Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Razvoj finančnih virov za podjetja

Razvoj finančnih virov za podjetja

04.07.2024

Finančni viri so ključnega pomena za delovanje in rast podjetij, saj omogočajo financiranje obratnega kapitala, naložb in razvoj. Zgodovinsko so podjetja pridobivala sredstva prek osebnih prihrankov, posojil prijateljev in družine ter trgovskih bank. V renesansi so se razvile sodobne bančne institucije, ki so omogočile bolj strukturirano financiranje. Industrijska revolucija je prinesla potrebo po večjih finančnih sredstvih, kar je spodbudilo razvoj delniških družb in kompleksnih finančnih produktov. V 20. stoletju so se pojavili tvegani kapital, zasebni kapital in regulirani finančni trgi. V 21. stoletju so digitalizacija in fintech podjetja spremenila način financiranja, pri čemer so platforme za množično financiranje in spletno posojanje postale pomembni viri. Primer švedskega fintech podjetja Klarna ponazarja sodobne trende financiranja, saj je podjetje uspešno izkoristilo tvegani kapital in javno ponudbo delnic za rast. Danes so na voljo tudi zeleni in trajnostni finančni viri, ICO ter kriptovalute. Pandemija COVID-19 je pospešila digitalizacijo in povečala potrebo po inovativnih finančnih rešitvah. Razumevanje zgodovine in trenutnih trendov omogoča podjetjem boljšo pripravo na prihodnje izzive in načrtovanje finančne strategije..

Razvoj finančnih virov za podjetja

Finančni viri so temelj vsakega podjetja, ne glede na njegovo velikost ali industrijo. Brez zadostnih finančnih sredstev ni mogoče financirati obratnega kapitala, naložb v infrastrukturo ali raziskav in razvoja, ki so ključni za rast in uspešnost podjetja. Razvoj finančnih virov za podjetja skozi zgodovino je zgodba o inovacijah, prilagodljivosti in rasti finančnih trgov. V tem članku bomo raziskali, kako so se finančni viri razvijali skozi čas in kakšni so današnji trendi na tem področju, s poudarkom na evropskem kontekstu.

ZGODOVINSKI PREGLED FINANČNIH VIROV

V preteklosti so podjetja pridobivala finančna sredstva predvsem prek osebnih prihrankov ustanoviteljev, posojil prijateljev in družine ter trgovskih bank. V antiki in srednjem veku so bila posojila pogosto povezana s tveganji zaradi pomanjkanja regulacije in varnosti. Banke, kot jih poznamo danes, so se začele razvijati v renesansi, predvsem v Italiji, kjer so banke v Benetkah, Firencah in Genovi začele nuditi posojila trgovcem in plemičem.

V 18. in 19. stoletju je industrijska revolucija prinesla potrebo po večjih finančnih sredstvih. Banke so se razvijale in začele nuditi bolj kompleksne finančne produkte, vključno z izdajanjem delnic in obveznic. Delniške družbe so postale priljubljen način zbiranja kapitala, saj so omogočale podjetjem, da pridobijo sredstva od širše javnosti.

20. STOLETJE: MODERNIZACIJA FINANČNIH TRGOV

stoletje je prineslo nadaljnjo modernizacijo finančnih trgov. Po drugi svetovni vojni so številne države v Evropi in po svetu ustanovile nove finančne institucije in regulativne organe za spodbujanje gospodarske rasti. Banke so ostale ključni vir financiranja, vendar so se pojavile tudi nove oblike financiranja, kot so tvegani kapital, zasebni kapital in javne tržne izdaje.

Tvegani Kapital (Venture Capital): Ta oblika financiranja se je začela razvijati v ZDA v 1940-ih in 1950-ih, a je kmalu postala priljubljena tudi v Evropi. Tvegani kapitalisti vlagajo v startupe in rastoča podjetja z visokim potencialom za rast v zameno za lastniške deleže.

Zasebni Kapital (Private Equity): Zasebni kapital se osredotoča na nakup celotnih podjetij ali pomembnih deležev v podjetjih z namenom prestrukturiranja in povečanja vrednosti. Ta oblika financiranja je postala posebej priljubljena v 1980-ih in 1990-ih.

21. STOLETJE: NOVE TEHNOLOGIJE IN INOVACIJE

S pojavom interneta in digitalizacije so se finančni viri še bolj raznoliki in dostopni. Fintech podjetja, kot so platforme za množično financiranje (crowdfunding) in spletne posojilne platforme, so spremenila način, kako podjetja pridobivajo sredstva.

Množično Financiranje: Platforme, kot sta Kickstarter in Indiegogo, omogočajo podjetjem, da zbirajo sredstva neposredno od posameznikov. Ta oblika financiranja je še posebej priljubljena med startupi in kreativnimi projekti.

Spletno Posojanje: Fintech podjetja, kot je Funding Circle, povezujejo posojilodajalce neposredno s posojilojemalci, kar omogoča hitrejše in pogosto cenejše posojanje sredstev.

Primer iz Evrope: Klarna

Klarna, švedsko fintech podjetje, je odličen primer, kako so se finančni viri razvili in kako podjetja danes pridobivajo sredstva. Klarna, ustanovljena leta 2005, ponuja rešitve za spletno plačevanje in je postala ena izmed najvrednejših fintech podjetij v Evropi.

Klarna je začela z začetnim kapitalom svojih ustanoviteljev in nato pridobila tvegani kapital od investitorjev, kot sta Sequoia Capital in Northzone. Podjetje je večkrat zbiralo sredstva prek zasebnih vlagateljev, nato pa je leta 2020 izvedlo javno ponudbo delnic (IPO) in postalo eno izmed redkih evropskih fintech unicornov.

DANAŠNJI TREND FINANČNIH VIROV

Danes imajo podjetja na voljo širši spekter finančnih virov kot kdaj koli prej. Poleg tradicionalnih bančnih posojil in tvegane kapitala so na voljo tudi alternativni viri financiranja:

Zeleni in trajnostni financirni viri: Z naraščajočim poudarkom na trajnosti, podjetja vse pogosteje iščejo financiranje prek zelenih obveznic in drugih trajnostno usmerjenih finančnih instrumentov.

ICO in kriptovalute: Nekatera podjetja uporabljajo začetne ponudbe kovancev (ICO) za zbiranje sredstev. Čeprav je ta metoda tvegana in manj regulirana, ponuja potencialno visok donos.

Vpliv pandemije COVID-19: Pandemija je pospešila digitalizacijo in povečala povpraševanje po inovativnih finančnih rešitvah. Državne subvencije in posojila za mala in srednja podjetja so prav tako igrala ključno vlogo pri podpiranju gospodarstva.

Razvoj finančnih virov za podjetja skozi zgodovino je bil nenehno zaznamovan z inovacijami in prilagodljivostjo finančnih trgov. Od preprostih posojil v antiki do kompleksnih finančnih instrumentov današnjega dne, so se podjetja vedno prilagajala spreminjajočim se pogojem. S hitrim napredkom tehnologije in spreminjajočimi se globalnimi trendi, bo prihodnost finančnih virov zagotovo prinesla še več novih priložnosti in izzivov za podjetja po vsem svetu. Klarna in podobni primeri iz Evrope kažejo, kako lahko inovativna podjetja izkoristijo različne finančne vire za svojo rast in razvoj. Z razumevanjem zgodovine in trenutnih trendov lahko podjetja bolje načrtujejo svojo finančno strategijo in se pripravijo na prihodnje izzive.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.