Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | EURIBOR – pomemben dejavnik pri pridobivanju kredita

EURIBOR – pomemben dejavnik pri pridobivanju kredita

16.04.2020

EURIBOR je kratica in pomeni Euro Interbank Offered Rate. Gre torej za povprečno obrestno mero, po katero si skupina evropskih bank posoja denar med seboj. Njegova vrednost se tako oblikuje na medbančnem trgu. Po zadnjih podatkih so vrednosti trenutno najnižje v zgodovini.

Glede na ročnost jih obstaja več. Nam najbolj znani so 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Nadzoruje jih Evropska bančna federacija, objavlja pa Thomson Reuters.

Če ste kreditojemalec (ali varčevalec)…

Vemo, da kredite delimo  po ročnosti, kratkoročne (do enega leta) in dolgoročne (vse, kar je več kot 12 mesecev) in po spremenljivosti obrestne mere – fiksne in variabilne obrestne mere. Slednja, spremenljiva obrestna mera, je izražena v obliki referenčne obrestne mere (v tem primeru EURIBORJA) in pribitka (v primeru šestmesečnega EURIBORJA + 3,00. Torej –  6m EURIBOR, povečan za tri odstotne točke), v tem primeru je pribitek 3%, kar je v primeru kredita plačilo banki. Ta ostaja nespremenjen. Katera od obeh možnosti obrestnih mer bo na daljši rok bolj ugodna, pa je vnaprej nemogoče predvideti.

Čeprav zadnja leta veliko bank v nove posojilne pogodbe vključuje člen, da se EURIBOR, nižji od nič, pri določanju skupne obrestne mere ne upošteva, ter da je ta v tem primeru enaka pribitku.

Če pa ste varčevalec, ki je vezal denar na banki, je situacija ravno obratna – če se obrestna mera zviša, ko ste sklenili vezavo z variabilno obrestno mero, je to za vas pozitivno. Zato je morda za varčevalce bolj zanimiva spremenljiva obrestna mera.

EURIBOR se spreminja zaradi sezonskih vplivov – ko je denarja na trgu veliko, so obrestne mere nižje; ko ga je manj, pa seveda višje. Vse je odvisno, ali smo med obdobjem rasti ali stagnacije. Če želi Evropska centralna banka (ECB) pospeševati aktivnost gospodarstva, da več denarja v obrok in obratno (da ne pride do pregrevanja) in takrat so obresti višje. V trenutni situaciji, na primer, je ECB celo pripravljena prilagoditi vse instrumente, kot bo potrebno, da zagotovi ciljano inflacijo.

Torej – če je EURIBOR nižji, so nizke tudi obrestne mere, tako pri kreditih, kot pri varčevanju.

Pogodba med kreditodajalcem (banko) in kreditojemalcem/varčevalcem določa, kateri EURIBOR se uporablja za obrestovanje in za kako dolgo; tukaj je možnih veliko kombinacij. Če najemate kredit, je tveganje večje, če je v pogodbi pogostejše spreminjanje obračunskega EURIBORJA. Seveda je pa tudi pomembno, kdaj vas med odplačevanjem kredita doleti zvišanje Euriborja (seveda je slabše, če ta zviša v, na primer,  drugem letu odplačevanja dolgoročnega kredita, kot pa, če se to zgodi v šestnajstem letu odplačevanja 20-letnega kredita, saj je v začetni fazi odplačevanja dolg velik, obrok pa sestoji večinoma iz obresti) Ker je najem kredita izjemno pomembna odločitev, ki bo posameznika spremljala dobršen del življenja, se je treba tehtno premisliti, kako bo zvišanje euriborja vplivalo na zviševanje obroka kredita.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.