Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

18.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Program MLADI” /podjetja mlajša od 5 let/

Program »MLADI« vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega. Še posebej so ugodne spodbude namenjene podjetjem z visokim deležem lastnega znanja, inovativnosti in potencialom ustvarjanja produktov ali storitev z visoko dodano vrednostjo

Ugodni krediti

Zaradi bančnega krča podjetja vse bolj pogosto iščejo alternativne kreditne vire. To poglavje opisuje nekatere izmed njih. Državna pomoč se izkazuje skozi:

  1. odobritev kredita mimo bančnega sistema,
  2. subvencijo obrestne mere in
  3. državnim poroštvom v korist banke v imenu podjetja.

Produkt 1 – P1

Zelo popularen razpis!

Najpopularnejši dolgoročni kreditni vir je t.i. Produkt 1 oziroma krajše P1. Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad, ki odobri subvencijo obrestne mere in državno poroštvo, na način, da je oboje neločljivo povezano. Sam kreditni postopek se izvede pri matični banki. Razpis izide enkrat ali večkrat letno (P1, P1B, P1C…). Cilj Sklada je, da bi bil ta razpis odprt celo leto.

Obvezni del vloge je zavezujoča izjava banke (= pozitiven sklep kreditnega odbora), da podjetju odobri kredit pod pogoji iz razpisa P1. To pomeni, da vlogo podjetja ocenjujeta dve komisiji – najprej kreditni odbor banke, nato komisija Sklada. Zaradi preprečevanja zlorab oba organa ocenjujeta ISTO vlogo.

Kredit omogoča nakup tehnološke opreme oziroma nakup ali obnovo nepremičnine do vrednosti 1,5 mio EUR ALIobratna sredstva v višini 100-200 tisoč EUR (po načelu ali prvo ali drugo, ne pa oboje). V prvem primeru je ročnost kredita do 10 let, v drugem do tri leta. V obeh primerih obrestna mera znaša EURIBOR + 1,95%.

Zelo je pomembno, da se podjetje na razpis pravočasno pripravi, saj banka za pozitivni sklep kreditnega odbora potrebuje vsaj tri tedne. Razpis je objavljen praviloma en mesec pred prvim rokom za oddajo vloge.

Krediti SID banke

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka že vrsto let razpisuje predvsem dolgoročna posojila. V preteklosti je SID banka komercialnim bankam omogočala, da so uporabljale sredstva SID banke za dolgoročne komercialne kredite komitentom, vendar ne za vse namene.

V zadnjem času lahko podjetja za kredit kandidirajo neposredno na SID banki. Čeprav ima SID banka na voljo visoka razpisna sredstva, banka posoja zgolj (1.) nizko zadolženim podjetjem (2.) s sposobnostjo za prvovrstno zavarovanje kreditov v razmerju 1 : 1,5. To v praksi pomeni, da so ti krediti za večino podjetij nedosegljivi.

Produkt P1 TIP – P1 TIP

Po vsebini je Produkt 1 TIP oz. P1 TIP zelo podoben Produktu 1 (P1), namenjen pa je pretežno tehnološkim projektom. Razpis razpisuje Slovenski podjetniški sklad, povpraševanje po tovrstnih kreditih je nižje.

Produkt 7 – P7

Za hitre potrebe po razmeroma nizkih likvidnih sredstvih služi Produkt 7 oz. P7. Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad, običajno v januarju. Podjetje lahko pridobi 5 – 25 tisoč EUR posojila, z obrestno mero 3,5% in ročnostjo 12 – 60 mesecev. Razpoložljiva sredstva hitro poidejo. Največja prednost tega posojila je dejstvo, da ne bremeni bančnega limita podjetja.

EIB – Evropska investicijska banka

Evropska investicijska banka (EIB) komercialnim bankam zagotavlja dolgoročne vire sredstev, katerih komercialnim bankam primanjkuje. Banke lahko (v določenih primerih) komercialne kredite, ki jih odobrijo podjetjem, financirajo s sredstvi EIB. Komitent včasih niti ni seznanjen z dejstvom, da je odobreni kredit financiran iz virov EIB.

Drugi kreditni viri

V nekaterih specifičnih primerih je investicijske projekte mogoče financirati tudi iz drugih virov. Financiranje je lahko neposredno ali posredno – preko komercialnih bank. Ti viri so predvsem Eko Sklad, ECB…

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice