Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kaj narediti, ko podjetnik ne dobi kredita na banki? Ali se naj poslovanje zaustavi? Rešitev: sekundarni podjetniški finančni viri. PNC Naložbe

Kaj narediti, ko podjetnik ne dobi kredita na banki? Ali se naj poslovanje zaustavi? Rešitev: sekundarni podjetniški finančni viri. PNC Naložbe

30.06.2016

Banka bi naj bila tista finančna institucija, ki bi naj dolgoročno in ugodno financirala podjetja. Da pa temu ni tako, smo lahko priča iz dneva v dan v poslovnem svetu. Kaj pa lahko v takem primeru postori podjetnik? Primarni finančni dolžniški viri so bančni viri, ki bi naj bili načeloma poglavitnega pomena za podjetniško in gospodarsko rast nasploh. Tukaj je predvsem govora o mirko in malih podjetjih, ki pa so poleg srednje velikih podjetji, glavna gonilna sila vsakega gospodarstva in države. Dejansko ustvarijo večino novih delovnih mest, prispevajo večino k BDP itd.

Vsak podjetnik ima tako samo 2 možnosti, če je bil zavrnjen na banki oziroma ni dobil bančnega kreditnega financiranja. Tako lahko podjetnik, ki je skušal na banki pridobiti finančne vire za širitev posla oziroma za izpeljavo določenega podpisanega posla, samo 2 možnosti:

  1. ali preprosto posel prepusti konkurenci, ki ima finančne vire oz. jih poišče kje drugje, v kolikor jih tudi oni ne morejo pridobiti na banki (lastniški viri, drugi finančni viri), ali pa
  2. poišče na trgu sekundarne finančne vire oz. alternativne finančne vire bančnim virom, uspešno izvede posel, pridobi reference in tako drži tekmovalno kondicijo z drugimi podjetji iz njegove stroke.

Takšno podjetje je trgu, ki nudi sekundarne podjetniške finančne vire je PNC Naložbe, Podjetniški Naložbeni Center. Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije.

Kmalu ugodni krediti za mala in srednje velika podjetja

Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma do konca meseca maja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami, objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem za Podravje in Koroško (RGS). Razpisa bosta objavljena ločeno za vsako regijo.

Cilji RGS:

  • pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov,
  • povečevanje investicijske aktivnosti v regijah,
  • zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
  • vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
  • olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.,

in sicer na območju Podravske in Koroške regije.

Ugodni krediti v višini do 150.000 EUR

Potrebujete pomoč pri pripravi poslovnega načrta?Pošljite povpraševanje!

Najnižji znesek kredita bo znašal 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, najdaljša ročnost bo 8 let.

Garancija RGS bo služila kot jamstvo 50 % bančnega kredita. V Podravski regiji bo na voljo 1.200.000 EUR sredstev, v Koroški regiji pa 1.000.000 EUR. Predviden multiplikator (višina odobrenih kreditov bank glede na sredstva RGS) znaša 3. Višina obrestne mere bo odvisna od ponudbe sodelujočih bank, vendar v nobenem primeru ne bo presegala 75 % povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije za kredite primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju.

Zaprositi za premostitveni kredit ali odlog plačila davka?

Na voljo 607.142 EUR nepovratnih sredstev

Hkrati z zgornjim razpisom bosta regijski razvojni agenciji objavili tudi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za MSP podjetja iz problemskega področja Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi zgornjih garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50.000 EUR nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo na voljo 607.142 EUR nepovratnih sredstev.

MSP podjetja iz problemskega območja Maribora s širšo okolico bodo lahko torej na podlagi zgornjih razpisov kandidirala za največ 200.000 EUR sofinanciranja manjših začetnih naložb (150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem in 50.000 EUR nepovratnih sredstev), podjetja iz Podravske oz. Koroške regije, ki pa niso iz problemskega območja, pa za 150.000 EUR ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem.

Podjetja iz problemskega območja, ki bodo kandidirala za nepovratna sredstva in garancijo, bodo morala v primeru odobrenega sofinanciranja prijavljeno začetno investicijo zaključiti do 31. 10. 2015.

Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh MRA in RRA Koroška.

Več aktualnih razpisov najdete na povezavi.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo oblikovati projekt, ki bo skladen z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa, pripravimo pa vam tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije. Več o naši ponudbi si preberite tukaj. (Vir: http://data.si/blog/2015/05/19/kmalu-ugodni-krediti-za-mala-in-srednje-velika-podjetja/)

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.