Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA : krediti in posojila. PNC Naložbe, Podjetniški naložbeni center

FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA : krediti in posojila. PNC Naložbe, Podjetniški naložbeni center

15.07.2016

SPODBUDE ZA PODJETJA

(Vir: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=457&langId=sl)

Uspeh podjetij in industrije EU je ključen za večje zaposlovanje ter ustvarjanje novih in boljših delovnih mest. Ta uspeh v veliki meri temelji na kakovosti ter znanju in spretnostih delovne sile in njeni sposobnosti prilagajanja spremembam. Zato mnogi podjetniki in podjetja uporabljajo ESS kot pomoč pri krepitvi kompetenc in prožnosti svojega najdragocenejšega sredstva – svojih delavcev.

Učenje prilagajanja

V Evropi je približno 23 milijonov podjetij, od tega 99 % malih podjetij, ki v zasebnem sektorju zaposlujejo dve tretjini ljudi. Podjetja in delavci delujejo v hitro spreminjajočem se okolju, za katerega je značilno vse večje globalno gospodarsko povezovanje in pojav novih tehnologij. Da bi uspeli, morajo postati prožnejši – bolj sposobni predvidevati in se prilagajati spremembam.

  • ESS pomaga podjetjem in delavcem premagovati te izzive na številne načine. Na primer, morda za konkurenčnost potrebujejo boljše znanje in spretnosti ali nove in inovativne načine dela, ki bi lahko izboljšali uspešnost in pritegnili nove delavce. Podpora ESS pa se osredotoča tudi na prilagajanje priložnostim, ki jih prinaša nizkoogljično gospodarstvo.
  • ESS pomaga vodstvu izboljšati izvozne rezultate, kar lahko privede do odpiranja novih trgov in rasti. Podjetja in organizacije po vsej EU uporabljajo podporo ESS za načrtovanje vnaprej, izboljšanje učinkovitosti, iskanje novih načinov dela ter ohranjanje in ustvarjanje trajnih delovnih mest.

Podpiranje podjetnikov

Pomoč ljudem pri ustanavljanju lastnih podjetij znatno prispeva k ustvarjanju delovnih mest, zato ESS spodbuja številne oblike podjetništva; na primer skupino znanstvenikov, ki ustanovijo podjetje za proizvodnjo svoje najnovejše iznajdbe, ali novega priseljenca, ki se je usposobil za soboslikarja in želi ustanoviti malo podjetje ter zaposliti nekaj prijateljev.

  • ESS pomaga podjetnikom in samozaposlenim na številne načine, tudi s podporo usposabljanja na področju osnovnega upravljanja ter pravnih in finančnih znanj in spretnosti za ustanovitev podjetja. Pri nekaterih projektih poslovni mentorji pomagajo podjetnikom skozi prva kritična leta. Drugi projekti spodbujajo mreže podjetnikov k izmenjavi izkušenj in zagotavljanju podpore.
  • Poleg tega je lahko pridobivanje sredstev za ustanovitev ali širitev malega podjetja težavno, saj so nova podjetja pogosto tvegana in banke jim nerade posojajo. Zato obstajajo v državah EU mnogi mikrofinančni projekti ESS, ki so namenjeni predvsem zagotovitvi razmeroma majhnih posojil, ki bi jih lahko novi podjetniki potrebovali.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.