Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | DOLGOROČNI KREDITI V SODELOVANJU Z DRUGIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER :: KREDITI IN POSOJILA

DOLGOROČNI KREDITI V SODELOVANJU Z DRUGIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER :: KREDITI IN POSOJILA

26.06.2016

DOLGOROČNI KREDITI V SODELOVANJU Z DRUGIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI

DOLGOROČNI KREDITI V SODELOVANJU Z DRUGIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI :: PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER :: KREDITI IN POSOJILA
Kontakt

Kontakt
Poiščite kontaktne podatke najbližje poslovalnice Nove KBM. Veseli bomo vašega klica in obiska.

IZBERITE KRAJ

Podjetniški center
Ključ do uspeha – prava informacija ob pravem času
Ustvarjate in odkrivate nove poslovne priložnosti ali pa poskušate izboljšati obstoječe poslovanje? Ne najdete prave poti od ideje do realizacije? Potem je Podjetniški center pravi kraj za vas. Tukaj boste odkrili zakladnico koristnih informacij, strokovnih nasvetov in izobraževanj.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Komu so namenjeni?

Zasebnikom ter malim in srednje velikim podjetjem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje finančnih institucij.

PREDNOSTI
Ugodno financiranje.
Glavnico odplačujete po dogovoru, obresti mesečno.
Namenska poraba sredstev.

ZNAČILNOSTI IN VRSTE KREDITOV
SODELOVANJE S SPS
SODELOVANJE S SID IN EIB
V sodelovanju z drugimi  institucijami, kot so Slovenski podjetniški sklad, SID banka, EIB, garancijski skladi in občine, so vam ob upoštevanju razpisnih pogojev na voljo dolgoročna razvojna sredstva pod ugodnejšimi pogoji.
Osnovne značilnosti
 • Ponudba v domači in tujih valutah.
 • Črpanje kredita je namensko.
 • Znesek in pogoje kredita pripravimo na osnovi vaših potreb in pri tem upoštevamo:
  • naše sodelovanje na drugih področjih,
  • poslovanje vašega podjetja (preteklo in sedanje ter ocena bodočega poslovanja),
  • boniteto vašega podjetja,
  • ponujeno zavarovanje in drugo.

Za zavarovanje kredita lahko predlagate:

 • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
 • zastavo vrednostnih papirjev,
 • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
 • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
 • zastavo depozitov, terjatev ali
 • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
Vrste kreditov
 • krediti za nakup oziroma za izgradnjo poslovnih in proizvodnih prostorov,
 • krediti za nakup zemljišč z namenom nadaljnje gradnje,
 • krediti za nakup opreme,
 • krediti za trajna obratna sredstva (nakup blaga in storitev, stroški vzdrževanja, popravil in vzdrževanja strojev, opreme ter poslovnih prostorov),
 • krediti za financiranje projektov na domačem in tujem trgu,
 • blagovni krediti za izvoz blaga in storitev ter izvajanje del v tujini,
 • krediti za druge namene (nakup patentov, licenc know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja, …).

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.