Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? POSOJILA, KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? POSOJILA, KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

14.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? POSOJILA, KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

IŠČETE POSOJILO? NE DOBITE NA BANKI KREDITA? POSOJILA, KREDITI IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA

 

Finančni viri

Javni razpisi

Podjetniški portal je osrednji portal namenjen podjetništvu. Vsebuje informacije, ki so namenjene tako tistim, ki šele razmišljajo o podjetništvu, kot tistim, ki se z njim že resno ukvarjate. Na portalu se nahaja torej celoten postopek o tem kaj je ideja, kako jo preverimo – saj ni vsaka ideja tudi uresničljiva poslovna priložnost oz. ne pomeni poslovnega uspeha. Zavedati se moramo tudi prednosti dobrega »živega »poslovnega načrta in razlogov za zaščito intelektualne lastnine.

Portal vas s sklopi uporabnih informacij pelje skozi čeri podjetništva. Našli boste tudi aktualne informacije o razpisih, poslovnih dogodkih in predpisih. Pod zavihkom »Informacije o podjetništvu« se nahaja »Moj spletni priročnik«. To je brezplačni spletni bilten, namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Naročite se lahko na prejemanje tedenskih obvestil in informirani boste o vseh aktualnih finančnih virih ki so na voljo.

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij. Je glavni izvajalec nalog pri vzpostavitvi ugodnega finančnega okolja. V ta namen vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije za MSP, pri tem pa tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami, kot so poslovne banke, SID banka, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.

Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenski podjetniški sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področju:

 • ■ zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij,
 • ■ zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in garancijami,
 • ■ spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje.

Sklad skrbi, da so državne pomoči razporejene po vseh življenjskih fazah razvojnega ciklusa podjetij, tako od zagonske faze kot do faze nadaljnje rasti in razvoja.
Na straneh Slovenskega podjetniškega sklada se nahajajo informacije o razpisih, poslovnih dogodkih, informacije o ostalem podpornem podjetniškem okolju in seveda informacije o podpori tehnološko inovativnimi podjetji in podpori, ki so jo lahko deležna klasična podjetja.
Kot učinkovita izvajalska institucija Sklad tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami kot so poslovne banke, SID banka, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem že od leta 1992.

Slovenska izvozna in razvojna banka

Slovenska izvozna in razvojna banka – SID, d.d., dopolnjuje možnosti financiranja podjetij iz lastnih sredstev ter financiranje njihovih poslov s strani poslovnih bank in drugih finančnih institucij.

Pri slovenski izvozni in razvojni banki se zavedajo pomembnosti MSP za narodno gospodarstvo, zato financiranju MSP namenjajo posebno pozornost. SID banka v sodelovanju s poslovnimi bankami nudi slovenskim MSP financiranje iz vira evroobveznice, financiranje iz vira EIB ali financiranja iz drugih virov. SID banka podpira tudi vlaganja v raziskave in razvoj tehnološkega okolja ter tehnologije.

To počne tako, da refinancira kredite bank in drugih finančnih institucij, sofinancira projekte in vlaganja ali jih neposredno samostojno financira. Do tega financiranja pa niso upravičena le MSP, ampak tudi velika podjetja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja d.o.o. je bil ustanovljen leta 1996.
Ustanovljen je bil za naslednje ključne naloge:

 • ■ trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja
 • ■ subvencije, posojila, jamstva.

Sklad je namenjen za trajnejšemu doseganju javnih ciljev v Republiki Sloveniji na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Pri dodeljevanju spodbud javni sklad izvaja politiko spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in politiko razvoja podeželja. Sklad financira MSP skozi različne vrste razpisov, ki jih redno objavlja na svoji spletni strani.
Sklad namenja sredstva za podjetništvo, lokalna in regionalna infrastruktura in kmetijstvo, kjer so lahko upravičenci občine, podjetja, kmetijska gospodarstva, zadruge in razvojne institucije. Sredstva dodelijo na podlagi prijav na razpise, ki jih je potrebno zavarovati na naslednji način: bančna garancija, hipoteka, zavarovalnica (do 8.500 EUR posojila), državno poroštvo, nepreklicna garancija proračuna lokalne skupnost.

Garancijska shema Posavje

Garancijska shema Posavja je notranja organizirana enota Regionalne razvojne agencije Posavja. Glavni cilj sheme je finančna pomoč oz. podpora osebam malega gospodarstva (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezen register) s sedežem v posavski regiji, ki pokriva občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica.

Garancijska shema deluje po načelu vzajemnosti in brez cilja pridobivanja dobička. Naloge RRA Posavje oz. sheme:

 • ■ omogočiti podjetnikom in obrtnikom dostop do garancij in posojil z ugodno obrestno mero,
 • ■ nuditi možnost garancije za najeta posojila,
 • ■ finančno svetovanje podjetnikom,
 • ■ sklenitev dogovora z eno ali več bankami,
 • ■ upravljanje z dotacijami in ostalimi vložki (prispevki, darila),
 • ■ zagotovitev zakonske regularnosti dela sheme za nemoteno delovanje.

Član sheme je lahko samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba, ki se po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l. RS, št. 42/2006, 55. člen) uvršča med mikro, male in srednje velike družbe in ima sedež dejavnosti registriran na območju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica oz. na območju občin, ki so vložile finančna sredstva v shemo. Izjemoma je lahko član sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih občinah, v kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb za nedoločen čas (stalno bivališče) in investira na območju ene ali več posavskih občin. Samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba mora izpolniti vlogo za članstvo v shemi, če želi postati član sheme.

Družbe tveganega kapitala

Družbe tveganega kapitala so družbe s posebnimi oblikami lastniškega kapitala zasebnikov ali investicijskih podjetij, vložen v mlada podjetja ali v posameznike, ki imajo izvirno idejo. Tvegani kapital je za mala in srednje velika podjetja pomemben vir finančnih sredstev in je bistven pri zagonu in razvoju podjetja.

Tvegani kapital so lastniške naložbe v gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje in se ni trgovalo na organiziranem trgu ter katerih vrednostni papirji se vlagajo po načelu aktivnega upravljanja v obliki:

 • ■ povečanja osnovnega kapitala z vložki ali
 • ■ ustanovitve gospodarske družbe.

Tvegani kapital se v skladu z veljavno zakonodajo vlaga z namenom:

 • ■ financiranja razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja (semenski kapital),
 • ■ financiranja razvoja izdelkov ali storitev in začetnega trženja (zagonski kapital),
 • ■ financiranja nadaljnjega razvoja podjetja za povečanje proizvodnih zmogljivosti, razvoj trga, izdelkov ali storitev in zagotavljanje dodatnega obratnega kapitala (razširitveni kapital).

V skladu z Zakonom o družbah tveganega kapitala (Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09 – ZDTK-A) vodi Ministrstvo za gospodarstvo Register družb tveganega kapitala (DTK). V nadaljevanju je predstavljen seznam vseh DTK vpisanih v Register družb tveganega kapitala. Tukaj lahko pregledate seznam družb tveganega kapitala v Sloveniji.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji

ARRS je javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki je pristojna za izvajanje razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom, štipendij raziskovalcem.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.
ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.
ARRS opravlja naslednje naloge:

 • ■ odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
 • ■ skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
 • ■ nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
 • ■ spremlja in nadzira izvajanje vseh dejavnosti, ki jih financira;
 • ■ spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
 • ■ vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
 • ■ skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • ■ spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • ■ sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
 • ■ se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
 • ■ skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-evalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
 • ■ spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
 • ■ opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice