Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Start up kredit II PNC NALOŽBE II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Start up kredit II PNC NALOŽBE II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

17.05.2016

Start up kredit Nove KBM

Iščete finančna sredstva za zagon podjetja?

Nova KBM je za podjetnike začetnike, ki imajo inovativno idejo in iščejo finančna sredstva, pripravila atraktivno ponudbo Start up kreditov. Preverite jo!

Kredit je namenjen start-up podjetjem, ki ustrezate vsem naštetim kriterijem:

 • podjetje je komitent Nove KBM
 • podjetje ni starejše od 3 let
 • podjetje z inovativno podjetniško idejo

Koraki za pridobitev Start up kredita:

 • Postanite član Podjetniškega centra Nove KBM in izpolnite prijavni obrazec ter ga posredujte po elektronski pošti na podjetniskicenter@nkbm.si
 • Izpolnite obrazec Predstavitev podjetniške ideje in ga posredujte preko elektronske pošte na podjetniskicenter@nkbm.si
 • Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki banke in IRP, Inštituta za raziskovanje podjetništva, bo na podlagi dokumentacije presodila ali vaše podjetje in podjetniška ideja izpolnjujeta pogoje za pridobitev »Start up kredita«. V roku 7 delovnih dni vam bomo posredovali odgovor o izpolnjevanju oziroma neizpolnjevanju pogojev. Po prejemu pozitivnega sklepa posredujete dokumente navedene v naslednjem koraku.
 • Izpolnite in posredujte naslednje dokumente: Poslovni načrt, 5 letni finančni načrt in Vprašalnik za majhna in mala podjetja.
 • Komisija bo pregledala vaše poslane dokumente in vas, po potrebi, pozvala na osebno predstavitev.
 • S strani banke boste prejeli obvestilo o odobritvi oziroma zavrnitvi vaše vloge.

Podjetniški center Nove KBM nudi podjetjem in zasebnikom sodobno, varno, zanesljivo ter celovito finančno in svetovalno podporo, ki jo ponujamo skupaj z IRP, Inštitutom za raziskovanje podjetništva – partnerjem z dolgoletnimi izkušnjami pri podjetniškem svetovanju.

Več informacij na: www.nkbm.si/startup-kredit

 

 

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.