Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO POSLOVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO POSLOVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE

05.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO POSLOVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? IMATE DOBRO POSLOVANJE? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Osnovni podatki za najem kredita po »Javnem razpisu za prodajo in kreditiranje nakupa stanovanj v Borovnici in Novem mestu – 2015 1. Kdo lahko pridobi kredit Kredit lahko pridobijo državljani Republike Slovenije, ki so kredit sposobni vrniti z obrestmi in ostalimi stroški. Kreditojemalci morajo biti ob sklenitvi kreditne pogodbe stari najmanj 18 let, ob izteku kredita starost kreditojemalca ne sme presegati 75 let. Segment kreditojemalcev Opredelitev kreditojemalcev Zaposleni ● Zaposleni v RS – plača ● Porodnice – starševsko nadomestilo ● Delno zaposleni in delno prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja – plača in nadomestilo Upokojenci ●Upokojenci – pokojnina Zasebniki ● Samostojni podjetniki ● Osebe, ki samostojno opravljajo svoj poklic – prejemniki avtorskega honorarja ● Svobodni kulturni delavci 2. Minimalna plača Znesek minimalne neto plače, ki mora kreditojemalcu ostati ob upoštevanju vseh obremenitev znaša (november 2015): 600,95 EUR 3. Kakšni so stroški odobritve Sklad za odobritev in vodenje kreditov ne zaračunava stroškov. 4. Obrazci in ostala dokumentacijo za pridobitev kredita Potrebna dokumentacija za odobritev kredita: – Vloga za odobritev kredita, – Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved. 5. Dokumentacija za zaposlene ● podatke o neto mesečni plači za zadnje tri mesece pred odobritvijo kredita, ki so izkazani tako, da se predloži: – potrdilo o plači, potrjeno s strani delodajalca in – kopije plačilnih list za zadnje tri mesece pred odobritvijo – kopije zadnjih trimesečnih izpiskov transakcijskega računa 6. Dokumentacija za upokojence – kopija zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), – kopije zadnjih trimesečnih izpiskov transakcijskega računa 7. Dokumentacija za samostojne podjetnike in osebe, ki samostojno opravljajo ta poklic V to skupino spadajo kreditojemalci, ki so: • samostojni podjetniki posamezniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD), • osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost (zdravniki, odvetniki, novinarji ipd.), • osebe, ki imajo status svobodnega kulturnega delavca. Dokumentacija: – Potrdilo o plačanem prispevku za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zadnjih 12 mesecev (neto zavarovalna osnova), ki ga izda pristojni davčni urad. – Potrdilo o plačanih davčnih obveznostih, ki ga izda pristojni davčni urad, pri čemer datum izdaje potrdila ni starejši od 15 dni ob vložitvi zahteve za odobritev kredita in – Zadnji davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, – Izpis rednih mesečnih prilivov na transakcijski račun iz dejavnosti za zadnjih šest mesecev in izpis odtegljajev preko trajnih nalogov za plačilo kreditov za zadnji mesec; – Podatke o zadolženosti kreditojemalca pri zavarovancu z navedbo vrste kredita, stanja dolga in višine anuitete za vsak posamezen odobren kredit. – Potrdilo o višini osnove zasebnika za najem kredita za osebni namen. Osnova za izračun kreditne sposobnosti Povprečna mesečna neto osnova, od katere je kreditojemalec plačeval prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v zadnjih dvanajstih mesecih pred odobritvijo kredita.

Osnovni podatki osebnih kreditov iz povezanega posla http://www.nlb.si/povezani-posli

 

1.     Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobijo državljani Republike Slovenije, ki so kredit sposobni vrniti z obrestmi in ostalimi stroški. Kreditojemalci morajo biti ob sklenitvi kreditne pogodbe  stari najmanj 18 let, ob izteku kredita starost kreditojemalca ne sme presegati 80 let.

 

Segment kreditojemalcev Opredelitev kreditojemalcev
Zaposleni ● Zaposleni v RS – plača

● Zaposleni v tujini na območju države članice EU ali Republike Hrvaške – nakazilo plače na NLB

● Porodnice – starševsko nadomestilo

● Delno zaposleni in delno prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja – plača in nadomestilo

Upokojenci n prejemniki rent ●Upokojenci – slovenska pokojnina

●Upokojenci – tuja pokojnina

●Prejemniki rent iz RS

● Prejemniki rent iz tujine

Zasebniki ● Samostojni podjetniki

● Osebe, ki samostojno opravljajo svoj poklic – prejemniki avtorskega honorarja

● Svobodni kulturni delavci

Kmetje
Prejemniki najemnin

 

2.     Minimalna plača: (zadnja sprememba februar 2013)
●Znesek minimalne neto plače, ki mora kreditojemalcu ostati ob upoštevanju vseh obremenitev znaša 599,72  EUR
●Potrošniški kredit pod minimalno neto plačo zavarovan pri Zavarovalnici Triglav – kreditojemalcu mora ob upoštevanju vseh obremenitev in ostalih pogojev zavarovalnice ostati znesek v višini 85% minimalne neto plače, ki je:

 

Ostali pogoji zavarovalnice:

– zaposleni ali upokojenec, ki ima v NLB d.d. odprt transakcijski račun na katerega v zadnjih šestih mesecih prejema redne mesečne prilive iz naslova plače ali pokojnine

– poravnavanje obveznosti preko trajnega naloga

509,76 EUR

 

3.    Osnovne obrestne mere iz Sklepa o obrestnih merah NLB d.d.
Nespremenljiva obrestna mera od 1 meseca do 12 mesecev  6,40%

nad 12 mesecev do 36 mesecev  6,60%

nad 36 mesecev do 84 mesecev  7,05%

Spremenljiva obrestna mera Od 13 do 36 mesecev:    *6M EURIBOR + 4,65%,

nad 36 do 60 mesecev:    6M EURIBOR + 4,80%,

nad 60 do 84 mesecev     6M EURIBOR + 5,25%,

*6 mesečni Euribor za november 2013 je 0,34 %

 

4.         Minimalni obrok odplačila

Kratkoročni in dolgoročni krediti · 30,00 EUR

· dodatni plačniki imajo enake pogoje glede anuitete kot kreditojemalec

 

5.        Kakšni so stroški odobritve
1,3 % od zneska odobrenega kredita, minimalno 25 EUR, maksimalno 100 EUR

 

      6.     Kakšni so stroški zavarovanja   – premijski stavki zavarovalnice Triglav
EUR krediti (nespremenljiva obrestna mera EUR krediti (spremenljiva obrestna mera)
do 1 leta 1,01% 1,09%
do 2 let 1,36% 1,46%
do 3 let 1,73% 1,84%
do 4 let 1,93% 2,06%
do 5 let 2,02% 2,16%
do 6 let 2,43% 2,60%
do 7 let 2,74% 2,93%
Do 8 let 3,15%
 

7.    Delež obremenitve, ki veljajo za zaposlene in upokojence

Osnova za določitev kreditne sposobnosti Max. višina obremenitve, zmanjšana za odtegljaje v zadnjem mes.
do 835,00 EUR do 40%
od 835,01 EUR do 1.045,00 EUR do 45%
od 1.045,01 EUR do 1.250,00 EUR do 50%
nad 1.250,01 EUR do 55%
 

 

8.      Izračun kreditne sposobnosti

Izračun kreditne sposobnosti temelji enotni formuli ne glede na obliko zavarovanja kredita

osnova za izračun kreditne sposobnosti x % delež obremenitve

= višina možne obremenitve na mesečni ravni (bruto kreditna sposobnost)

obstoječe obremenitve

1/12 od 50% odobrenega izrednega limita na osebnem računu v NLB

1/12 od 30% odobrenega/ih limita/ov porabe na posojilni/h kartici/ah v NLB

= KREDITNA SPOSOBNOST

 

9.      OBRAZCI  IN OSTALA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV KREDITA

Potrebna dokumentacija za odobritev kredita:

  • vloga za odobritev kredita (obrazec KRED-1),
  • odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved ( Obrazec KRED-2),

 

Ostali potrebni dokumenti

  • osebni dokument kreditojemalca in porokov (osebna izkaznica, potni list),
  • davčna številka,
  • če ste upokojenec: odrezka zadnjih dveh pokojnin,
  • če ste zaposleni: s strani delodajalca potrjena Vloga za odobritev kredita in Upravno izplačilna prepoved,
  • če imate račun v drugi banki: potrdilo o prejemkih in odtegljajih zadnjih šestih mesecev.

 

9a.     Dokumentacija za zaposlene- podrobno
Če kreditojemalec prejema plačo na transakcijski račun pri NLB banki najmanj zadnjih šest mesecev pred odobritvijo kredita ● podatke o neto mesečni plači za zadnje tri mesece pred odobritvijo kredita, ki so izkazani tako, da se pridobi:

ü  Potrdilo o plači, potrjeno s strani delodajalca in

ü  kopije plačilnih list za zadnje tri mesece pred odobritvijo

Če kreditojemalec ne prejema plače na račun pri banki ali jo prejema na račun pri banki manj kot zadnjih šest mesecev pred odobritvijo kredita ● podatke o neto mesečni plači za zadnje tri mesece pred odobritvijo kredita, ki so izkazani tako, da se pridobi:

