Bančni krediti in posojila. Posoja denarja, financiranje in kreditiranje podjetij ter samostojnih podjetnikov. Podjetniški naložbeni center, krediti in posojila za podjetja