Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PODJETNIŠKE FINANCE IN KREDITI ZA RAST TER RAZVOJ PODJETIJ. FINANCIRAJTE SVOJO RAST PODJETJA Z FINANČNIMI VIRI, POSOJILI IN KREDITI PODJETJA PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

PODJETNIŠKE FINANCE IN KREDITI ZA RAST TER RAZVOJ PODJETIJ. FINANCIRAJTE SVOJO RAST PODJETJA Z FINANČNIMI VIRI, POSOJILI IN KREDITI PODJETJA PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

25.01.2016

Ali iščete vire financiranja za investicije? Ali želite ugodne kredite? Ali potrebujete garancije in zavarovanja za svoje kredite? Ali imate mogoče ekološke investicije in iščete dodatna finančna sredstva?

»Viri financiranja za mala in srednje velika podjetja«,

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.
Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Obvladajte podjetniške finance

Avtor: Jaka Vadnjal | Objava: 13.10.2005

Tej odgovornosti se ne morete izogniti. Morali boste doumeti, kako se resničnost poslovanja in različni problemi (zamude pri plačilih itd.) kažejo v finančnem stanju in kaj je treba ukreniti, da bo to trdno.

Pogovore s podjetniki o njihovih najhujših težavah je običajno mogoče povzeti v dveh ključnih točkah, če pustimo ob strani vlogo države, ki je po svoji definiciji predmet kritike prebivalstva v vseh demokratičnih družbah.

Prvič, podjetniki, ki so prerasli fazo v razvoju svojega življenjskega cikla, ko so bili sposobni delovati kot »deklice za vse«, se pogosto pritožujejo, da za razširitev poslovanja težko dobijo ustrezne kadre. Zanimivo je, da je bil v raziskavi o financiranju malih in srednjih podjetij v Sloveniji leta 2002 ta problem izpostavljen kot še bolj žgoč od tistega, ki ga sicer pričakujemo kot najhujšo oviro pri razvoju podjetja.


Nadaljevanje članka je dostopno samo naročnikom.

Druga ovira, ki jo podjetniki pogosto navajajo kot ključno, so dostopi do virov financiranja. Pričakovanja podjetnikov v tej točki pogosto namigujejo na državo, ki bi morala tukaj pomagati zapolniti vrzel v financiranju. Vendar je pri teh razpravah dobro upoštevati, da je v tržnem gospodarstvu financiranje podjetja izrazito ekonomska kategorija in podrejena določenim tržnim zakonitostim, zato nihče ne more ukazati bankam, naj bolj velikodušno razdeljujejo kredite, skladom tveganega kapitala, naj bolj tvegajo in podobno. Namen članka, ki je uvod v serijo člankov o podjetniškem financiranju v tej številki Podjetnika, je postaviti temelje za razumevanje problemov podjetniškega financiranja in nakazati možnosti njihovega reševanja tudi tako, da bodo bralci spoznali široko paleto različnih finančnih produktov, s katerimi je možno zagotoviti vire za delovanje podjetja.

Zakaj sploh financiranje?

Pomanjkanje finančnih virov, o katerem poročajo podjetniki, moramo predvsem razumeti kot pomanjkanje razvojnega kapitala, s katerim bi podjetniki radi financirali nove projekte ali razširitev poslovanja. Na tem mestu je treba ločiti med podjetniškimi začetki, torej tistimi podjetji, ki začenjajo z ničle, in podjetji, ki že delujejo in imajo določeno podjetniško in finančno zgodovino. Pri tem je treba opozoriti še na eno dejstvo, ki običajno ne najde prostora v teoriji o podjetniških financah: pri financiranju v malih podjetjih prihaja do mešanja poslovnih in zasebnih financ, zdi se da pogosteje na škodo podjetja. Status podjetnika gre nekako skupaj z življenjskim slogom, ki si ga podjetnik navidezno lahko privošči iz pozitivnega denarnega toka podjetja, hkrati pa se morda ne zaveda, da dolgoročno svojemu podjetju povzroča škodo.

