranje (namenjeno financiranju kapitalno intenzivnih projektov (financiranje infrastrukture, energetike, industrijskih projektov),
 • nepremičninsko financiranje (namenjeno razvoju stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektov za lastne potrebe investitorja ali za prodajo oziroma oddajo objektov) ,
 • sindicirani krediti (namenjeno predvsem financiranju višjih zneskov,;banka v sodelovanju z drugimi organizira sindikat bank z namenom porazdelitve tveganja, )

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja ter samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.