Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | FINANCIRANJE PODJETIJ, KI NE DOBIJO KREDITA ALI POSOJILA NA BANKI. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA

FINANCIRANJE PODJETIJ, KI NE DOBIJO KREDITA ALI POSOJILA NA BANKI. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA

28.01.2016

Ali iščete vire financiranja za investicije? Ali želite ugodne kredite? Ali potrebujete garancije in zavarovanja za svoje kredite? Ali imate mogoče ekološke investicije in iščete dodatna finančna sredstva?

»Viri financiranja za mala in srednje velika podjetja«,

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi posojila za podjetja in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita

KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi posojila za podjetja in samostojne podjetnike, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita

Viri financiranja

Novopečeni in bodoči podjetniki, to vam ponujajo slovenske banke

Preverili smo, katere pakete in z njimi povezane ugodnosti ponujajo slovenske banke in hranilnice mladim podjetnikom oziroma podjetjem

Ob registraciji podjetja je običajno potrebno odpreti tudi poslovni račun, ki je osnova za nadaljnje poslovanje podjetja.

Naj ob tem sicer dodamo, da v redkih primerih za poslovanje zadostuje tudiločen osebni račun. »To denimo velja za mikro podjetnike, ki delajo za nekaj znanih naročnikov, prodajajo svoje intelektualne storitve in podobno ter ne zaprošajo za subvencije in upniki ne preverjajo obstoja njihovega računa,« pojasnjuje Kristnika Vuković iz računovodske hiše Unija.

Kdaj morate odpreti poslovni račun

Zakonodaja medtem določa: če je za vaše poslovanje odločilnega pomena, da je vaš račun javno dostopen, morate za poslovanje odpreti poslovni transakcijski račun, in ne osebnega. Podjetniki, ki so odprli osebni transakcijski račun namesto poslovnega nimajo javno objavljenega podatka o svojem transakcijskem računu, zaradi česar imajo lahko težave pri poslovanju. Namreč, pomembno je, da je vaš račun javen že, če od koga kaj kupite (denimo pisarniški material) in ta ponavadi želi kot vaš (morebitni) upnik imeti možnost preveriti, ali je vaš račun odprt ali blokiran.

V nadaljevanju lahko preberete, kaj novopečenim oziroma bodočim podjetnikom/zasebnikom/pravnim osebam ponujajo slovenske banke in hranilnice:

NLB

V NLB vsem, ki so pravkar odprli podjetje in želijo v največji slovenski banki odpreti poslovni račun, nudijo NLB Poslovni paket na NLB Poslovnem računu. Prvo leto je vodenje računa brezplačno. redna cena pa je 12,30 evra, če ste pravna oseba, oziroma 6,2 evra, če ste podjetnik oziroma zasebnik. V okviru paketa je pristopnina za NLB Proklik polovična (21 evrov), nadomestilo za delo z e-računi za izdajatelje e-računov brezplačno za tri mesece in brezplačno odprtje trgovalnega računa.

Pogodba o odprtju poslovnega računa je sklenjena za nedoločen čas. Imetnik računa lahko pogodbo odpove s 15. dnevnim odpovednim rokom, vendar le, če s tem ne krši drugih pogodbenih določil, sklenjenih z banko, in če pred ukinitvijo računa poravna vse obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Ob zaprtju računa imetniku računa zaračunajo nadomestilo za zaprtje NLB Poslovnega računa, ki trenutno znaša 30 evrov.

NKBM

Foto: Urban Štebljaj

V NKBM zasebnikom in podjetjem nudijo Paket dobrodošlice. Ugodnosti paketa (vodenje poslovnega računa, pristop k spletni banki, nadomestilo za spletno banko, članarina za poslovno kartico, SMS obveščanje) so prvo leto od odprtja računa brezplačne. Vodenje računa vas bo po prvem letu stalo 5,5 evrov mesečno, če ste samostojni podjetnik, oziroma 10 evrov, če ste pravna oseba. Nadomestilo za spletno banko Poslovni Bank@Net znaša pet evrov na mesec.

Pogodbeni stranki (stranka in banka) lahko skupaj prekineta pogodbo o vodenju računa kadarkoli, enostransko pa v okviru pogodbenih odpovednih rokov. Banka lahko odpove pogodbo enostransko tudi s takojšnjim učinkom, kadar komitent krši predpise, splošne pogoje ali ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti. Banka za zapiranje računov obračuna nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo (trenutno 25 evrov) za račune, ki so bili odprti manj kot leto dni.

Abanka

Novoustanovljenim podjetjem v Abanki ponujajo Poslovni paket za začetnike, ki je namenjen mikro podjetjem, zavodom, društvom, zasebnikom ter podjetnikom. V paketu sta obvezni storitvi poslovni račun in uporaba elektronske banke Abacom ali spletne banke Abanet, med drugimi storitvami pa lahko stranka izbira. Vodenje računa kot tudi nadomestilo za uporabo spletne ali elektronske banke je prvih šestih mesecev brezplačno, nato vodenje računa stane 5,5 evra/mesečno.

