Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Izvršba v tujini – Evropski izvršilni naslov (kako podjetja do svojega denarja, če je dolžnik v tujini)

Izvršba v tujini – Evropski izvršilni naslov (kako podjetja do svojega denarja, če je dolžnik v tujini)

03.06.2020

Glede na stopnjo globalizacije je dandanes čezmejno poslovanje zelo pogosto. Poleg tega ni nič nenavadnega razpolagati s premoženjem tako v tujini kot tudi doma, vedno pogosteje pa so tudi selitve v druge države, tako podjetij kot posameznikov. Še posebej je to izraženo znotraj Evropske Unije, kjer 4 temeljne svoboščine omogočajo neomejen in prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Tako dolžniki v drugi državi članici Evropske Unije, ali pa situacija, ko se premoženje na katerega lahko upnik zahteva izvršbo nahaja v drugi državi članici Evropske Unije, niso redek pojav.

Za predstavo lahko vzamemo naslednji primer: V Sloveniji podjetje zmaga na sodišču, dobi sodbo, ki je njemu v korist in na podlagi katere lahko gre v izvršilni postopek in s tem od podjetja oziroma posameznika doseže poplačilo svoje terjatve. Če je dolžnik v Sloveniji sposoben za poplačilo dolga, oziroma v Sloveniji dovolj premoženja iz katerega se preko rubeža poplača, lahko dolžnik izvršbo doseže v Sloveniji po standardnem postopku, in sicer pred pristojnim sodiščem sproži izvršilni postopek. Vendar pa velikokrat pride do scenarijev, ko ne gre tako preprosto. V mnogih primerih dolžnik v Sloveniji nima dovolj sredstev za poplačilo dolgov, sredstva za poplačilo dolga pa ima v tujini. Bodisi je temu tako po naključju, ali pa je posameznik ali podjetje to storilo načrtno, zaradi zadolženosti v Sloveniji, v upanju, da se izogne plačilu. Podjetje (oziroma posameznik), ki dolguje, ima lahko na primer v drugi državi članici preprosto odprt račun, ima tam v lasti nepremičnine, ali pa je celo preselilo svoje poslovanje (oziroma pri posamezniku prebivališče) v drugo državo članico EU.

V takem primeru bo upniku na voljo ostalo le, da poskusi izterjati svoje dolgove v tujini. Celo, ko dolžnik v Sloveniji sicer ima neko premoženje, ki se lahko uporabi za izvršbo, na primer nepremičnino, postopek izvršbe na to premoženje pa bi lahko bil zelo dolg in kompliciran, bo upniku v interesu, da se poskuša poplačati iz premoženja v tujini, na katerega je izvršba lažja. To bo na primer v primeru, ko ima dolžnik v Sloveniji kot premoženje le neko nepremičnino, v tujini pa ima na primer odprt tekoči račun. Izvršba na nepremičnino je lahko dolgotrajna in zapletena, saj je treba izpeljati dražbo nepremičnine, medtem ko je izvršba na tekoči račun hitra, učinkovita in nezapletena. Tudi v opisanem primeru bo torej upniku v interesu, da postopek izvršbe izpelje v tujini, še toliko bolj pa, če poplačilo v Sloveniji sploh ni možno. Standardni postopek v takih primerih mednarodne izvršbe bi bil postopek razglasitve izvršljivosti v tuji državi. To je potrebno, saj slovenske sodne odločbe in javne listine v EU niso avtomatično izvršljive, saj ne predstavljajo neposredno izvršljivega naslova. Takšen postopek pridobitve statusa neposredno izvršljive listine pa pomeni pravdanje pred sodišči tujih držav, saj je treba postopek razglasitve izvršljivosti sprožiti pred sodišči države, kjer upnik izvršbo želi doseči. Tam bodo sodišča med drugim presojala tudi vsebino odločbe oziroma listine. Takšno vodenje postopkov je jezikovno in strokovno zapleteno, kar pomeni za malo ali srednje podjetje zelo velike stroške.

Glede tega pa obstaja alternativa, in sicer možnost, da upnik pred sodiščem, ki je izdalo sodbo v Sloveniji, od le-tega zahteva izdajo »Evropskega izvršilnega naslova«. Evropski izvršilni nalog torej ni postopek, ki se ga lahko vodi na podlagi pravil EU, kot sta to na primer postopek Evropskega plačilnega naloga ali Postopek v evropskem sporu majhne vrednosti. Gre za potrdilo, ki se ga lahko v državah članicah Evropske Unije zahteva ob izdaji sodbe, sodne poravnave ali javne listine. Uveden je bil z Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN). Evropski izvršilni naslov se lahko uporablja za vse države članice Evropske Unije, razen Danske.

