Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Ugodni dolgoročni investicijski krediti z garancijo za mikro, mala in srednje velika podjetja. PNC Naložbe, krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

Ugodni dolgoročni investicijski krediti z garancijo za mikro, mala in srednje velika podjetja. PNC Naložbe, krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

21.09.2016
Ugodni dolgoročni investicijski krediti z garancijo za mikro, mala in srednje velika podjetja v letu 2010
Konec decembra 2009 je Slovenski podjetniški sklad objavil dva javna razpisa:

v skupni višini 70,5 mio EUR, od tega 62 mio EUR garancij in 8,5 mio EUR subvencij obrestnih mer.
Garancije in subvencije obrestnih mer so namenjene bančnim kreditom, ki jih izdajajo sodelujoče banke, z njimi pa podjetja financirajo čista obratna sredstva (max. višina kredita v primeru čistih obratnih sredstev je lahko 200.000 EUR) in investicije (max. višina kredita v primeru izvajanja investicij je 1,5 mio EUR). Podjetja lahko prijave na Sklad pošiljajo vse do porabe sredstev, Sklad pa bo sprotno, 1x mesečno izvedel odpiranje vlog. Prvo odpiranje vlog bo konec meseca februarja 2010.
v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v skupni višini 10 mio EUR.
Omenjene garancije so na voljo podjetjem za zavarovanjem bančnih kreditov, ki so namenjeni financiranju zahtevnejših tehnoloških projektov v podjetjih, prednost imajo spin-off podjetja (podjetja, ki tesno sodelujejo z institucijami znanja). Bančni krediti imajo tudi v okviru tega kredita nižjo obrestno mero od tržne.
Podrobnejše informacije: www.podjetniskisklad.si.
Vir: http://www.podjetniskicenter-sg.si/index.php?site=vsebine_n&nid=3201&leto=2010&mesec=01&kat=2801&lang=1&parent=2810

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice