Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje poslovanja, obratnih sredstev, zalog in materiala. PNC Naložbe, krediti in posojila, posoja denarja za podjetja ter samostojne podjetnike

Financiranje poslovanja, obratnih sredstev, zalog in materiala. PNC Naložbe, krediti in posojila, posoja denarja za podjetja ter samostojne podjetnike

12.09.2016

Vir: http://www.gbkr.si/finance-za-podjetnike/financiranje-poslovanja-3669/

Stanovanjski kredit je namenjen:

 • nakupu, gradnji oziroma za prenovi stanovanj ali stanovanjskih hiš;
 • nakupu ali gradnji vikenda;
 • pridobitvi dokumentacije za gradnjo.

Stanovanjski kredit odplačujete:

 • v rednih mesečnih anuitetah, ki vam jih od plače odteguje podjetje, pri katerem ste zaposleni ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če ste upokojeni;
 • kot komitent banke pa lahko stanovanjski kredit odplačujete tudi s trajnim nalogom z osebnega računa.

Doba odplačila za stanovanjski kredit:

do 20 let ob zavarovanju pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine ali s poroštvom fizičnih oseb
do 30 let za komitente banke, ki so mlajši od 40 let, najemajo stanovanjski kredit za gradnjo oziroma nakup stanovanjske hiše ali stanovanja, hkrati pa kredit zavarujejo z zastavo nepremičnine.

Višina kredita:

 • Višina stanovanjskega kredita je odvisna od odplačilne sposobnostikreditojemalca in načina zavarovanja kredita;
 • Višina mesečne anuitete lahko ob sklenitvi kreditne pogodbe dosega do 55 odstotkov mesečne plače ali pokojnine kreditojemalca;
 • Če  je stanovanjski kredit zavarovan z zastavo nepremičnin, mesečna anuiteta lahko doseže celo do 60 odstotkov plače/pokojnine;
 • Ob upoštevanju vseh odtegljajev, vključno z odtegljajem za na novo odobrenistanovanjski kredit, vam mora ostati najmanj znesek v višini minimalne neto plače (po Zakonu o izvršbi in zavarovanju).

Stanovanjski kredit – zavarovanje:
Potrebna je ena od naslednjih oblik:

 • vknjižba zastavne pravice na lastnih ali drugih nepremičninah, ki so zavarovane, in zavarovalne police, vinkulirane v korist banke;
 • zavarovanje pri zavarovalnici;
 • jamstvo najmanj dveh odplačilno sposobnih porokov;
 • zastava sredstev v evrih ali tuji valuti pri Gorenjski banki;
 • zastava vrednostnih papirjev.

Stanovanjski kredit – potrebna dokumentacija:
Kredit
vam odobrimo na osnovi Vloge za kredit, ki ji je priložena naslednja dokumentacija:

 • dokazilo o višini plače ali pokojnine;
 • podpisana upravno-izplačilna prepoved v dveh izvodih;
 • gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija (pri prenovi) ali overjena kupoprodajna pogodba (pri nakupu);
 • predračun;
 • zemljiškoknjižni izpisek ali dokument o lastništvu ali pravici uporabe;
 • vinkulacijska izjava zavarovalnice, pri kateri je trenutno zavarovana zastavljena nepremičnina.
Podporne vsebine:

 

Hipotekarni kreditHipotekarni kredit
je stanovanjski kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine. Namenjen je vsem, ki kupujete, gradite ali prenavljate nepremičnino oziroma vsem, ki potrebujete sredstva za reševanje stanovanjskega vprašanja.

Način odplačila:

 • Hipotekarni kredit je treba odplačati najkasneje v 20 letih.
 • Komitentom Gorenjske banke, ki so mlajši od 40 let, pa omogočimo tudi 30-letno odplačilno dobo.

Višina kredita:

 • Maksimalna višina je izračunana tako, da mesečna anuiteta ob odobritvi kredita ne preseže 60 % vaše plače ali pokojnine;
 • Ob upoštevanju vseh odtegljajev, vključno z odtegljajem za novoodobrenihipotekarni kredit, vam mora ostati najmanj znesek v višini minimalne neto plače (po Zakonu o izvršbi in zavarovanju).

Zavarovanje kredita:

 • Hipotekarni kredit je možno zavarovati z vknjižbo zastavne pravice na lastnih ali drugih nepremičninah.
 • Nepremičnina mora biti zavarovana, zavarovalna polica pa vinkulirana v korist banke.

Potrebna dokumentacija:
Hipotekarni kredit
vam odobrimo na osnovi Vloge za kredit, ki ji je priložena naslednja dokumentacija:

 • dokazilo o višini plače ali pokojnine;
 • podpisana upravno-izplačilna prepoved v dveh izvodih;
 • gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija (pri prenovi) ali overjena kupoprodajna pogodba (pri nakupu);
 • predračun;
 • zemljiškoknjižni izpisek ali dokument o lastništvu ali pravici uporabe;
 • vinkulacijska izjava zavarovalnice, pri kateri je trenutno zavarovana zastavljena nepremičnina.
Podporne vsebine:

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.