Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | ZAKAJ BANKE NE POTREBUJEJO VAŠEGA DENARJA ZA POSOJILA

ZAKAJ BANKE NE POTREBUJEJO VAŠEGA DENARJA ZA POSOJILA

21.02.2024

Razkritje resnice: Kako banke v resničnem svetu ustvarjajo denar s posojili in zakaj vaš denar ni nujno potreben za njihovo posojilno dejavnost”

Članek razkriva, da banke v resničnem svetu ustvarjajo denar s posojili in ne zgolj uporabljajo vlog strank. Tradicionalna predstava, da je posojilna zmogljivost banke omejena z vložki strank, je zavrnjena. Poudarja se, da banke ustvarjajo denar z odobravanjem kreditov, kar vodi v nastanek depozitov. Sistem delnih rezerv in teorija multiplikatorjev denarja so prav tako omenjeni. Kljub temu, da so obvezne rezerve del sistema, se poudarja, da le-te ne predstavljajo ključne omejitve za bančno posojanje. Članek pojasnjuje, kako banke najprej odobrijo posojila in šele nato iščejo rezerve. Omejitve za posojilno sposobnost bank niso v obveznih rezervah, temveč v vidikih dobičkonosnosti ter tveganju in donosu. Kapitalske zahteve so prav tako omenjene kot pomemben dejavnik. Kljub temu, da banke ne potrebujejo neposredno denarja strank, želijo privabiti nove vloge za vzdrževanje rezerv. Skratka, članek poudarja, kako banke dejansko ustvarjajo denar s posojili in kako različni dejavniki vplivajo na njihovo sposobnost za posojanje.

ZAKAJ BANKE NE POTREBUJEJO VAŠEGA DENARJA ZA POSOJILA

Ekonomija in finance na splošno navajajo, da posamezniki z dohodki deponirajo svoj denar v banke, banke pa te vloge uporabljajo za dajanje posojil svojim strankam. To ni povsem natančen odraz delovanja bančništva in dajanja posojil, saj bi to pomenilo, da lahko banke posojajo le enak znesek denarja, kot je bil položen pri njih, kar pa ne drži; Banke posojajo veliko več denarja, kot so ga stranke položile pri njih.

Danes je večina denarja v obtoku v obliki depozitov, ki nastanejo, ko banke dajo posojilo (ustvarijo kredit). Ko banke dajejo posojila, njihovo finančno računovodstvo ustvari dva vnosa: enega v obliki posojilnega sredstva in enega v obliki obveznosti za vloge.

Tradicionalni koncept dajanja posojil

V skladu z zgornjim prikazom je posojilna zmogljivost banke omejena z velikostjo vlog njenih strank. Da bi banka lahko več posojala, mora zavarovati nove vloge s privabljanjem več strank. Brez depozitov ne bi bilo posojil ali z drugimi besedami, vloge ustvarjajo posojila.

Seveda je ta zgodba o bančnih posojilih običajno dopolnjena s teorijo multiplikatorjev denarja, ki je skladna s tako imenovanim delnim rezervnim bančništvom.

V sistemu delnih rezerv mora biti le del vlog banke v gotovini ali na depozitnem računu poslovne banke pri centralni banki. Obseg tega ulomka je določen z obveznimi rezervami, katerih vzajemnost kaže večkratnik rezerv, ki jih banke lahko posojajo. Če je obvezna rezerva 10% (tj. 0,1), potem je multiplikator 10, kar pomeni, da lahko banke posojajo 10-krat več kot svoje rezerve. Zmožnost bančnega posojanja ni v celoti omejena z zmožnostjo bank, da pritegnejo nove vloge, temveč z odločitvami centralne banke o tem, ali naj povečajo rezerve ali ne. Vendar lahko poslovne banke zaradi posebnega režima denarne politike in brez povečanja rezerv povečajo svojo posojilno sposobnost le tako, da si zagotovijo nove vloge. Spet depoziti ustvarjajo posojila, zato banke potrebujejo vaš denar za nova posojila.

Kako banke dajejo posojila v resničnem svetu

V današnjem sodobnem gospodarstvu je večina denarja v obliki vlog, vendar se vloge, namesto da bi jih ustvarila skupina varčevalcev, ki banki zaupajo držanje denarja, dejansko ustvarijo, ko banke odobrijo kredit (tj. Ustvarijo nova posojila). Kot je nekoč zapisal Joseph Schumpeter: “Veliko bolj realno je reči, da banke ‘ustvarjajo kredite’, to pomeni, da ustvarjajo depozite v svojem posojilnem dejanju, kot da bi rekli, da posojajo vloge, ki so jim bile zaupane.

