Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja: posoja denarja, posojila in krediti za mala podjetja ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center nudi posojila od 1.000 do 30.000 eur

Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja: posoja denarja, posojila in krediti za mala podjetja ter samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center nudi posojila od 1.000 do 30.000 eur

13.10.2016

Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja: novi ukrep SID banke

Slovensko izvozna in razvojna banka (SID banka) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta pripravila še en ukrep za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja. Podjetjem v SID banki ponujajo nove kredite za financiranje obratnega kapitala in naložb, glavne prednosti pa so dolge ročnosti, dolg moratorij na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje kredita in ugodne obrestne mere, so zapisali na MGRT.

Gre za zadnjega izmed šestih programov SID banke iz Posojilnega sklada za MSP, o prvih petih programih pa smo že pisali v prispevku SID: Dodatna in ugodnejša posojila za podjetja.

Namen zadnjega programa SID banke je spodbujanje poslovanja in kapitalskega utrjevanja mikro, malih in srednjih podjetij. Obseg sredstev programa SID banke znaša sto milijonov evrov; od tega jih nekaj več kot četrtino zagotavlja MGRT, ostalo pa banka. Vlogo za financiranje poslovanja lahko oddajo kapitalske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena posebnih pogojev.

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite nadata@data.si.

Z novima produktoma želi SID banka zagotoviti financiranje poslovanja oziroma obratnega kapitala in naložb podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih nizek (12,5 – 40 odstotkov). Ročnosti kreditov je od 8 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice pa je do polovice ročnosti kredita, vrednost kredita pa je lahko od 100 tisoč evrov do 5 milijonov evrov.

Počivalšek: financiranje poslovanja za podkapitalizirane MSP

“Ob pripravi ukrepa je bilo za ministrstvo ključno, da se zapolni vrzel dostopa do dolgoročnih virov financiranja za podkapitalizirana mala in srednje velika podjetja, s čimer se bodo ta lahko prestrukturirala, s tem pa se jih bo spodbudilo k naložbeni aktivnosti in nadaljnjemu razvoju njihovih zdravih jeder,” je pojasnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Nove kredite SID banke lahko pridobijo kapitalske družbe, ki po velikosti sodijo v kategorijo mikro, mala in srednje velika podjetja, niso “podjetja v težavah”, poslujejo najmanj dve polni poslovni leti ter imajo najmanj dve zaposleni osebi.

Kreditno linijo SID banka izvaja neposredno, vloge za kredite bodo morala podjetja oddati prek spletne strani SID banke, kjer je objavljena tudi vsa dokumentacija in navedeni podrobnejši pogoji. Vloge za financiranje bo SID banka sprejemala do 31. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev.

Celotni Sidov program za mala in srednje velika podjetja.

Vir: MGRT

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/03/10/financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja-novi-ukrepi-sid-banke/

Vir: http://o-sta.sta.si/msg.php?id=16858

 

Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

SID banka objavlja programe iz Posojilnega sklada za MSP

Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni strani https://vloge.sid.si


Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP;

(b) ni podjetje v težavah;

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

(f) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

(g) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,

(h) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

 


1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP
MSP 1 – TEKOČE POSLOVANJE MIKRO

za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 
MSP 2 – TEKOČE POSLOVANJE

za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci

 

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP
MSP 3 – NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE  

 Vzorec kreditne pogodbeObrazci

 

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP
MSP 4 – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE  

Obrazci

5. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP
MSP 6 – NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO            

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci

6. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP
MSP 7 – TEKOČE POSLOVANJE S KAPITALSKO UTRDITVIJO          

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji 
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.