Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | NE DOBITE KREDITA NA BANKI? POSOJILA, KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA

NE DOBITE KREDITA NA BANKI? POSOJILA, KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA

09.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Dodatna in ugodnejša posojila za podjetja

Slovenska izvozna in razvojna banka (SID) je pripravila nova posojila za podjetja oziroma natančneje – za majhna in srednje velika podjetja. S petimi razvojno-spodbujevalnimi programi financiranja SID ponuja posojila za podjetja v vrednosti od 30.000 do 10 milijonov evrov.

IZOBRAŽEVANJE

Financirajte svoje naložbe z nepovratnimi sredstvi

Na seminarju vas seznanimo, kako lahko z dodatno finančno spodbudo uspešno financirate naložbe svojega podjetja. Pridružite se nam!

Več informacij

Posojila za podjetja z daljšo ročnostjo

Posojila za podjetja imajo daljšo ročnost in nižje obrestne mere od tržnih. Ročnost kredita traja od najmanj dve do največ deset let, v nobenem programu pa ne dlje od 14. oktobra 2025.

Na SID pojasnjujejo, da namenili posojila za podjetja majhnim in srednje velikim podjetjem predvsem zato, ker imajo tovrstna podjetja največje težave s pridobivanjem posojil. Z enostavnejšim in ugodnejšim pridobivanjem posojil za majhna in srednje velika podjetja želijo na SID ohranjati in povečati njihovo konkurenčnost na svetovnem trgu. Na ta način bo tudi Slovenija deležna stabilne gospodarske rasti in trajnostnega razvoja, ocenjujejo.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Posojila za podjetja s petimi različnimi programi

Na Sidu so za mala in srednja podjetja pripravili posojila oziroma kredit iz Posojilnega sklada za MSP za področje naslednjih programov:

 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP(najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 30.000 evrov na kreditojemalca, najvišji pa 100.000 evrov na kreditojemalca),
 • razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP (najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 100.001 evra na kreditojemalca, najvišji pa milijon evrov),
 • razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP (najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 30.000 evrov, najvišji pa 5 milijonov evrov na projekt),
 • razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP (najnižji znesek posojila oziroma kredita znaša 30.000 evrov na projekt, najvišji pa 10 milijonov evrov).

Peti program pa je namenjen spodbujanju podjetij vseh velikosti pri razvijanju in uvajanju tehnoloških inovacij. Gre namreč za Razvojno spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov. Po podatkih SID je za ta podjetja namenjen najnižji znesek kredita 200.000 evrov na projekt, najvišji znesek pa 18.750.000 evrov na projekt.

Podjetja morajo vlogo za posojilo oddati preko spletnega obrazca, ki je dostopen tukaj.

Posojila za podjetja oziroma kdo lahko pridobi kredit?

Kot pravijo na SID lahko kredit pridobi vsaka pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Slovenije, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Pri tem mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • po velikosti sodi v kategorijo malih in srednjih podjetij (MSP),
 • ni podjetje v težavah,
 • po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,
 • nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
 • ne posluje v izključenem sektorju,
 • glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje vse pogoje (razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0, razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0, razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5),
 • posluje najmanj dve polni poslovni leti oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti,
 • povprečno število zaposlenih je najmanj dva po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,
 • izpolnjuje dodatne pogoje SID banke, ki so naveden v posebnih pogojih.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Na seminarju vas seznanimo z vsemi zakoni, ki jih morate poznati, če želite uspešno poslovati. Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo pripravili tudi na inšpektorske obiske!

Več informacij

Spomnimo: kaj je majhno in kaj je srednje veliko podjetje?

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah se majhna družba upošteva kot družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem let ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 evrov,
 • vrednost aktive ne presega 4.000.000 evrov.

Srednje veliko podjetje ali srednja družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov,
 • vrednost aktive ne presega 20.000.000 evrov.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.