Pogoji za zaprtje računa so poravnane obveznosti do banke, komitent pa lahko enostransko odpove pogodbo za vodenje TRR s 30-dnevnim odpovednim rokom. Pisno obvestilo o odpovedi lahko poda le zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma podjetnik ali zasebnik na naslov banke. Cena: 27 evrov.

Sberbank

Za novoustanovljena podjetja, ki prvič odpirajo poslovni račun, v Sberbanki trenutno posebne ponudbe nimajo, izkoristijo jo lahko zgolj člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Poslovni račun lahko stranka odpre po rednem ceniku. Medtem ko je odprtje računa brezplačno, elektronsko poslovanje stane 8 evrov, papirno pa 18 evrov. Pooblastilo na obstoječo Sberbank Poslovni splet pametno kartico oz. obstoječe kvalificirano digitalno potrdilo ali na debetno kartico Activa Maestro(katere izdaja je brez stroškov) stane 15,00 evrov.

Stroški zapiranja poslovnega računa na zahtevo stranke je 35,00 evrov, zapiranje poslovnega računa na zahtevo banke pa največ 25,00 evrov. Obvestilo o zaprtju računa je brezplačno in se pošlje avtomatično ob zaprtju računa.

V sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (European Investment Fund) mladim podjetnikom v Sberbank ponujajo tudi dolgoročni Mikrokredit, ki ga lahko stranke uporabijo za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja. So tudi ponudnik mikrokreditov v okviru Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress, ki ga financirata Evropska komisija inEvropska investicijska banka, upravlja pa ga Evropski investicijski sklad (EIF). Sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do 31. oktobra 2019.

Banka Celje

V Banki Celje ponujajo Poslovni paket, ki med drugim zajema brezplačno otvoritev in 12 mesecev brezplačnega vodenja poslovnega transakcijskega računa (redna ponudba: odpiranje prvega računa je brezplačno, mesečno vodenje od 2 do 9 EUR, odvisno od višine prometa) ; uporabo elektronskega bančništva BC Net brez stroškov nadomestila za prvo leto (redna ponudba: 3,5 EUR/mesec), brezplačno pridobitev plačilne kartice Visa Business Electron z enoletno brezplačno uporabo varnostnega SMS sporočila (redna ponudba: prva izdaja kartice Visa Business Electron 7 EUR – velja od 1.9.2014 dalje, varnostno SMS sporočilo o izvedenih transakcijah s plačilno kartico znaša 0,99 EUR/mesec/posamezno kartico); brezplačen pristop k storitvi e-račun in trimesečno brezplačno posredovanje e-računov (redna ponudba: posredovanje e-računov prejemniku od 0,19 do 0,28 EUR – odvisno od števila posredovanih e-računov).

Posebna ponudba velja do 30. junija 2015, in sicer ne glede na to ali stranka prenese poslovanje na Banko Celje delno ali v celoti.

V banki izpostavljajo tudi tudi ponudbo kreditov za mikro, mala in srednja podjetja, ki bo veljala od 1.9. do 30.11.2014, in bo zajemala najem kredita z ročnostjo do 3 mesecev do 10 let z ugodnimi obrestnimi merami.

Hypo Banka

Trenutno aktualne ugodne ponudbe v Hypo banki so: mikro paketi – ugodnosti ob pristopu k enemu od treh paketov bančnih storitev in mikro krediti: ugodnosti ob najemu mikro kredita (nižje obrestne mere glede na rating podjetja). Vodenje računa za domače pravne osebe stane 13,50 evrov mesečno, za domače zasebnike in društva pa 6,50 evra. Zaprtje računa se zaračuna v znesku 25,00 evrov. Račun se zapre, ko so poravnane vse obveznosti do banke.

Banka Koper

V Banki Koper imajo pripravljene posebne ugodnosti za podjetnike začetnike. Aktualna ponudba je namenjena novoustanovljenim mikro podjetjem, s.p-jem, zasebnikom, društvom in zavodom, ki na trgu poslujejo manj kot eno leto in odprejo transakcijski račun pri Banki Koper (s predvidenim letnim prometom do 100.000 evrov. Mesečno vodenje računa za zasebnika po izteku obdobja pride 6,4 evra na mesec, za pravno osebno pa 9,6 evra (za mikro in mala podjetja).

S plačilom treh evrov mesečno so prvo leto deležni najpogostejših bančnih storitev, ki vključujejo: vodenje transakcijskega računa, uporabo spletne banke Poslovna Banka IN, izdajo plačilne kartice Activa-Visa Business Electron, izdajo prenosnega čitalca kartic, neomejeno izvrševanje najpogostejših elektronskih plačilnih nalogov v domačem in čezmejnem plačilnem prometu.

V banki za podporo mladim podjetjem izpostavljajo nov kreditni produkt, pripravljen v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF kredit), ki je namenjen tudi novoustanovljenim podjetjem in mladim podjetnikom. Poleg nižje obrestne mere in stroškov, je njegova pomembna prednost v tem, da je zavarovan z garancijo EIF v višini 75 odstotkov glavnice, brez dodatnih stroškov in zahtev glede zavarovanja.

SKB

V SKB so za vse, ki so na začetku svoje poslovne poti, pripravili Začetni paket, ki prinaša do enega leta brezplačnega vodenja transakcijskega računa in spletne banke PRO SKB NET ter brezplačno Poslovno VISA debetno kartico. Sicer vodenje računa za pravne osebe stane 11,94 evra za zasebnike pa 6,51 evra.

Podjetnik, ki odpre SKB transakcijski račun lahko izbere vsaj še enega izmed bančnih produktov v paketu in sicer spletno banko PRO SKB NET, Zavarovanje poslovnih kartic plus, sprejem kartic na prodajnem mestu in osebni račun.

Trenutno imajo v ponudbi tudi akcijsko ponudbo za novoustanovljena podjetja v sodelovanju s podjetjem Telekom Slovenije, kjer vsem strankam Telekoma nudijo posebno ponudbo Začetni paket, z do 15 mesecev brezplačnega vodenja transakcijskega računa in spletne banke PRO SKB NET.

Gorenjska banka

Podjetnikom oziroma zasebnikom, ki šele stopajo na poslovno pot sta v Gorenjski banki na voljo dva paketa bančnih storitev: Paket Eden za vse in Paket 5 plus 2.

Prvi je namenjen tistim, ki v Gorenjski banki odprejo prvi poslovni račun in poleg tega v banki urejajo tudi osebne finance zase in za vso družino. V prvem letu poslovanja plačujejo po en evro na mesec, za kar med drugim dobijo poslovni transakcijski račun za svoj posel, komplet osebnih bančnih storitev za nosilca dejavnosti in njegovo družino, uporabo poslovne in osebne spletne banke in izdajo bančnih plačilnih kartic.

Paket 5 plus 2 vsebuje ugodnosti za podjetje, ki prvi poslovni transakcijski račun odpre prvi Gorenjski banki. V prvem letu poslovanja banka vse ključne plačilne storitve izvaja brezplačno, in sicer banka podjetju eno leto ne zaračunava vodenja transakcijskega računa (ta po izteku pravne osebe stane 11,5 evra, podjetnike in zasebnike pa 5,5 evra), brezplačno mu izda do dve poslovni bančni kartict Activa Maestro, brezplačno je digitalno potrdilo za uporabo spletne banke Link c, plačevanje računov v državi je prvo leto brez plačila provizije in poslovna plačilna kartica Activa MasterCard se izda brez plačila prve letne članarine.

Delavska hranilnica

Podjetjem in samostojnim podjetnikom v Delavski hranilnici nudijo »najugodnejši poslovni računa na slovenskem bančnem trgu«, ki vključuje »najnižje provizije« za plačevanje v domačem in mednarodnem plačilnem prometu ter za uporabo spletne banke Dh-Net. Nekatere rednosti poslovnega računa so po njihovih besedah naslednje: sredstva na računu obrestujejo po 0,05-odstotni letni obrestni meri, limit na poslovnem računu obrestujejo 7,50-odstotni letni obrestni meri, ob otvoritvi poslovnega računa je prvo leto članarina za poslovno MasterCard kartico brezplačna, vodenje računa je prvih 12 mesecev brezplačno, nato 3 evre za sindikate, 3,50 evra za društva, 3,80 evra za samostojne podjetnike ter 6,20 evra za podjetja. Strošek zaprtja poslovnega računa medtem znaša 21 evrov.

Hranilnica Lon

Vsi novi podjetniki so pri Hranilnci Lon deležni ugodnosti Poslovnega paketa dobrodošlice (ugodnosti so ali enkratne narave oz. trajajo 12 mesecev – na primer brezplačno vodenje računa). Kot novi podjetniki pa so v nadaljevanju deležni še ugodnosti v sklopu Podjetniškega paketa. Ugodnosti znotraj paketa so deležni dokler njihov letni obseg poslovanja ne preseže 50.000 evrov.

Nekatere ugodnosti:

– Mesečno vodenje računa: Brezplačno (12 mesecev – Poslovni paket dobrodošlice), nato 4,10 evra.

– Pristopnina k spletni banki Poslovni eLON: Brezplačno (v sklopu Poslovnega paketa dobrodošlice).

– Mesečna uporabnina spletne banke: 1,30 evra(v sklopu Podjetniškega paketa).

– Članarina za osnovno poslovno kartico MasterCard z odloženim plačilom (če se stroški poravnavajo prek direktne obremenitve): 27 evrov (redna cena po tarifi).

– Priliv na poslovni račun (interni in eksterni): brezplačen (v sklopu Podjetniškega paketa.

– 50 odstotkov nižji stroški odobritve prvega limita ali kredita.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.