Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | BANČNI KREDITI. NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO ZAVAROVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI OD 1.000 DO 30.000 EUR. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

BANČNI KREDITI. NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO ZAVAROVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI OD 1.000 DO 30.000 EUR. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

02.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

BANČNI KREDITI. NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO ZAVAROVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI OD 1.000 DO 30.000 EUR. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

BANČNI KREDITI. NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO ZAVAROVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI OD 1.000 DO 30.000 EUR. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

Možnosti za financiranje slovenskih podjetij

V letošnjem letu je že bilo predstavljenih nekaj možnosti virov financiranja, predvsem v obliki finančnega inženiringa. Na informativnem dnevu Javne agencije SPIRIT, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarske zbornice so predstavili ostale možnosti financiranja v okviru programa Obzorje 2020.

Evropska sredstva

Obzorje 2020 je Okvirni program EU za raziskave in inovacije. Samo v letošnjem letu je bilo objavljenih že več kot 65 javnih razpisov skupno v višini 7,6 milijard EUR. Na ravni EU je poleg programa Obzorje 2020 pomemben tudi program COSME.

Obzorje 2020 za mala in srednja podjetja

Na informativnem dnevu so se osredotočili na financiranje za mala in srednja podjetja. Za mala in srednja podjetja bodo namenili predvsem sredstva za inovacije in razvoj ter internacionalizacijo.

Program je razdeljen na tri faze. Do sedaj sta že bila objavljena razpisa za prvo in drugo fazo. Za prvo fazo je na voljo 25 milijonov EUR, za drugo fazo pa približno 221 milijona EUR sredstev. Kot pravijo predstavniki Javne agencije SPIRIT, pričakujejo okoli 10.000 do 15.000 prijav na prvo fazo za vsako leto.

6. pohod: Financiranje podjetij – od tveganega kapitala do izdaje obveznic

Glede na to, da je 5. #BusinessGoesHiking pohod uspešno za nami, nas v ponedeljek, 16.2.2015, čaka že 6. pohod.

Iztočnica za tokratni pohod je financiranje podjetij – kakšne možnosti imamo realno v Sloveniji in v regiji ter kaj nam manjka. Kakšno ponudbo tveganega kapitala in semenskih investicij imamo, kakšne “standardne” možnosti financiranja so slovenskim podjetjem na voljo in kako pride slovensko podjetje do financiranja z izdajo obveznic.

Seveda imamo med pohodom čas tudi za pogovor o drugih temah, tako da se v vsakem primeru lahko pohoda udeležite – vedno so dobrodošli novi predlogi, nova vprašanja in tudi deljenje novih izkušenj.

Upam, da se v prihajajočem ponedeljku dobimo v še večjem številu kot v prejšnjem. Se vidimo 16.2. ob 17h!

FINANCIRANJE SOCIALNIH PODJETIJ

NatisniE-pošta

Januarja letos je stopil v veljavo Zakon o socialnem podjetništvu. Vlada Republike Slovenije je julija izdala Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa je bil ustanovljen Svet za pripravo strategije razvoja socialnega podjetništva do leta 2015, ki pripravlja program konkretnih ukrepov. Sprejemajo se podzakonski akti, ki bodo socialnim podjetjem olajšali delovanje in razvoj.

Kot socialna podjetja se lahko registrirajo društva, zavodi, zadruge, gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava. Cilj socialnih podjetij ni povečevati dobiček, temveč prispevati k družbenim ciljem in pospeševati blaginjo v okolju, v katerem delujejo. Socialno podjetništvo je v Evropi že zelo razvito, pri nas pričakujemo razmah v bližnji prihodnosti.

Socialna podjetja se srečujejo s težavami pri zagotavljanju ustreznih finančnih sredstev za financiranje svojih projektov, zato so se nekatere banke v Sloveniji odzvale in uvedle posebno ponudbo, prilagojeno njihovim potrebam s področja financiranja ekološke proizvodnje hrane, obnovljivih virov energije, zelene ekonomije ter drugih projektov. Za socialna podjetja je ključno, da v začetni fazi delovanja spremljajo razpise skladov za spodbujanje socialnega podjetništva in evropskih virov za socialna podjetja.

Dejstvo je, da postaja področje socialnega podjetništva ob sedanji ekonomski in finančni krizi vedno aktualnejše, z ustrezno zakonsko in finančno podporo pa bo mogoče njegove pozitivne učinke v čim večji meri vpeljati v slovensko okolje.

Tvegani kapital, način financiranja razvojnih projektov

01.03.2011 0

Kdor razmišlja o podjetniški poti ali o razvoju podjetja mora razmišljati tudi o sredstvih za financiranje. Sploh v časih krize, ko likvidnih sredstev na trgu primanjkuje, je razmišljanje o dodatnih naložbah še toliko težje.

Hitreje ko si prizadevate, da bi podjetje razvijalo, več finančnih sredstev potrebujete. Pri tem imate na izbirolastniške vire (gotovina, druga privarčena sredstva ali kapital), dolžniške vire (posojila, delniški kapital) in nepovratne vire financiranja (preko javnih razpisov ipd.).

Težava podjetij v začetnih fazah rasti je, …

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice