Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje in kreditiranje podjetij II Bančni krediti in posojila II PNC Naložbe, Podjetniški Naložbeni Center II Alternativni vir financiranja, kreditiranja in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

Financiranje in kreditiranje podjetij II Bančni krediti in posojila II PNC Naložbe, Podjetniški Naložbeni Center II Alternativni vir financiranja, kreditiranja in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

29.05.2016

Financiranje startupov

Glede na razvojno fazo (ideja, prototip, rast … ), doseg posla (regionalno ali globalno) in vrsto panoge, v kateri delujejo, imajo startup podjetja na voljo različne vire financiranja.

Subvencije

Subvencija P2 in tekmovanje Start:up leta

Slovenski podjetniški sklad v razpisu P2 startup podjetjem z inovativno idejo zagotavlja 74.000 € subvencije za razvoj produkta v obdobju dveh let. Gre za nepovratna sredstva, ki se podjetniku na transakcijski račun nakazujejo enkrat letno po potrjenem poročilu o porabi upravičenih stroškov. Subvencija P2 je povezana s tekmovanjem Start:up leta, kjer lahko podjetniki zberejo do 25 točk od 100 možnih za prijavo na razpis.  Več o razpisu.

Druge subvencije

Za financiranje razvoja in drugih stroškov poslovanja so podjetnikom na voljo tudi druge subvencije, ki jih razpisujejo različne vladne agencije, skladi, občine in druge inštitucije. Višina dodeljenih nepovratnih sredstev in odstotek sofinanciranja se razlikuje od razpisa do razpisa.

Lastniško financiranje

SGH pospeševalnik – 50.000 € konvertibilnega posojila

Pospeševalnik inovativnim podjetniškim ekipam z globalnimi ambicijami v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom zagotavlja 50.000 € konvertibilnega posojila, izkušene startup mentorje, coworking delovno mesto, vrhunski bootcamp program ter administrativno pomoč. Več o pospeševalniku.

GG pospeševalnik – 200.000 € kapitalskega vložka

Pospeševalnik startup podjetjem, ko so že našla »product-market fit«, nudi vse potrebne elemente za uspešen začetek hitre globalne rasti: 200.000 € kapitala, vrhunsko usposabljanje za pripravo na investicijo in hitro rast, osebnega startup mentorja, celostno administrativno pomoč, uporabo infrastrukture ter aktivno promocijo doma in v tujini.  Več o pospeševalniku.

Mednarodni pospeševalniki

Pripravili smo seznam tujih pospeševalnikov, s katerimi sodelujemo, hkrati pa na seznam dodali še vse tiste, v katere so bili ali so še vključeni slovenski startupi. Gre predvsem za evropske oz. ameriške pospeševalnike, ki ponujajo različne programe, višine investicij in mentorsko ter partnersko mrežo. Pri izbiri pospeševalnika, v katerem želite sodelovati, upoštevajte: ciljno tržišče, panogo, za katero je pospeševalnik specializiran, mrežo partnerjev in mentorjev. V iniciativi redno organiziramo pripravljalne delavnice za prijave v posamezne pospeševalnike, zato redno spremljajte koledar dogodkov in se prijavite na novice. Poglejte seznam pospeševalnikov.

Poslovni angeli

Poslovni angeli so izkušeni posamezniki, ki s svojim znanjem, izkušnjami, mrežo povezav in kapitalom vstopajo v startup podjetja ter jim s t.i. “pametnim” kapitalom pomagajo pri razvoju in hitri rasti. Poslovni angel v zameno za vložen kapital pridobi lastniški delež v podjetju. Vstopajo v podjetja z inovativnim produktom, izkušeno ekipo, globalnim trgom in potencialom hitre rast. Poglej seznam poslovnih angelov.

Skladi tveganega kapitala

Skladi tveganega kapitala za razliko od poslovnih angelov običajno v podjetja vstopajo predvsem v fazi hitre rast in globalizacije. Kapitalski vložki so zato neprimerno večji od angelskih investicij. Višini kapitalskega vložka je primeren tudi pridobljen lastniški delež v podjetju. Vstopajo v podjetja z inovativnim produktom, izkušeno ekipo, globalnim trgom in potencialom hitre rast. Poglej seznam slovenskih skladov tveganega kapitala.

Dolžniško financiranje

Mikro krediti

Krediti poleg lizinga predstavljajo najpogostejši dolžniški vir financiranja. Zaradi narave tega finančnega inštrumenta so za startup podjetja manj primerni. Slovenski podjetniški sklad prek razpisov ponuja mikrokredite do višine 25.000 €, ki so namenjeni lažjemu dostopu mikro in malih podjetij do finančnih sredstev za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. Prednost mikrokreditov je predvsem v poenostavljenih pogojih odobravanja državne pomoči, nižji obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija. Več o mikrokreditih.

Garancije za kredite

Zavarovanje bančnih kreditov z garancijami Slovenskega podjetniškega sklada omogoča tehnološko inovativnim podjetjem lažji najem bančnih kreditov. Kredit, zavarovan z garancijo sklada, je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Več o garancijah.

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.