ü  Potrdilo o plači, potrjeno s strani delodajalca in

ü  kopije plačilnih list za zadnje tri mesece pred odobritvijo in

ü  podatke o rednih mesečnih prilivih iz naslova plače za zadnjih šest mesecev in  odtegljajih

preko trajnega naloga za plačilo kreditov za zadnji mesec pred odobritvijo kredita, ki so izkazani tako, da se pridobi: obrazec “Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun” ki ga izpolni banka, pri kateri ima kreditojemalec odprt transakcijski račun, na katerega prejema plačo

 

9b.    Dokumentacija za upokojence
Če kreditojemalec prejema pokojnino na transakcijski račun pri banki kopija zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ju je izdal ZPIZ;

ü  izpis priliva iz naslova pokojnine za zadnji mesec in

ü  izpis odtegljajev preko trajnih nalogov za plačilo kreditov in leasingov za zadnji mesec pred odobritvijo kredita

Če kreditojemalec ne prejema pokojnine na račun pri banki ●kopiji zadnjih dveh potrdil o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ju je izdal ZPIZ oz.

●podatke o rednih mesečnih prilivih iz naslova plače-pokojnine  za zadnjih šest mesecev in  odtegljajih preko trajnega naloga za plačilo kreditov za zadnji mesec pred odobritvijo kredita, ki so izkazani tako, da se pridobi:

●obrazec “Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun” ki ga izpolni banka, pri kateri ima kreditojemalec odprt transakcijski račun, na katerega prejema plačo-pokojnino ali izpisek prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec pred odobritvijo kredita

 

9c.     Dokumentacija za samostojne podjetnike in osebe, ki samostojno opravljajo ta poklic
V to skupino spadajo kreditojemalci, ki so:

 

• samostojni podjetniki posamezniki v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD),

 

• osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost (zdravniki, odvetniki, novinarji ipd.),

 

• osebe, ki imajo status svobodnega kulturnega delavca.

 

Dokumentacija:

ü  Potrdilo o plačanem prispevku za zdravstveno in pokojninsko

zavarovanje za zadnjih 12 mesecev (neto zavarovalna osnova), ki ga izda pristojni davčni urad na posebnem obrazcu. 1)

ü  Potrdilo o plačanih davčnih obveznostih, ki ga izda pristojni davčni

urad, pri čemer datum izdaje potrdila ni starejši od:

–         15 dni ob vložitvi zahteve za odobritev kredita in

–         30 dni ob sklenitvi kreditne pogodbe.

ü  Zadnji davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka,

doseženega z opravljanjem dejavnosti,

ü  izpis rednih mesečnih prilivov na transakcijski račun iz dejavnosti za

zadnjih šest mesecev in izpis odtegljajev preko trajnih nalogov za plačilo kreditov za zadnji mesec;

ü  Podatke o zadolženosti kreditojemalca pri zavarovancu z navedbo

vrste kredita, stanja dolga in višine anuitete za vsak posamezen odobren kredit.

ü  Potrdilo o višini osnove zasebnika za najem kredita za osebni namen.

Osnova za izračun kreditne sposobnosti

 

povprečna mesečna neto osnova, od katere je kreditojemalec plačeval prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v zadnjih dvanajstih mesecih pred odobritvijo kredita.
9d.    Dokumentacija za kmete
V to skupino spadajo kreditojemalci, ki so kmetje in imajo z odločbo priznan status kmeta.

Kmet mora predložiti odločbo s katero dokazuje priznan status kmeta.

Dokumentacija:

Potrdilo o katastrskem dohodku, ki ga izda in overi pristojni davčni urad,

če se kmetu odmerja davek od katastrskega dohodka.

Potrdilo o ostanku neto dohodka, ki ga izda in overi pristojni davčni urad,

če se kmetu odmerja davek po dejanskem dohodku.

Osnove za izračun kreditne sposobnosti ü  1/16 letne osnove, od katere je odmerjen davek iz dohodka za

opravljanje kmetijske dejavnosti v preteklem letu – katastrski dohodek ali

 

ü  1/12 ostanka neto dohodka preteklega leta, znižanega za odmerjen

davek iz kmetijske dejavnosti, revaloriziranega s stopnjo rasti povprečnih mesečnih neto plač v Sloveniji.

 

Sofinanciranje okoljskih naložb

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10 za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike

 

Predmet razpisa: Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) za:

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)

C) Gospodarjenje z odpadki

D) Varstvo voda

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo

Pogoji za sodelovanje: Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, v skladu s 4. členom Splošnih pogojev in točko 3 c) tega poziva.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega poziva je 20.000.000 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,

Rok: Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.03.2011.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Tivolska c. 30, 1000 Ljubljana, Tel: 01/241 48 20, E-naslov: ekosklad@ekosklad.si 

Več: www.ekosklad.si

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.