Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posoja in posojila denarja ter krediti za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. posoja denarja za podjetja

Posoja in posojila denarja ter krediti za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. posoja denarja za podjetja

09.01.2016

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.
Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Krediti, posojila, posoja denarja, finančni viri, sekundarni podjetniški finančni viri za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. posojila denarja za podjetja

SKB LEASING KUPIL 50-ODSTOTNI DELEŽ PODJETJA BPF FINANCIRANJE

Podjetje SKB Leasing, v 100-odstotni lasti banke SKB, ki je del mednarodne bančne Skupine Société Générale, je od družbe PSA Financial Holding B.V. odkupilo 50-odstotni lastniški delež v podjetju BPF FINANCIRANJE . S tem nakupom je BPF FINANCIRANJE d.o.o. prešlo v 100-odstotno lastništvo Skupine Société Générale, saj je ta že doslej posedovala 50 odstotkov omenjene družbe.

Prodajalec, podjetje PSA FINANCIAL HOLDING B.V., posluje na področju finančnih storitev in po vsem svetu nudi različne finančne produkte, ki omogočajo nakup vozil. S Société Générale CONSUMER FINANCE je 23.1.2008 ustanovilo skupno podjetje BPF FINANCIRANJE, katerega namen je zagotavljati financiranje, ki bo spodbujalo večjo prisotnost avtomobilskih znamk Peugeot in Citroen in njunih posrednikov na slovenskem avtomobilskem trgu.

Kupec, podjetje SKB Leasing, ki je del Skupine SKB oziroma njene matične mednarodne finančne Skupine Société Générale, nudi posameznikom in podjetjem vse lizinške produkte, razen lizinga nepremičnin. Podjetje SKB Leasing je že doslej obstoječemu poslovanju podjetja BPF FINANCIRANJE nudilo administrativno podporo. Z nakupom 50-odstotnega deleža pa svojo podporo širi tudi na komercialno področje, kar bo strankam in posrednikom avtomobilskih znamk Peugeot in Citroen prineslo optimalno kakovost finančnih storitev na slovenskem avtomobilskem trgu.

Ob tej priložnosti je François Turcot, glavni izvršni direktor banke SKB, poudaril: »Širitev finančnih storitev tudi na financiranje vozil in podpora avtomobilskih znamk Peugeot in Citroen in njunih posrednikov na slovenskem trgu, jasno odraža, da želi Skupina Société Générale, lastnica banke SKB od leta 2001, nadaljevati z investiranjem v Sloveniji in njeno zaupanje v prihodnji gospodarski razvoj države.«

Lizing:

Cilj GRENKE je, da podpira srednje velika podjetja po vsej Evropi. Zagotavljanje finančne storitve prilagojene posebnim zahtevam in možnostim tega sektorja, nudimo našim strankam zanesljivo partnerstvo.

GRENKE omogoča malim in srednjim podjetjem najem opreme, ki jo potrebujejo, namesto nakupa, ki jim slabi kapitalsko strukturo v bilanci.

Osredotočeni smo na pozitivne, dolgotrajne odnose in vsakega od njih obravnavamo z najvišjo pomembnostjo bodisi, če so to odnosi z našimi partnerji ali z našimi strankami. Zavedamo se, da ima vsak od naših partnerjev in strank edinstvene izzive. Razvijamo rešitve tem izzivom, s strokovnim znanjem, predanostjo, natančnostjo, poštenostjo in iskrenostjo.

Postanite naš poslovni partner!

Ponudite svojim strankam možnost lizinga / najema kot dodatno rešitev z vidika financiranja ali kot alternativo nakupu. GRENKE vam s svojimi enostavnimi orodji nudi podporo, ki vam omogoča kar najenostavnejše in najhitrejše možnosti lizinga oz. najema.Če vas zanima več, nas kontaktirajte.

O podjetju

GC Leasing za podjetja

Klasični oz. operativni leasing

 • Brez pologa.
 • 15 ali 24 obrokov do 2500€. Pri večjih nakupih po dogovoru tudi več obrokov oz. maksimalno 72.
 • Brez stroškov odobritve do 5.000€ + DDV.
 • Odobritev v enem dnevu.
 • Obvezno zavarovanje izdelka izdelka
 • Minimalna vrednost za leasing 500 €.


Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu 5% – 10% neto financirane vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.
Klasični leasing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.

Pri klasičnem leasingu se leasingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:

 • vrnitev predmeta po koncu leasing obdobja,
 • odkup po koncu leasing obdobja v vrednosti 5%-10% neto financirane vrednosti,
 • zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku leasing obdobja oz. med trajanjem leasinga, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram,
 • okvirna partnerska pogodba za podjetja, ki se prilagodi finančnim in tržnim potrebam le-teh (od 25.000 EUR naprej); podjetju dejansko omogoči takojšnje uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvečne administracije.


Zakaj operativni leasing?
Slaba stran finančnega leasinga:

Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost.

Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene….). Leasingojemalec pri finančnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn.

Pri operativnem leasingu razen mesečnih stroškov leasinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.

DDV se pri klasičnem leasingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.

Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatke:

 • ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja
 • kopija osebnega dokumenta in EMŠO
 • ID za DDV pravne osebe
 • številko faksa in stacionarnega telefona – kontaktne osebe
 • e-maill naslov – kontaktne osebe, spletni naslov podjetja
 • številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila

Kreditni krč naj bi popustil. A zdi se, da so na trgu še vedno nezadovoljni tako ponudniki kot iskalci finančnih sredstev. Verjamemo, da na obeh straneh obstajajo dobri in slabi razlogi, včasih pa je samo potrebno predstaviti stvari iz drugega zornega kota.

V Bisnode smo tako za naše uporabnike pripravili poseben program SOS FINANCIRANJE, kjer bomo v treh posameznih sklopih oziroma na treh dogodkih predstavili, kako uspešno pridobiti finančna sredstva.

Vabimo vas, da si v svojem koledarju označite sledeče 3 datume posameznih treh sklopov:

1. sklop:

17. april

KAKŠNI SO RAZLIČNI VIRI FINANCIRANJA (PREDSTAVITEV PONUDNIKOV)

2. sklop:

8. maj

KAKO MORA IZGLEDATI MOJE POSLOVANJE OZ. PLAN V PRIMERU PRIDOBIVANJA FINANČNIH SREDSTEV

3. sklop:

5. junij

GLAVNI KRITERIJI BANK ZA ODOBRITEV KREDITA

Zadnji sklop SOS financiranja zaključujemo z BBB-jem na temo:

GLAVNI KRITERIJ BANKE ZA ODOBRITEV KREDITA

PREZENTACIJA: Kako do dodatnega financiranja_SOS Financiranje_BBB

Datum: 5. junij  2015

Ura: 8.30

Lokacija: Kavarna Slamič, Kersnikova ulica 1, 1000 Ljubljana

Program in predavatelji:

08.30 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.45 Kako uspešno do kredita na banki – Petra Kržišnik, UniCredit Bank
09.45 – 10.15 Vrednotenje investicijskih projektov – Boris Joksimovič, Ibsico d.o.o.
10.15 – 10.30 Analiza bonitete na dejanskem primeru – Robert Petrič, Bisnode d.o.o.
10.30 – 11.00 Zaključni komentar s strani banke na obravnavi primera

UCBk 3DKako uspešno do kredita na banki, Petra Kržišnik, UniCredit Banka Slovenija

UniCredit Banka Slovenija bo v sklopu tretjega dogodka SOS financiranje predstavila, kakšne so možnosti financiranja podjetij in kako banki kar najbolje predstaviti podjetniško idejo za uspešno pridobitev kredita. Prejeli boste informacije o tem, kateri podatki vašega podjetja so za banko pomembni pri ocenjevanju vaše kreditne sposobnosti, kakšna je optimalna finančna struktura podjetja, kako se predstaviti banki, katera dokumentacija je pri tem potrebna, od česa so odvisni pogoji in cena kredita ter odgovore na številna druga podobna vprašanja.

Petra Kržišnik, Vodja poslovne enote Ljubljana BTC deluje na področju bančništva že vse od leta 2001. Njene dolgoletne izkušnje obsegajo področje poslovanja s segmentom prebivalstva in segmentom malih podjetij. UniCredit Bank se je pridružila leta 2013, kjer trenutno vodi poslovno enoto BTC in Podjetniški center za mala podjetja v Ljubljani.

Vrednotenje investicijskih projektov, Boris Joksimovič, Ibsico d.o.o.

Odločitve o novih investicijskih projektih so ene najpomembnejših odločitev, ki jih mora sprejemati vodstvo vsakega podjetja, saj odločilno vplivajo na prihodnje poslovanje podjetja. Vloge finančnikov pri investicijskih projektih so predvsem finančno planiranje in vrednotenje projektov, sodelovanje pri odločitvah za projekte ter zagotovitev optimalnih virov financiranja projektov. Z razvojem računalnikov in programske opreme se je bistveno zmanjšal čas, ki ga finančnik potrebuje za obravnavo projekta. Ključno za vsakega finančnika pri analizi projektov je, da ima ustrezno teoretično podlago za vrednotenje projektov in finančno planiranje, ter da obvlada programsko opremo, ki jo uporablja pri tem.

Diplomirani inženir strojništva, magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, MBA program.

Boris Joksimović je soustanovitelj in partner v podjetju Ibisco od leta 2000. Pred tem je bil zaposlen v podjetju Petrol in TetraPak. Ima dvajset let izkušenj na različnih področij poslovnih financ.

Dejavnost podjetja Ibisco je razvoj programske opreme na področju poslovnih financ, ki omogoča finančne analize, planiranje, vrednotenje projektov in podjetij. 

 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice