Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA, KREDITIRANJE, FINANCIRANJE IN KREDITI ZA PODJETJA, SP, SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI DENARJA :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER :: PNC NALOŽBE

POSOJA DENARJA, KREDITIRANJE, FINANCIRANJE IN KREDITI ZA PODJETJA, SP, SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI DENARJA :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER :: PNC NALOŽBE

27.06.2016

POSOJA DENARJA, KREDITIRANJE, FINANCIRANJE IN KREDITI ZA PODJETJA, SP, SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI DENARJA :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER :: PNC NALOŽBE

 

Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

 

Spodbujanje razvoja podjetij z novimi viri financiranja [P]

Viri financiranja podjetja, družbe, projekta

Financiranje poslovanja in razvoja družbe lahko poteka po različnih poteh. Lahko se odločimo za angažiranje ustvarjenih prihodkov in s tem dobička, koriščenje rezervacij (dobička preteklih let), lahko se odločimo za nepovratna sredstva EU, dokapitalizacijo, izdajo delnic/obveznic, lahko pa tudi iz dolžniškega financiranja z zastavo sredstev podjetja (hipoteka).

Pa vendarle vsako podjetje potrebuje kapital za zagon, razvoj, ustvarjanje poslovanja, ustvarjanje konkurenčne prednosti in dodane vrednosti poslovanja.

Gospodarska družba oz. podjetje ima le omejeno vrsto virov financiranja:

1. Angažiranje akumuliranega dobička

2. Nepovratna sredstva EU

3. Dolžniški viri financiranja

 • Bančna posojila
 • Leasing

4. Lastniški viri financiranja

 • Denar ustanoviteljev
 • Skladi tveganega kapitala
 • Zasebni skladi
 • Borza – izdaja delnic
 • Prodaja deleža podjetja – strateški partner
 • Vložki investitorjev (zagotovite donos)
V posameznih fazah razvoja podjetja so od zrelosti in uspešnosti podjetja odvisni vsi potencialni viri financiranja.

Vsak vir financiranja ima svoje zakonitosti, različne postopke in ceno. Vsak vir financiranja ima tudi različno časovno tendenco (potrebno časovno planiranje).

Za vas preučimo vaše poslovanje in na podlagi pridobljenih rezultatov Vam predstavimo potencialne možnosti za razvoj. Predstavimo vam vse možnosti financiranja podjetja ali projekta, smiselnost samega financiranja, predlagamo finančne vire ter opredelimo časovni okvir.

Od 21. marca sta odprta javna razpisa za sofinanciranje začetnih investicij, ki zagotavljajo nova delovna mesta ali vsaj ohranjajo zdajšnje število zaposlenih v podjetjih. Razpisa sta namenjena…

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.