Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Mikrokrediti, financiranje, kreditiranje podjetij in samostojnih podjetnikov sp :: PNC Naložbe :: Podjetniški Naložbeni Center

Mikrokrediti, financiranje, kreditiranje podjetij in samostojnih podjetnikov sp :: PNC Naložbe :: Podjetniški Naložbeni Center

29.06.2016

Po novem tudi mikrokrediti za podjetja s socialno vsebino

Podrobnosti27. maj 2016

Preko Slovenskega podjetniškega sklada lahko podjetja s statusom socialnega podjetja kandidirajo za mikrokredit – P7 sop 2016, ki podjetju zagotovi ugoden vir financiranja.

Po novem pa lahko v okviru istega razpisa prejmejo mikrokredit tudi ostala podjetja, ki niso registrirana kot socialno podjetje, vendar se njihova dejavnost nanaša na socialno vsebino. Ta podjetja morajo le dokazovati, da imajo v relavantnih ustanovitvenih dokumentih določilo o nedelitvi dobička.

Sklad letos prvič podpira socialna podjetja

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 11.3.2016 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani letos prvič objavil razpis P7 sop 2016 v višini 4 mio EUR. Namen objavljenega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu.

Razpis je nadgrajen še za ostala podjetja, ki v okviru svojih dejavnosti izvajajo socialne storitve

Mikrokredit, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada, bodo po novem lahko prejela tudi ostala podjetja z socialno vsebino, ki v okviru svojih dejavnosti izvajajo:

 • socialne storitve,
 • humanitarne dejavnosti,
 • aktivnosti na področju izobraževanja,
 • usposabljanja in zaposlovanja v kulturi,
 • aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih storitev v javnem interesu (npr. projekt spodbujanja v domovih za ostarele, projekti izvajanja učne pomoči učencem s težavami, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne odrasle osebe, projekti vzgoje in varstva otrok, projekti zagotavljanja dnevnega varstva, projekti pomoči socialnega vključevanja azilantov in Romov in podobno).

Postopek pridobitve mikrokredita ostaja hiter in enostaven

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino še naprej ostaja enak. Je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:

 • nižjih zahtev po zavarovanju,
 • nižji obrestni meri (fiksna od 2 % do 5 %),
 • kredita do maksimalne višine 25.000 EUR/podjetje,
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • brez stroškov kredita.

Podjetja, ki se najdete v zgoraj naštetih dejavnosti in se soočate s težavami pri pridobivanju finančnih virov, pozivamo, da čimprej oddate vlogo na sedež Sklada in si zagotovite finančna sredstva za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Roki za oddaje vlog so: 10.7.2016 in 10.9.2016.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.