Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI ZA MALA PODJETJA, posojila od 1000 do 30000 eur. PNC Naložbe d.o.o., k.d.

KREDITI ZA MALA PODJETJA, posojila od 1000 do 30000 eur. PNC Naložbe d.o.o., k.d.

19.01.2016

KREDITI ZA MALA PODJETJA, posojila od 1000 do 30000 eur. PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Več info na spletni strani podjetja

 

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

 

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

 

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

 

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

 

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

 

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

 

Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

 

 

*Vsi vaši elektronski naslovi so bili ciljno in ročno izbrani iz vaših spletnih strani. Prav tako so bili ročno poslani, tako da ne gre za nobeno »načrtno avtomatsko« reklamiranje. V kolikor pa ne želite več prejemati naše elektronske pošte, pa preprosto odgovorite na ta elektronski naslov in napišite »ODJAVA«.

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

 

avni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija
Created by simon.kovacic@rc-nm.si on 22.9.2015 8:02:07


Več v priponki tukaj.

Ostala dokumnetacija:

Kreditni pogoji sodelujočih bank

Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog

Navodila za izračun višine državne pomoči

-OBR1 – Prijavni list za pridobitev garancije RRA JVSLO

-OBR2 – Pristopna izjava v RGS JVSLO

-OBR3 – Izjava o prejeti višini državne pomoči

-OBR4 – Besedilo garancije

-OBR5 – Vzorec Pogodbe o izdaji garancije

-OBR6 – Vzorec zahtevka za koriščanje kredita

-OBR7 – Vzorec vmesnega in končnega poročila

-OBR8 – Vzorec opreme ovojnice

 

Krediti za mala in srednje velika podjetja

Krediti za mala in srednje velika podjetja – SID BANKA – aktualno

  • investicije v obratna sredstva
  • ročnost kredita: od 1 leto do 3 leta

MIKROFINANCIRANJE:

  • višina kredita: 30.000 – 100.000 €.
  • Obrestna mera = 6 mesečni EURIBOR + 2 %

FINANCIRANJE:

  • Višina kredita: 100.001 – 1.000.000 €
  • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + pribitek od 0,91 do 3,00 %

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.