Žal je med podjetniki tudi nekaj takih, ki so si v poslovanju ustvarili določeno finančno »luknjo«, ki bi jo bilo treba sanirati. Pri tem je potrebno ločiti med luknjo, ki nastane v plačilni bilanci oziroma denarnem toku, in luknjo, ki je posledica akumuliranih izgub, ki jih v bilancah podjetja morda niti niso prikazovala, še več, morda se jih niso niti zavedala. Če je v prvem primeru, ko gre za sanacijo likvidnosti, še mogoče računati na zunanje vire financiranja, je akumulirano izgubo mogoče reševati le z bolj zapletenimi sanacijskimi programi, ki lahko vključujejo tudi ukrepe, kot sta prisilna poravnava in v zadnji fazi stečaj z odprodajo morebitnih zdravih delov podjetja. Kot rečeno, bomo raje predpostavili razmeroma zdravo podjetje (o absolutnem finančnem zdravju je težko govoriti) in skušali razumeti, kako financiranje podjetja deluje v posameznem vidiku poslovanja.

Za uvod je treba razčistiti še z enim ustnim izročilom, ki se širi med podjetniki: »V tujini za dober projekt zlahka dobiš denar!« Jasno je, da je »tujina« zelo širok pojem, tudi »dober projekt« je zelo širok pojem in še nekaj je jasno: podjetja denarja nikjer ne dobijo, temveč si ga lahko izposodijo, oziroma ga v podjetja posamezniki ali skladi investirajo. Ali dobiti denar pomeni, da ga da država? Morda, vendar ne v velikem delu »tujine«, ki jo je pregledal avtor Brookfield (2001). Po kronološkem vrstnem redu našteva vire financiranja: zagonsko financiranje lastnika (lahko jih je več, ponavadi so v sorodu), poslovni angeli, odložena plačila dobaviteljem, lizing, faktoring, tvegani kapital, kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna bančna posojila, mezaninske finance, delniški kapital in šele na koncu javna sredstva, ki jih deli na javne lastniške deleže in dolg do javnih ustanov. Nobenih daril, torej, vse temelji na poslovno-ekonomskih odnosih.    

Vrste podjetij in vrste financiranja

Med malimi podjetji je vsaj 99 % takih, ki ne bodo nikoli zanimiva za zunanje lastniško financiranje (tvegani kapital, poslovni angeli). To ne pomeni, da gre za slaba podjetja. Nasprotno, med njimi je veliko takih, ki pomenijo predvsemobliko zaposlitve lastnika, ki nima ambicij po podjetniški rasti, oziroma je lastništvo podjetja v zaprtem družinskem krogu z močnim namenom, da tako tudi ostane po prenosu naslednji generaciji. Zato se moramo na temo zunanjega financiranja pogovarjati predvsem o dolžniških oblikah financiranja, kamor sodijo bančni krediti, lizing in faktoring, ne nazadnje tudi odlog plačila za kupljeno blago ali storitve, ki ga odobrijo dobavitelji. Vzporedno s tem se seveda zastavlja vprašanje zavarovanja teh virov financiranja. Na tem mestu je namreč čas za še en trenutek resnice: nihče ne posoja denarja na lepe oči in vsak upnik si želi zagotoviti, da bo njegova terjatev do podjetja poplačana.

Staro tekmovalno načelo pravi, da je treba nasprotnika dobro poznati, če ga želimo premagati. Zato se zdi smiselno, da podjetniki dobro spoznajo metode in načine delovanja upnikov, predvsem bankirjev. Z njihove strani je posojanje denarja malim podjetjem tvegano in drago, predvsem če imajo dovolj velikih komitentov. Bankirji štejejo mala podjetja kot bolj tvegana od večjih iz naslednjih razlogov:
– Mala podjetja so pogosto tudi mlada, kar pomeni, da se ne morejo izkazati z zgodovino poslovanja in financiranja. Običajno ocenjevanje njihove kreditne sposobnosti in sposobnosti vračanja dolgov je tako zelo težavno in tvegano. To pravilo še bolj velja za začetnike.
– V podjetjih pogosto slabo upravljajo predvsem z denarnim tokom, kar pomeni, da ne razmišljajo o usklajenosti svojih plačil z izplačili (plačilni roki), ne pošiljajo pravočasno računov in ne terjajo plačil, velik del slabe likvidnosti se pogosto skriva tudi v prepočasnem obračanju zalog in še kaj bi se našlo. Ne smemo pozabiti niti črpanja podjetniškega denarja za financiranje zasebne porabe. Klasičen primer so službeni avtomobili, ki jih podjetniki uporabljajo tudi za zasebne vožnje.
– Podjetja nimajo ustreznih finančnih evidenc. Vodenje računovodstva je »nujno zlo«, iz katerega se na koncu izračuna davek iz dobička, ki naj bo čim manjši. Tako pravih finančnih informacij ne more imeti niti podjetnik, kaj šele nekdo od zunaj, ki poslovanja ne pozna. Vloga računovodje je zato zelo pomembna in bi morala preseči običajno knjigovodenje in balanciranje in se povzpeti na novo, višjo raven finančnega svetovanja podjetniku.

