Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PNC NALOŽBE: KREDITI, POSOJILA IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA NA BANKI. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR

PNC NALOŽBE: KREDITI, POSOJILA IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA NA BANKI. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR

20.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kapitalska ustreznost, plačilna sposobnost in likvidnost podjetij

05.03.2014  11:52

Kako spremljati denarni tok in plan likvidnosti- o tem boste več izvedeli na seminarju Poslovne akademije 26.marca v Ljubljani

Plačilna sposobnost podjetja je močno odvisna od poštene vrednosti premoženja podjetja (zaloge, terjatve, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe), ročnosti virov financiranja podjetja oziroma dolgoročnega financiranja kratkoročnih sredstev (čisti obratni kapital) ter od deleža kapitala, vrednotenega po tržni vrednosti, v delu pasive bilance stanja, kot tudi sposobnosti generiranja zadostnih pozitivnih denarnih tokov v poslovanju podjetja v prihodnje. Tako pravi strokovnjakinja Nadja Zorko, predavateljica na seminarju Poslovne akademije, ki bo 26.marca v prostorih GZS Ljubljani.

Na seminar se lahko prijavite tukaj.

Zahteve po krepitvi lastnega kapitala podjetij v strukturi virov financiranja se danes povečujejo, tudi zaradi vse več sprememb, tveganj in negotovosti v okolju, ki povečujejo zahtevo po potrebnem kapitalu podjetja.

Celovit in kontinuiran planski proces, ciljno vodenje in intenziven nadzor nad vsemi poslovnimi in finančnimi tveganji, s katerimi se sooča podjetje ter priprava ukrepov, nadzor nad zadostnostjo ustvarjenega dobička iz poslovanja (EBIT), zadostnostjo ustvarjenega pozitivnega denarnega toka (EBITDA) ter ustreznostjo naložbenega procesa ter vzdrževanje ustrezne likvidnostne rezerve podjetju omogoča ohranjanje likvidnosti, pravi Nadja Zorko.

Pozitiven denarni tok

Poslovno in finančno prestrukturiranje je v tem času, ko se trgi postavljajo na neke nove ravni oziroma, ko se okolja spreminjajo, kontinuiran proces, ki se začne, ko si “zdrav”. Le tako dosežemo nujno fleksibilnost sistemov in omogočimo postopno razdolževanje ter zmožnost ustvarjati pozitivne denarne tokove.

Pomembno se je zavedati, da mora biti pozitivni denarni tok v delovanju podjetja generiran iz rednega poslovanja,. Konkretno: prek obsegov prodaje oziroma ustvarjenega EBIT (dobiček iz poslovanja) in je srednjeročno odvisen tudi od razmerja med amortizacijo in novimi naložbami. “Odvisen je tudi od koriščenja notranjih rezerv v procesih(obratni kapital), tudi zmožnosti pridobitve potrebne dolžniških virov financiranja ter navsezadnje od zadržanega dobička – vse navedeno izključno ob pogoju, da kupci plačajo svoje dolgove do podjetja, ” pravi Nadja Zorko.

Glede na dogajanja na finančnih trgih in visoko zadolženost naših podjetij postaja proces razdolževanja in nadomeščanja zunanjih dolžniških virov financiranja pri bankah s pomočjo krepitve kapitalske ustreznosti, koriščenjem notranjih rezerv, s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja, z optimiranjem procesov in zmanjševanjem deleža fiksnih stroškov v stroškovni strukturi nujno!

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.