Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? POSOJA DENARJA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PNC NALOŽBE NUDI KRATKOROČNE KREDITE ZA DOBO OD 1 DO 3 LETA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? POSOJA DENARJA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PNC NALOŽBE NUDI KRATKOROČNE KREDITE ZA DOBO OD 1 DO 3 LETA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA

06.05.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki. Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Dolgoročni krediti

Potrebujete finančna sredstva za razvoj in širitev poslovanja? Vidite novo poslovno priložnost? Dolgoročni krediti so namenjeni financiranju investicij v osnovna ali trajna obratna sredstva. V SKB vas pri odobravanju kreditov obravnavamo individualno in tako zagotovimo najbolj optimalen način financiranja vaših dolgoročnih investicij. Z njimi lahko razširite obstoječe poslovanje ter omogočite rast in večjo konkurenčnost podjetja.


Komu so namenjeni?

Dolgoročni krediti so namenjeni domačim in tujim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki potrebujejo dolgoročne vire financiranja.


Prednosti dolgoročnih kreditov

 • individualna obravnava in svetovanje o najustreznejši obliki financiranja;
 • oblikovanje odplačilnega načrta glede na kreditno sposobnost, poslovni načrt in denarni tok podjetja;
 • možnost izbire obrestne mere (fiksna ali spremenljiva).

Značilnosti

Dolgoročni krediti so namenjeni financiranju investicij v osnovna ali trajna obratna sredstva, kot so:

 • investicije v nov poslovni proces,
 • posodobitve in razširitve obstoječega poslovnega procesa,
 • prestrukturiranje,
 • nakup opreme,
 • naložbe v zemljišče in poslovno-stanovanjske objekte,
 • druge investicije.

Višina in rok vračila kredita sta odvisna od kreditne sposobnosti podjetja, ki je določena na podlagi:

 • ocene finančnih in denarnih tokov za čas odplačevanja kredita,
 • poslovnega sodelovanja podjetja z banko,
 • zavarovanja,
 • bonitete podjetja.

Poraba dolgoročnih sredstev je praviloma namenska.

Način odplačila glavnice kredita je po navadi obročen, pri oblikovanju odplačilnega načrta pa se prilagajamo vašim sposobnostim in potrebam.

Obrestna mera je lahko fiksna ali spremenljiva. Fiksna obrestna mera se med trajanjem pogodbenega razmerja ne spreminja, spremenljiva obrestna mera pa je sestavljena iz referenčne-medbančne obrestne mere EURIBOR in fiksnega obrestnega pribitka. Obresti se odplačujejo mesečno.

Druge možnosti dolgoročnega kreditiranja:

 • Kreditiranje malega gospodarstva

SKB sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom , ki prek razpisov ponuja dolgoročno kreditiranje malega gospodarstva. Predmet razpisa so garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mikro, mala in srednje velika podjetja.

 • EIB sredstva za spodbujanje projektov podjetij

Evropska investicijska banka (EIB) je banki SKB zagotovila dolgoročne vire, na podlagi katerih lahko podjetjem nudimo finančno ugodne vire financiranja, ki se odražajo v ugodni obrestni meri v primerjavi z obrestno mero, ki bi jo banka zaračunala za kredit brez sodelovanja EIB.

 Sodelovanje z EIB zagotavlja sveže vire za financiranje projektov:

 • Ponudba A: majhnih in srednje velikih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi za polni delovni čas;
 • Ponudba C: srednje velikih podjetij z najmanj 250 in manj kot 3000 zaposlenimi za polni delovni čas.

Del EIB sredstev je namenjenih tudi podpori pri pospeševanju zaposlovanja mladih v okviru EIB pobude za zaposlovanje mladih (starih več kot 15 in manj kot 25 let).

Poraba sredstev je namenska. Sredstva se lahko porabijo za financiranje nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (razen zemljišč), neopredmetenih sredstev in obratnega kapitala, ob upoštevanju predpisanih pogojev financiranja in omejitve (izključeni končni upravičenci, sektorji in dejavnosti). Projekti morakjo biti skladni z EU predpisi in nacionalno zakonodajo (okoljska zakonodaja).

Več informacij o financiranju z EIB sredstvi za spodbujanje projektov podjetij (PDF).

 • CEB sredstva za spodbujanje projektov podjetij

Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) je zagotovila banki SKB dolgoročne vire, na osnovi katerih lahko s finančno ugodnimi viri financiranja (nižja obrestna mera) spodbujamo investicije, ki bodo podjetjem v pomoč pri ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest.

Sodelovanje s CEB zagotavlja sveže vire za financiranje projektov:

 • mikro, malih in srednje velikih podjetij ter imetnikov zasebnih dejavnosti z manj kot 250 zaposlenimi;
 • letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR;
 • in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Poraba sredstev je namenska. Sredstva se lahko porabijo za financiranje nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, ob upoštevanju predpisanih pogojev financiranja in omejitev (izključeni končni upravičenci, sektorji in dejavnosti). Projekti morajo biti skladni z EU predpisi in nacionalno zakonodajo.

 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.