– Ustanovni kapital v podjetjih je pogosto minimalen v skladu z zakonskimi zahtevami. Bankirji raje vidijo več kapitala, ki daje vedeti, da lastniki verjamejo v podjetje in so pripravljeni z njim tvegati.
Sredstva za zavarovanje kreditov (predvsem nepremičnine) so v malih podjetjih pogosto premajhna. Za razliko od potrošniških kreditov banke redko odobravajo podjetjem posojila zgolj na podlagi pričakovanih prihodkov in dobičkov ter ocenjene sposobnosti odplačevanja.

V tem članku namenoma ne posvečamo posebne pozornosti začetnikom. Tudi za njih velja priporočilo, naj pred začetkom poslovanja skušajo čim bolje premisliti celoten koncept načrtovanega podjema. Uveljavljeno orodje, ki ga priporočamo, je poslovni načrt, ki naj ga podjetnik v čim večji meri skuša pripraviti sam, saj bo koristil predvsem njemu in prispeval k omenjenemu celostnemu premisleku o tem, v kakšen posel se podjetnik podaja.

Koliko sploh potrebujemo?

Velike terjatve, ki jih imajo podjetja do drugih podjetij, pogosto pa tudi do države, povzročajo sive lase tudi tistim najtrpežnejšim. Večkrat slabo plačevanje kupcev potisne podjetja v slab likvidnostni položaj, žal pa ni malo niti primerov, ko so predvsem zaradi neplačevanja večjih kupcev podjetja celo propadla. Vendar se je treba zavedati, da so te terjatve nujno zlo večine podjetij. Veliko terjatev je logično odvisnih od plačilnih rokov, ki jih odobravamo kupcem: daljši plačilni roki pomenijo večje terjatve, ki jih je treba financirati. Najmanj, kar se lahko zgodi, pa je, da podjetja, ki imajo veliko neplačanih terjatev, tudi sama nehajo redno plačevati obveznosti.

Izkušnje in malo treznega razmisleka o mehanizmih financiranja podjetja nam lahko pokažejo, da je mnogim podjetjem neplačevanje kupcev pravzaprav izgovor za slabo likvidnost, verjamemo pa tudi, da logike financiranja mnogi morda ne razumejo najbolje in verjamejo, da je slaba plačilna sposobnost njihovega podjetja predvsem posledica nakopičenih neplačanih terjatev.

V poslovnem procesu pogosto nastopamo po eni strani kot kupci, po drugi strani pa kot dobavitelji. Kot kupci dolgujemo denar svojim dobaviteljem, kot dobavitelji ga terjamo od svojih kupcev. Zaradi narave proizvodnega procesa je potrebno nekaj časa, da se kupljeni material pretopi v denar na našem računu, enako velja tudi za blago v naši trgovini. Obdobje, ki ga potrebujemo za proizvodnjo, prodajo in izterjavo, je ponavadi daljše od tistega, ki nam ga v smislu odloga plačila odobrijo naši dobavitelji. Zato lahko svoje zaloge in terjatve le delno financiramo tako, da dolgujemo dobaviteljem, razliko pa moramo zagotoviti iz drugih virov. Ker v proizvodnem podjetju ta razlika vedno obstaja (ponavadi jo imenujemo stalna obratna sredstva ali obratni kapital), je treba manjkajoči del zagotoviti iz dolgoročnih virov: torej lastnih sredstev (kapitala) ali dolgoročnega kredita. V to nas sili tudi Zakon o finančnem poslovanju podjetij, ki pravi, da je poslovodstvo dolžno zagotoviti kapitalsko ustreznost, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva financirana z dolgoročnimi viri. Med dolgoročna sredstva ne štejemo samo osnovnih sredstev, kot to včasih zmotno mislimo, ampak tudi omenjeni del stalnih obratnih sredstev oziroma obratnega kapitala. Preprosto bilanco stanja, iz katere je razvidno običajno financiranje dolgoročnih naložb z dolgoročnimi viri, prikazuje skica 1. V primeru 1 podjetje financiramo na bolj tvegan način. Dolgoročne naložbe so financirane z dolgoročnimi viri sredstev, kratkoročne naložbe pa s kratkoročnimi. Vendar običajno velja, da je del zalog in del terjatev v podjetju in njegovih bilancah stalno prisoten, zato je treba zagotoviti več dolgoročnih virov sredstev, kot to prikazuje primer 2. Seveda se nam ob tem mora zastaviti vprašanje: kolikšen je del stalnih obratnih sredstev, ki jih moramo financirati dolgoročno. Za tak izračun je na voljo več metod. Kakšno enostavnejšo bi moral obvladati vsak računovodja. 
Pravilo palca, ki si ga velja zapomniti, je, da je pri ocenah potrebnih trajnih obratnih sredstev bolje biti konzervativen kot preveč optimističen. Trajna obratna sredstva so nujno zlo vsakega poslovanja, njihova velikost se poveča z vsakim nepredvidenim dogodkom, na primer izpadom priliva, ker nam kupec ni plačal na rok, ali je drugi kupec, od nas izsilil podaljšanje plačilnega roka, sicer bi odšel k drugemu dobavitelju. Skoraj nikoli se namreč ne zgodi, da bi nas prijetno presenetil dogodek, ki bi zmanjšal potrebo po trajnih obratnih sredstvih, na primer da bi kakšen kupec plačal prej, kot je predpisan plačilni rok.

Za našo slabšo likvidnost torej niso krivi samo kupci, ki smo jim odobrili daljše plačilne roke, kot jih imamo sami pri svojih dobaviteljih (v to nas pač pogosto silijo tržne razmere). Opozoriti je treba še na nekaj: plače in prispevke za delavce običajno plačujemo z določenim zamikom: če so plače 15. v mesecu, potem je ta zamik med 15 in 45 dnevi, torej povprečno okrog 30 dni. Tudi telefonske račune, račune za elektriko in vodo, naftne derivate in še katere druge je treba poravnati precej hitro, pa čeprav svojega denarja še lep čas ne bomo videli. Rešitev je v že omenjeni zagotovitvi dolgoročnih virov, del izboljšanja je ponavadi tudi v boljšem gospodarjenju. V nadaljevanju si poglejmo, kako bomo v podjetju bolje gospodarili in izboljšali svojo likvidnost.

Kako do boljše likvidnosti

Najprej se moramo prepričati, ali je naša dejavnost sploh dobičkonosna. Slabša plačilna sposobnost je lahko tudi posledica slabih poslovnih rezultatov in celo izgube, medtem ko smo prepričani, da so vzroki naših težav samo v predolgih plačilnih rokih naših kupcev. Kako torej do boljše likvidnosti?

1. Del težav se pogosto skriva v prevelikih zalogah. V zalogah je vezan denar, in če se te obračajo prepočasi, nam denarja zmanjkuje za poravnavanje obveznosti. Problematične so tako zaloge repromateriala kot tudi končnih izdelkov, ki jih ne prodamo dovolj hitro. Čas od trenutka, ko material pride v obratovalnico, pa do trenutka, ko jo zapusti, je treba čim bolj skrajšati.

2. Mala podjetja zaradi obilice dela in pomanjkanja kadrov pogosto posvečajo premalo časa izterjavi dolgov. Mnogi kupci danes ne plačajo, dokler jih ne pokličete. Tudi kompenzacije nekaterih sploh ne zanimajo. Likvidnost je mogoče izboljšati tudi tako, da kupcu ponudimo dodaten popust, če bi nam plačal takoj. Stvar pogajanj je, kako dolg plačilni rok bomo odobrili, velja pa pravilo, da pri tem ne smemo biti preveč radodarni.

3. Pred nedavnim sem slišal stališče izkušenega podjetnika, da so plačilni roki, ki nam jih ponujajo dobavitelji, »ena sama potuha, saj je enkrat treba račun vendarle plačati«. Njegovo mnenje je zmotno. Če smo prej govorili o skrajšanju plačilnih rokov kupcem, je treba naše plačilne roke dobaviteljem čim bolj podaljšati. Vprašati za daljši plačilni rok ni sramota, temveč je v sodobnem poslovnem svetu nekaj najbolj običajnega.

V skrb za svojo likvidnost nas torej ne silijo samo dobri poslovni običaji, temveč tudi zakonodaja. Za slabo likvidnost smo vedno krivi sami. Če ugotovimo, da stalnih obratnih sredstev nimamo financiranih z dolgoročnimi viri (to nam lahko pomaga izračunati vsak sposoben računovodja), jih moramo nemudoma priskrbeti, bodisi iz lastnih virov ali z dolgoročnim kreditom, veliko pa lahko naredimo tudi z boljšim gospodarjenjem. Seveda so vsi ti elementi še kako odvisni od tržnih razmer, nekaj pa se na tem področju vendarle da vedno postoriti. Zakon o finančnem poslovanju podjetij ne pozna opravičil. Tudi če so podjetniku še toliko dolžni, je na koncu on sam odgovoren, da uredi finančni položaj svojega podjetja.

