Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Pomembnosti kreditnega zavarovanja

Pomembnosti kreditnega zavarovanja

15.12.2022

Veliko ljudi se ob sklenitvi kredita ali posojila vpraša ali je vredno skleniti tudi zavarovanje tega kredita ali posojila, če ga zaradi različnih razlogov kot so nepričakovana brezposelnost, invalidnost ali smrt ne bodo morali več plačevati. Zavarovanje kredita je namenjeno zaščiti pred zamujenimi plačili. Kreditno zavarovanje lahko običajno kupimo neposredno pri posojilodajalcu, ko dobimo posojilo, kjer nam posojilodajalec mora jasno povedati, kaj nam je ponujeno pri zavarovanju kredita. Ker je kreditno zavarovanje neobvezno in lahko doda dodatne stroške k posojilu, lahko postane posojilo manj ugodno, zaradi česar obstaja večje tveganje, da obveznosti do kredita ne bodo poravnane. Velikokrat so življenjska ali invalidska zavarovanja veliko cenejša kot kreditna zavarovanja, vendar se veliko ljudi še vedno odloča za njih. Med vrstami kreditnih zavarovanj smo spoznali kreditno invalidsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje premoženja za kredit in tudi življenjsko zavarovanje kredita. Tako kot se pa med seboj razlikujejo vrste zavarovanj, se razlikujejo tudi stroški vsakega zavarovanja, na katere vplivajo različni dejavniki kot so vrsta posojila ali kredita, znesek dolga, vrste kreditnega zavarovanja ter izbira oz. razlika med odprtim in zaprtim tipom kredita. Pred sklenitvijo zavarovanja kredita je zelo pomembno, da se ljudje pri posojilodajalcu pozanimajo o različnih dejavnikih, ki bi povzročili dodatne stroške pri kreditu. Pomembno je, da pridobijo informacije o višini premije in ali je premija financirana kot del posojila. Poleg tega se pa morajo pozanimati tudi o plačevanju stroškov kreditnega zavarovanja, kritju zavarovalne police, preklicu zavarovanja, odplačila zavarovanja in podobno.

Pomembnosti kreditnega zavarovanja

Kreditno zavarovanje je namenjeno zaščiti pred zamujenimi plačili posojila, če postanejo ljudje brezposelni, invalidni ali če nepričakovano umrejo. Vendar je lahko to dodatno kritje drago in nepotrebno, zato je pomembno, da se ljudje skrbno odločijo in pretehtajo možnosti za zavarovanje kredita. Kreditno zavarovanje je lahko na voljo za vse vrste posojil, vključno s stanovanjskimi hipotekami, osebnimi posojili, kreditnimi karticami, avtomobilskimi posojili in posojili za pohištvo ali naprave. Ravno zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ljudje pred sklenitvijo kredita vprašajo ali je zavarovanje sploh smiselno.

Kako pa sploh deluje zavarovanje kredita?

Kreditno zavarovanje krije posojilna plačila, če zaradi razlogov, opisanih v posebni polici, sami ljudje ne morejo plačevati teh plačil. Kreditno zavarovanje lahko običajno kupimo neposredno pri posojilodajalcu, ko dobimo posojilo. Posojilodajalec lahko to zavarovanje ponudi ob sklenitvi novega posojila, vendar običajno ne more zahtevati, da sklenete kreditno zavarovanje. Posojilodajalec mora jasno povedati, kaj ponuja, saj je velikokrat prišlo do nesoglasji in veliko bank ter posojilodajalcev opozarja, da je nezakonito, če posojilodajalec brez dovoljenja posojilojemalca ali brez njegove vednosti v posojilo zavajajoče vključi kreditno zavarovanje.

Ljudje se ob jemanju kredita velikokrat vprašajo, kdaj je sploh potrebno oziroma koristno zavarovati svoj kredit. Ker je kreditno zavarovanje neobvezno in lahko doda dodatne stroške k posojilu, lahko postane posojilo manj ugodno, zaradi česar obstaja večje tveganje, da obveznosti do kredita ne bodo poravnane. Velikokrat so življenjska ali invalidska zavarovanja veliko cenejša kot kreditna zavarovanja. Kljub temu se v nekaterih primerih odločijo o tej vrsti zavarovanja (na primer, če imajo posojila, ki jih ne morejo odložiti ali preložiti, ali če jih skrbi dolg po smrti). Preden se posojilojemalci odločijo o zavarovanju kredita, je dobro, da se pri banki pozanimajo o morebitnih programih za reševanje težav, ki jim lahko pomagajo, če izgubijo službo ali ne morejo več plačevati načrtovanih plačil, kjer lahko obstaja tudi možnost odpis dolga ali poravnava dolga.