Za Evropski izvršilni naslov lahko zaprosijo tako posamezniki kot tudi pravne osebe. Poleg za sodno odločbo, se lahko Evropski izvršilni naslov zahteva tudi za javne listine in v Sloveniji izdan sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine. Pogoj je le, da gre za sodno odločbo oziroma listino, ki jo je izdalo sodišče ene izmed držav članic Evropske Unije, da gre za nesporen zahtevek v zvezi z civilno ali gospodarsko zadevo. Poleg tega mora iti za terjatev v denarju, ki je že zapadla.

Največja prednost je, da se upnik s tem izogne postopku razglasitve izvršljivosti pred tujimi sodišči, kjer namerava zahtevati izvršbo. Z izdanjem Evropskega izvršilnega naslova, v Sloveniji izdana sodba postane “evropski izvršilni naslov”, kar  pomeni, da je neposredno izvršljiva v katerikoli državi članici Evropske Unije (razen Danske), kar pomeni, da se z njim lahko gre neposredno v izvršilni postopek v drugi državi članici. To pomeni, da si lahko upnik zagotovi preprosto izvršitev v tujini brez vpletanja sodišč v vsebino sodne odločbe ali listine.

Pomembno je vedeti, da zahteva za izdajo Evropskega izvršilnega naslova upnika ne zavezuje k samemu začetku postopka izvršbe v tujini. Poleg tega upnik z enim Evropskim izvršilnim naslovom ni vezan na eno državo članico Evropske Unije, glede tega, kje bo zahteval izvršbo. Naslov je izvršljiv v vseh državah članicah Evropske Unije in upnik ob zahtevku za izdajo ne rabi predhodno predložiti v kateri državi ga bo uporabil, oziroma imeti točne podatke, kje se premoženje dolžnika nahaja.

Postopek, kot sledi, je hiter in preprost:

  • Upnik mora imeti odločbo, ki se lahko potrdi z Evropskim plačilnim nalogom, torej, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje.
  • Izdaja Evropskega izvršilnega naslova se zahteva pred sodiščem, kjer je bila sodba izdana, in sicer s standardnem obrazcu, v slovenskem jeziku.
  • Nato bo sodišče preverilo izpolnjevanje pogojev za izdajo naslova. Možna je izdaja Evropskega izvršilnega naslova tudi le za del sodne odločbe, če le en del izpolnjuje zahteve. V kolikor so pogoji izpolnjeni bo sodišče Evropski izvršilni naslov izdalo nemudoma.
  • Po tem, ko upnik dobi Evropski izvršilni naslov, mora upnik ugotoviti, v kateri državi in kje ima dolžnik premoženje, da se lahko odloči v kateri državi članici bo sprožil postopek izvršbe. Ko se odloči, mora upnik Evropski izvršilni naslov poslati izvršilnemu organu te države članice, po navadi pristojnemu sodišču. Za pomoč glede postopka lahko na Portalu e-Pravosodje v iskalniku izbere državo izterjave, in se pozanima o tem, kam mora izvršilni naslov predložiti v tujini. Vsaka država članica ima pravico sama določiti, v katerih jezikih mora upnik Evropski izvršilni naslov predložiti – večina zahteva sicer uradni jezik same države, vendar pa pri nekateri obstaja tudi možnost vložitve v angleškem jeziku. Ta korak tudi predstavlja največji strošek, saj stroški prevoda niso zanemarljivi.
  • Po posredovanju Evropskega izvršilnega naslova tujemu sodišču, bo le-to ta naslov poslalo toženi stranki – dolžniku. Dolžnik ima nato pred začetkom postopka izvršbe možnost plačila dolga. V kolikor ga ne plača ima upnik možnost nadaljevati postopek izvršbe pred sodiščem v tujini.

Treba je torej vedeti, da izdaja Evropskega izvršilnega naslova ne pomeni, da bo lahko upnik dosegel izterjavo dolgov brez nadaljnjega postopanja. Po pridobitvi Izvršilnega naslova, mora upnik v tuji državi članici sprožiti postopek izvršbe, s tem da Evropski izvršilni naslov najprej torej pošlje organu v tujini, v primeru neplačila, pa bo moral izvršilni postopek tudi nadaljevati pred pristojnim izvršilnim organom. Kljub temu pa postopek

Evropskega izvršilnega naloga prinaša nesporno prednost, saj ugovori v primeru nespornih terjatev in premoženja ne bodo pogosti, pa tudi če, mora upnik tako potencialno v tujini voditi le en postopek, in ne dveh, torej najprej postopka razglasitve izvršljivosti v tujini.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.