Doslej smo opisovali predvsem tisti del potreb po financiranju, ki je podjetnikom običajno manj razumljiv, kar je logično, saj gre za dinamičen proces, v katerem se stanje spreminja z vsako transakcijo. Nekako jasnejše se zdi financiranje dolgoročnih sredstev oziroma naložb, kamor sodijo predvsem različna oprema in poslovni prostori. Seveda pa boljše razumevanje ne pomeni, da pri financiranju teh naložb ne prihaja do napak. Podjetniki namreč pogosto skušajo nakup kosa opreme financirati iz lastnih sredstev. Pri tem kot lastna sredstva napačno razumejo pozitivni denarni tok namesto kapitala, prenesenih dobičkov in podobno. Zaradi takega neprevidnega nakupa, pogost primer sta gradnja ali urejanje poslovnih prostorov, lahko podjetje zaide v hude likvidnostne težave, pa čeprav bilančno izkazuje dobiček. Pri odločanju o naložbi v osnovna sredstva se je takoj po ugotovljeni rentabilnosti treba vprašati, kako bomo nakup financirali. Odgovor se skriva v dolgoročnih virih: lastna sredstva (kapital, preneseni dobički, amortizacija), dolgoročni krediti pri bankah (tudi pri dobaviteljih) in lizing.

Kako se lotiti financiranja?

Posojilodajalci tako v postopku odobravanja posojil skušajo preveriti pet dejavnikov poslovanja, ki se navezujejo na pridobljeno financiranje:
1. Kreditodajalci za oceno kreditne sposobnosti podjetja poleg bilanc in bančnega dosjeja skušajo oceniti tudidolgoročno perspektivo podjetja v okviru gospodarskega položaja na trgu, sklenjenih pogodb, ocene povpraševanja po dobrinah, ki jih prodaja podjetje in podobno.
2. Podjetniku mora biti popolnoma jasen namen financiranja, kar mora jasno razkriti tistim, ki odločajo o odobritvi posojila. Nameni so lahko različni: od nakupa nove opreme, drugih investicij, do financiranja obratnega kapitala, kar je še posebej pomembno pri rastočih poslih.
3. Sposobnosti in ugled ključnih ljudi, ki vodijo podjetje, so zelo pomembni pri iskanju virov financiranja.
4. Sposobnost odplačevanja posojila bo banka ali drug kreditodajalec ocenjeval na podlagi finančnih izkazov, projekcij prodaje in dobička in upravljanja z denarnim tokom.
5. Običajno banke za zavarovanje zahtevajo hipoteke na nepremičninah, kotiranih vrednostnih papirjih ali z jamstvom tretjih oseb.

Podjetniki imajo pogosto težave pri komunikaciji s tistimi, ki jim lahko odobrijo dodatne vire financiranja. Vseh vidikov svojega poslovanja ne želijo razkriti, saj menijo, da je mogoče v finančnih izkazih skriti pravo dogajanje v podjetjih. Najbolje je s tem mitom čimprej razčistiti. V branju bilanc usposobljen bančnik bo hitro ugotovil, kje so »trupla v omarah«. Prvo pravilo pri načrtovanju financiranja podjetja naj bo korektnost pri finančnih izkazih in njihova transparentnost. Drug razlog slabšega komuniciranja je pomanjkljivo znanje o financiranju, kar je razumljivo, saj je večina podjetnikov tehnično izobražena, le redki so imeli možnost obiskovati poslovne šole ali usposabljanja s področja financiranja. Drugo pravilo za podjetnike naj bo, da naj se sami potrudijo razumeti finančni položaj svojega podjetja. Prevečkrat se podjetniki zanašajo na računovodstvo (»Kaj pa vem, to morate vprašati računovodkinjo«). Vendar se lahko v računovodskih izkazih skriva ogromno informacij. Zato naj bo tretje pravilo za podjetnike, naj sipazljivo izberejo računovodjo, ki ne sme skrbeti samo za ujemanje knjižb in pravočasno oddajanje vseh zahtevanih dokumentov, temveč mora računovodja biti tudi finančni svetovalec, ki bo reagiral na morebitne slabosti ali priložnosti v zvezi s financiranjem podjetja.

