Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kaj je storitev ali produkt podjetja PNC Naložbe (finančni viri in krediti za podjetja ter samostojne podjetnike) in kako se finančno vrednotijo produkti oz. storitve podjetja (prodajna cena)

Kaj je storitev ali produkt podjetja PNC Naložbe (finančni viri in krediti za podjetja ter samostojne podjetnike) in kako se finančno vrednotijo produkti oz. storitve podjetja (prodajna cena)

26.09.2015

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe d.o.o., k.d.) nudi sekundarne finančne vire za slovenska mikro in mala podjetja v skladu z naložbeno strategijo predvsem za: financiranje obratnega kapitala, nabavo materiala, izboljšanje likvidnosti podjetja, financiranje investicij v osnovna sredstva, itd.

Kot zgoraj omenjeno, ponuja podjetja PNC Naložbe finančne vire oz. denar, kredite za pravne osebe in samostojne podjetnike v skladu z naložbeno strategijo podjetja.

Že v prejšnjih člankih je bilo govora o cenah proizvodov ali storitev določenih podjetij. Ena ena proizvoda ali storitve podjetja PNC Naložbe, ki ponuja finančne vire oz. denar, kredite za pravne osebe in samostojne podjetnike, se ovrednoti z vidika proizvoda ali storitve podjetja in ne iz vidika “finančnih virov”, ki jih ima vsakdo v mislih, ko se posluži tovrstnih storitev. Poenostavljeno povedano, podjetje PNC Naložbe ni banka, zato lahko na trgu “prodaja” svoje storitve po tržnih cenah, ki si jih lahko sama oblikuje. Četudi podjetje ponuja finančne vire, se ne sme na njihovo ceno gledati iz vidika “bančnega sektorja”, ker je banka tista na trgu, ki mora delati v skladu z regulativami Banke Slovenije (BS) in so te regulative usmerjene v dolgoročno rast gospodarstva. Podjetje PNC Naložbe nudi nišne finančne rešitve, ki so kratkoročne narave, zato je temu tudi primerna cena. V nobenem primeru ne smemo govoriti o nekem letnem procentualnem donosu, glede na izdan produkt/denarno enoto/oz. storitev podjetja, ampak moramo gledati zgolj iz tržnega vidika na ceno storitev podjetja PNC Naložbe. Iz tega razloga je popolnoma dopustno in tudi sprejemljivo, da podjetje dela z 30 ali več procentno maržo na prodaj produkt/storitev. Tudi podjetje PNC Naložbe mora pokriti svoje stroške, kot vsako drugo podjetje in ne dela pod ceno.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.