Različne vrste kreditnih zavarovanj

Zavarovanje kredita in njegove ugodnosti se razlikujejo tako po svetu kot tudi po Sloveniji med različnimi bankami. Kljub temu pa v splošnem pogledu na vrste zavarovanj kredita poznamo nekaj osnovnih, ki jih v večji meri ponujajo vse banke enako. Na prvem mestu poznamo kreditno invalidsko zavarovanje, ki izplačuje plačila posojilojemalcu, če se ta poškoduje ali zboli in ne more več hoditi v službo. To posojilo oz. kredit lahko imenujemo tudi nezgodno in zdravstveno zavarovanje. Potem poznamo tudi prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti, ki ga lahko imenujemo tudi zavarovanje za neprostovoljno izgubo dohodka, kjer gre za izplačilo posojilodajalcu, če je ta odpuščen ali drugače zgubi službo brez lastne krivde. Naslednjo je zavarovanje premoženja za kredit, ki zagotavlja kritje za osebno premoženje, ki služi kot zavarovanje posojila, če je uničeno zaradi nesreče, kraje ali kakršnekoli naravne nesreče. Kot zadnjo iz med pomembnejših zavarovanj kredita pa poznamo tudi življenjsko zavarovanje kredita, kateri se nanaša, da se v primeru smrti lahko posojilodajalcu izplača del ali celotno preostalo stanje posojila.

Kot se pa med seboj razlikujejo vrste zavarovanj kreditov, se razlikujejo tudi njihovi stroški. Kot smo že omenili je kreditno zavarovanje lahko veliko dražje od drugih vrst zavarovanja. Kot primer je po podatkih Oddelka za finančne institucije zvezne države Wisconsin letni strošek kreditnega življenjskega zavarovanja za 30-letnika z dobrim zdravjem približno 370 USD za kritje 50 000 USD, medtem ko je letni strošek za življenjsko zavarovanje 78 USD. Seveda pa so stroški premije kreditnega zavarovanja odvisni od več različnih dejavnikov. Na višino stroška zavarovanja vpliva vrsta posojila ali kredita, ki ga nekdo želi najeti. Odvisni so tudi od zneska dolga, ki bo zaščiten, vrste kreditnega zavarovanja, ki jo izbere posojilojemalec pri sklenitvi kredita ter seveda tudi od tega ali se ljudje odločijo za odprt ali zaprt tip kredita. Odprti kredit (znan tudi kot revolving kredit) omogoča, da si kadar koli izposodimo več do višine kreditnega limita, pogosto s kreditno kartico. Za celotno odplačilo stanja ni fiksnega načrta odplačevanja, čeprav je običajno določen minimalni mesečni znesek plačila. Mesečni strošek zavarovanja bo del  minimalnega mesečnega plačila in mora biti prikazan ločeno na izpisku posojila ali kreditne kartice. Zaprta posojila se odplačujejo v določenem časovnem obdobju, v katerem je potrebno odplačati celotno stanje. Obročna posojila, kot je večina avtomobilskih in osebnih posojil, ki se odplačujejo mesečno, so pogosti primeri zaprtih posojil. Pri zaprtih posojilih so lahko stroški kreditnega zavarovanja vključeni v mesečno premijo ali možnost enkratne premije.

Ugotovili smo, da moramo biti pri zavarovanju kredita pozorni in v ospredje postaviti kar nekaj stvari preden se zanj odločimo. Razmisliti je potrebno o drugih vrstah zavarovanja in primerjati stroške kreditnega zavarovanja z drugimi zavarovanji. Pred podpisom pogodbe je potrebno biti pozoren tudi na omejitve polic. Pred podpisom je potrebno razumeti vse podrobnosti ponujenega kreditnega zavarovanja, biti pozoren na čakalne dobe in izključitve. Če na primer pri nekaterih zavarovanjih za primer invalidnosti v prvih šestih mesecih veljavnosti zavarovalne police vložimo zahtevek zaradi zdravstvenega stanja, ki se ga zdravi do šest mesecev pred sklenitvijo kreditnega zavarovanja, je lahko vaš zahtevek zavrnjen.

Čeprav se zavarovanje kredita na prvi pogled zdi pameten nakup, pa lahko  posojilu doda precejšnje stroške. Če se odločate za nakup, se prepričajte, da v celoti razumete pogoje police in morebitne omejitve. Tukaj je nekaj vprašanj, ki jih FTC predlaga, da jih zastavite kreditnim zavarovalnicam, če se odločate za kreditno zavarovanje.

  • Koliko znaša premija?
  • Ali bo premija financirana kot del posojila?
  • Ali lahko stroške kreditnega zavarovanja plačujem mesečno, namesto da celotno premijo plačam v okviru začetnega posojila?
  • Kaj krije zavarovalna polica in česa ne?
  • Ali lahko prekličem zavarovanje in ali bom v tem primeru prejel povračilo?
  • Ali bo celoten znesek posojila krit do odplačila posojila?
  • Ali je sopodpisnik zavarovan in ali je za njegovo zavarovanje potrebno doplačilo, če ga dodam?

Če še vedno obstajajo pomisleki glede kreditnega zavarovanja, raje razmislite o tem, da bi denar, ki bi ga plačevali za zavarovanje, namenili v sklad za nujne primere. S tem lahko ustvarimo prihranke za nepričakovane izdatke, ne da bi pri tem povečali mesečni strošek posojila.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.