Namen serije člankov v tematski številki Podjetnika je predvsem, da podjetnikom vzbudimo zanimanje za finance njihovega podjetja. Pri tem bomo mislili tako na tiste, ki menijo, da jim gre finančno slabo in ne razumejo, zakaj, kot za tiste, ki menijo, da jim gre dobro. V financah gre vedno lahko še bolje.

Koliko denarja je na trgu za podjetja in pod kakšnimi pogoji

Zbrali smo ponudbe poslovnih bank za MSP, ki opozarjajo: mnogi MSP so prezadolženi, slabšajo se jim finančni kazalniki, ustvarijo prenizko dodano vrednost, imajo nerealne naložbene načrte

Na državni SID banki si po prvem tednu, odkar malim in srednjim podjetjem (MSP) ponujajo poceni posojila za tekoče financiranje, še ne upajo napovedati, ali bodo dejansko razdelili vseh razpisanih 375 milijonov evrov. So pogoji prestrogi ali so tudi MSP v (pre)slabi finančni kondiciji in (pre)tvegani? In kaj ponudba SID pomeni za poslovne banke, ki SID ne morajo konkurirati s poceni posojili?

Konkretnejšo sliko o razpisu na SID banki pričakujejo konec tega tedna. V prvem tednu naj bi prejeli nekaj deset ponudb MSP za posojila, ki jih proučujejo. Odobreno ni še nobeno posojilo, negotovost, koliko bo razdeljenega, je menda precejšnja.

Spomnimo, SID, ki je formalno zgolj izvajalka za gospodarsko ministrstvo, od prejšnjega tedna MSP (samostojni podjetniki so izločeni) ponuja posojila za tekoče financiranje. Konkretno so lahko namenjena zgolj za plačilo materiala, trgovskega blaga, storitev in plač, ne pa denimo za poplačilo zdajšnjih posojil. Posojila, ki jih SID odobrava neposredno, in ne prek poslovnih bank, znašajo od 30 tisoč do milijona evrov, z ročnostjo od enega do treh let in obrestnimi merami šestmesečni EURIBOR plus pribitek od 0,91 do tri odstotne točke. To pomeni, upoštevajoč aktualni EURIBOR, obrestno mero od 1,25 do 3,34 odstotka, kar je nizko in zaradi česar imajo ta posojila status državne pomoči.

Prezadolženost

V zvezi z razpisnimi pogoji podjetja – tako razlaga naš sogovornik blizu SID – sprašujejo zlasti, kako izračunati EBITDA. Torej kosmati denarni tok oziroma dobiček pred amortizacijo, obrestmi in davki. Eden od razpisnih pogojev SID namreč je, da je razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA podjetja največ pet. To po domače pomeni: podjetje, ki ima to razmerje pet, je finančne dolgove sposobno plačati v petih letih.

Je tak pogoj prestrog? Finančni analitik, s katerim smo govorili, trdi, da ne: »Finančni vzvod nad petkratnikom EBITDA pri nefinančni družbi pomeni večje tveganje oziroma kaže na špekulativno kapitalsko sestavo. Še toliko bolj to velja za mala in srednja podjetja, ki so še bolj ranljiva in imajo praviloma posel vezan na peščico strank, propad ene ali izguba pa lahko podjetje tudi pokoplje. Zdrava podjetja imajo razmerje med neto finančnim odlogom in EBITDA do trikratnika.«

In dodaja: »Preden neko podjetje z dolgom nad petkratnikom EBITDA tarna, kako je težko, ga je treba vprašati, zakaj je tak dolg nabiralo. Za normalna podjetja bo verjetno bolj omejevalen kakšen drugi razpisni pogoj kot zahtevano razmerje.«

Med pogoji SID so še recimo vsaj trije zaposleni in da MSP posluje najmanj dve polni poslovni leti. MSP mora posojilo zavarovati s premoženjem, vrednim od 50 od 100 odstotkov vrednosti posojila. A mnoga podjetja nimajo več primernega prostega premoženja za zastavo, opozarja sogovornik.

 Dobri k SID, bankam ostajajo težavni?

In kaj pomeni razpis SID za poslovne banke in za njihov v posel? Se bodo odzvale na ponudbo SID in kako? Mnoge nimajo lastnih virov za posojila in zgolj izvajajo posredno financiranje za SID ali podjetniški sklad SPS.