Ko banka najame posojilo, sta v njeni bilanci stanja vpisana dva ustrezna vnosa, eden na strani sredstev in drugi na strani obveznosti. Posojilo se šteje kot sredstvo za banko in se hkrati izravna z novo ustvarjeno vlogo, ki je obveznost banke do imetnika vlagatelja. V nasprotju z zgoraj opisano zgodbo posojila dejansko ustvarjajo vloge.

Zdaj se to morda zdi nekoliko šokantno, saj če posojila ustvarjajo depozite, so zasebne banke ustvarjalci denarja. Morda pa se sprašujete: “Ali ni ustvarjanje denarja izključna pravica in odgovornost centralnih bank?” No, če menite, da je obvezna rezerva zavezujoča omejitev zmožnosti bank za posojanje, potem da, banke na določen način ne morejo ustvarjati denarja, ne da bi centralna banka bodisi omilila obvezne rezerve bodisi povečala število rezerv v bančnem sistemu. Resnica pa je, da obvezne rezerve ne delujejo kot zavezujoča omejitev za zmožnost bank za posojanje in posledično za njihovo zmožnost ustvarjanja denarja. Dejstvo je, da banke najprej odobrijo posojila in nato kasneje poiščejo potrebne rezerve.

Kaj resnično vpliva na sposobnost banke za posojanje

Torej, če bančna posojila niso omejena z obveznimi rezervami, ali se banke sploh soočajo s kakršnimi koli omejitvami? Na to vprašanje obstajata dve vrsti odgovorov, vendar sta povezana. Prvi odgovor je, da so banke omejene z vidiki dobičkonosnosti; To pomeni, da banke glede na določeno povpraševanje po posojilih svoje odločitve o posojilih utemeljujejo na svojem dojemanju kompromisov med tveganjem in donosom in ne na zahtevah glede rezerv.

Omemba tveganja nas pripelje do drugega, čeprav povezanega, odgovora na naše vprašanje. V kontekstu, ko so depozitni računi zavarovani pri zvezni vladi, se lahko bankam zdi skušnjava, da bi pri svojih posojilnih poslih prevzele nepotrebna tveganja. Ker vlada zavaruje depozitne račune, je v najboljšem interesu vlade, da omeji pretirano prevzemanje tveganj s strani bank. Zato so bile uvedene regulativne kapitalske zahteve, ki zagotavljajo, da banke ohranijo določeno razmerje med kapitalom in obstoječim premoženjem.

Če bančna posojila sploh kaj omejuje, so to kapitalske zahteve in ne obvezne rezerve; Ker pa so kapitalske zahteve določene kot količnik, katerega imenovalec sestavljajo tveganju prilagojena sredstva, so odvisne od načina merjenja tveganja, kar pa je odvisno od subjektivne človeške presoje.

Subjektivna presoja v kombinaciji z vse večjo lakoto dobička lahko povzroči, da nekatere banke podcenjujejo tveganost svojih sredstev. Tako tudi z regulativnimi kapitalskimi zahtevami ostaja precejšnja prožnost pri omejitvah posojilne sposobnosti bank.

Kako banke ustvarjajo posojila?

Banke ne ustvarjajo posojil iz bančnih rezerv ali bančnih depozitov. Banke v svojih bilancah ustvarijo posojilno sredstvo in obveznost za vloge. Tako ustvarjajo kredit. Posojilo ustvarja depozit, proti kateremu je treba hraniti rezerve, ki jih zagotavlja centralna banka.

Kako se banke odločijo za posojila?

Pri odločanju za zagotovitev posojila banka temeljito preveri kreditno sposobnost posameznika ali institucije. Za posameznika, na primer, bo banka pregledala kreditno zgodovino osebe, kreditno oceno, tekoče obveznosti, kratkoročna sredstva in dohodek iz zaposlitve, da se odloči, ali ima oseba dokaj varen kreditni profil za posojanje denarja; Cilj je, da banka sprejme odločitev, da lahko zagotovi, da se denar, ki ga posoja, vrne nazaj.

Ali banke ustvarjajo nov denar, ko posojajo?

Da, banke ustvarjajo nov denar, ko dajejo posojila. To se naredi z računovodskimi vnosi, ko banka da posojilo in ustvari depozitni račun Pričakovanja glede dobičkonosnosti tako ostajajo ena od glavnih omejitev sposobnosti oziroma pripravljenosti bank za posojanje. In zato banke, čeprav ne potrebujejo vašega denarja, želijo vaš denar. Kot je navedeno zgoraj, banke najprej posojajo in pozneje iščejo rezerve, vendar iščejo rezerve. Privabljanje novih strank je eden od načinov, če ne celo najcenejši način za zagotovitev teh rezerv. Banke ne potrebujejo vašega denarja; Na splošno je ceneje, da si izposodijo od vas, kot pa da si izposodijo pri drugih bankah.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.