 So pa si poslovne banke edine v dveh odgovorih:

MSP povprašujejo predvsem po kratkoročnih posojilih za reševanje likvidnostnih težav. Ali kot pravi Darko Jurić iz NLB: »Še vedno je več kratkoročnega povpraševanja, kar potrjuje, da naložbeni krč v gospodarstvu še ni popustil. Vsaka negotovost v poslovnem okolju odseva takoj in neposredno v dolgoročnih poslovnih odločitvah MSP.«

Poslovne banke posojilom SID cenovno nikakor ne morejo slediti, saj so same odvisne od dražjih virov in si ne morejo privoščiti dodatnega nižanja obrestnih marž. Že zdaj so čisti obrestni prihodki, ki so glavni prihodek bank, na ravni sistema medletno upadle za več kot 20 odstotkov, kar veča izgubo bank. Če SID ponuja MSP posojila med 1,25 in 3,34 odstotka, se pri poslovnih bankah praviloma začne pri petih odstotkih.

V Gorenjski banki pa opozarjajo, da bodo poslovnim bankam »ostala« tvegana podjetja: »Ponudba SID banke bo deloma vplivala na položaj na trgu, saj bodo stranke z dobro boniteto laže prihajale do cenejših posojil, medtem ko bodo preostala podjetja še vedno iskala alternativne vire financiranja.«

Kaj poslovne banke ponujajo MSP Povzemamo odgovore bank o ponudbi MSP; večinoma so se izognile podatkom o odobrenih posojilih. Denimo v SKB niso želeli odgovoriti.

Sparkasse: Prejšnji teden so od Evropske investicijske banke (EIB) najeli 50 milijonov evrov virov. Ti omogočajo, da lahko MSP ponudijo od 0,25 do ene odstotne točke cenejša posojila od redne ponudbe. Letos se povprečna obrestna mera posojil za MSP v Sparkasse giblje pri 5,9 odstotka, povprečno posojilo znaša 205 tisoč evrov, ročnosti so do enega do 15 let (v povprečju tri leta). Nameni so predvsem za obratna sredstva in naložbe. Pogoji? Določajo se individualno, glede na želje stranke in finančno zmogljivost, pravijo v banki. Letos so izplačali približno 200 posojil MSP, obdelanih prošenj je bilo veliko več.

NLB: Za MSP imajo pripravljeno posebno ponudbo kratkoročnih posojil (financiranje tekočega poslovanja, pokrivanje akreditivov…). Letna obrestna mera je enomesečni EURIBOR plus štiri odstotne točke (to je zdaj 4,13 odstotka), posojila so brez omejitve zneska. Za financiranje dolgoročnih sredstev MSP je na voljo posebna ponudba posojil do 10 let v minimalni višini 10 tisoč evrov in letnimi obrestnimi merami šestmesečni EURIBOR plus od 4,40 do 4,70 odstotne točke. To trenutno pomeni od 4,74 do 5,05 odstotka. In pogoji? Posojilna sposobnost, kjer je odločilen zadostni denarni tok, in kakovostni projekti ter zavarovanje, ki ob neplačilu iz denarnega toka omogoča celotno poplačilo, pišejo v NLB.

Delavska hranilnica: Za kratkoročna posojila MSP (tekoče poslovanje, premostitev likvidnostnih težav) znaša obrestna mera šest odstotkov fiksno. Za dolgoročna posojila (praviloma financiranje osnovnih sredstev) se obrestne mere gibljejo od 6,70 do 7,50 odstotka fiksno oziroma šestmesečni EURIBOR plus od 4,70 do 5,10 odstotne točke (to pomeni od 5,05 do 5,45 odstotka). Ročnost je do 20 let. Pri višini posojila upoštevajo letne prihodke, neto denarni tok, zadolženost, namen in zavarovanje (hipotekarno zavarovanje prostega poslovnega premoženja, osebno premoženje družbenikov, poroštva). Ob zavarovanju z nepremičnino vrednost posojila ne sme presegati 50 odstotkov vrednosti poslovne nepremičnine, navajajo.

NKBM: Poslali so nam izračuna za dve dolgoročni posojili (tri leta) MSP z boniteto BB. Za posojilo sto tisoč evrov je obrestna mera šestmesečni EURIBOR plus dve odstotni točki (in mesečni obrok nekaj pod tri tisoč evrov), pri posojilu milijon evrov pa šestmesečni EURIBOR plus 1,55 odstotne točke (in mesečni obrok nekaj pod 30 tisoč evrov), kar je cenovno blizu ponudbe SID banke. Koliko tako ugodnih posojil dejansko odobrijo, niso navedli. Glavna pogoja sta zadosten denarni tok za odplačilo posojila in dovolj velika zavarovanja za poplačilo.

Banka Celje: Za MSP in zasebnike imajo trenutno dolgoročne posojilne linije iz virov EIB, z njimi lahko ponudijo posojila z obrestnimi merami, ki so od rednih ponudb cenejša za vsaj 0,3 odstotne točke. Koliko so, niso navedli. Posojila so lahko namenjena za financiranje vseh vrst dolgoročnih naložb (več kot dve leti) in izdatkov, potrebnih za razvoj. MSP mora zagotoviti najmanj 20 odstotkov lastnih sredstev. Trenutno ponujajo še posojila, ki jih tudi za MSP razpisuje Slovenski podjetniški sklad, med drugim za nakup nove tehnološke opreme.

Banka Koper: Višina posojila za MSP lahko znaša od nekaj tisoč evrov pa vse do nekaj milijonov evrov, nekoliko je povečano povpraševanje po financiranju obratnih sredstev. Pri večjih naložbenih posojilih pričakujejo vsaj od 20 do 30 odstotkov lastnih sredstev, razmerje med posojilom in zavarovanjem vsaj ena proti 1,5 in ustrezen prosti denarni tok podjetja. Pribitki na referenčno obrestno mero EURIBOR so nekje od 3,5 do 5,5 odstotne točke. Letos tako število kakor volumen posojil ostajata na podobni ravni; okoli 300 milijonov evrov, kar je za razmere v gospodarstvu zelo spodbudna informacija.

Raiffeisen: Na ponudbo SID banke se ne bodo posebej odzvali. Podjetjem ponujajo posojila z dobo odplačila do petih let ter z obrestno mero od EURIBOR plus 5,5 odstotka na letni ravni. Znesek posojila je odvisen od prometa in ratinga podjetja, pomembni sta tudi oblika in višina zavarovanja.

Unicredit: Pogoji so odvisni od celotnega poslovanja podjetja, to je od finančnih postavk (podatki iz bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza denarnih tokov), možnih oblik zavarovanja, odplačevanja posojila in strategije podjetja. Največ težav se pojavlja zaradi razhajanja med želeno in dolgoročno vzdržno sestavo financiranja podjetja. Podjetniki se namreč o najemu posojila največkrat odločajo na podlagi svojih poslovnih potreb, medtem ko je treba dobro pogledati tudi, kako bo najem tega posojila vplival na likvidnost podjetja oziroma iz katerega vira se bo posojilo vračalo, pravijo.

Sberbank: Zaradi ponudbe SID banke niso predvideli prilagajanj oziroma pocenitev ponudb posojil za podjetja. Glavne težave, da posameznim MSP ne odobrijo novih posojil, so večinoma v tem, da je razmerje med neto zadolženostjo (stanje finančnih obveznosti) in neto denarnim tokom preveliko.

Gorenjska banka: Pripravljeni so na sodelovanje pri izvajanju naslednjih programov SID banke za MSP, pri katerih je predvideno posredno financiranje SID banke prek komercialnih bank. Gre za dolgoročne vire, predvsem za investicijske projekte, z obrestno mero šestmesečni EURIBOR plus 3,5 do praviloma štiri odstotne točke. Del sredstev za projekte (od 15 do 50 odstotkov) morajo podjetja ponavadi zagotoviti iz svojih lastnih virov. PBS: Ponudba SID banke ne bo vplivala na spremembo pogojev (višina obrestnih mer, stroškov ter drugih navedenih pogojev). Ti so odvisni od več dejavnikov, najpomembnejši je poslovanje oziroma boniteta stranke. Povpraševanje po dolgoročnih sredstvih je precej vezano tudi na ponudbo Slovenskega podjetniškega sklada, kjer je subvencionirana obrestna mera. Povpraševanja je kar nekaj, precej vlog pa je zavrnjenih zaradi slabega poslovanja, prezadolženosti ali zaradi velikega upada prihodnjih poslov.

Abanka: Banka oblikuje pogoje posojil MSP po pogojih, ki so v določenih okvirjih za nadaljnje plasiranje predvideni v sklenjeni posojilni pogodbi s SID banko. Pri končni opredelitvi cenovnih pogojev za sklenitve podkreditne pogodbe pa vsakega posojilojemalca banka obravnava individualno, saj je odobritev tovrstnega posojila odvisna od bonitete posojilojemalca, vključujoč namen posojila, ročnost posojil in predlog zavarovanja.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.