Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KAKO FINANCIRATI ŽIVLJENJSKI CIKEL IN RAZVOJ PODJETJA? S KATERIMI FINANČNIMI VIRI? KREDITIRANJE PODJETIJ, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA. PNC NALOŽBE

KAKO FINANCIRATI ŽIVLJENJSKI CIKEL IN RAZVOJ PODJETJA? S KATERIMI FINANČNIMI VIRI? KREDITIRANJE PODJETIJ, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA. PNC NALOŽBE

06.07.2016

Življenjski cikel financiranja socialnega podjetja

(Vir: http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialno-podjetnistvo/56-zivljenjski-cikel-financiranja-socialnega-podjetja)
Kot socialni podjetnik boste spoznali, da je financiranje vašega podjetja v marsičem odvisno od faze (cikla). v katerem ste oz. delujete. Problema sta vsaj dva – omejenost finančnih virov ter nepoznavanje značilnosti in primernosti posameznih virov za vaše poslovanje. In najtežje je ravno na začetku. Ideja je tu, volje ne manjka, ovira do »spremembe sveta«, ki jo boste dosegli, je le še denar. Mnogo sanj se konča v tem obdobju. Zato je razumevanje ciklov vašega poslovanja lahko koristno pri iskanju denarja.
ZAČETNO OBDOBJE
Začetno obdobje (start up oz. Seed Stage) – rojstvo vašega podjema, inkubacijska doba. Ideja je tu, treba jo je dodelati, potrebna so dodatna znanja, spretnosti in prava ekipa. Ponavadi nimate resnih analiz trga. Ste novi, nepreverjeni, finančni svet bo zadržan. Banke se ne bodo teple za vas, začetni denar vam bodo posodili ali dali znanci (vprašanje zaupanja), tisti, ki radi tvegajo, ali tisti, ki ga imajo preveč in niso pretirano skrbni, vendar takšnih žal ni prav veliko.
Izzivi:
·         idejo preliti v življenje
·         najti začetni kapital,
·         imeti znanje in prave ljudi,
·         najti prve uporabnike oz. vstopiti na trg.
Obdobje lahko traja tudi več let. Ko enkrat dodelate koncept, je za financiranje nujno, da ostanete osredotočeni nanj. Brzdajte svojo inovativnost in se fokusirajte na zagotovitev denarja za osnovno idejo.
Kakšno financiranje?
Potrebujete začetni kapital, kar je najtežje. Dali vam ga bodo le tisti, ki si lahko privoščijo, da ga izgubijo – saj je vaša ideja nepreverjena. Več kot 90 odstotkov novih podjemov ugasne pred prvim letom svojega poslovanja, zato gre razumeti zadržanost financerjev. Obenem pri socialnem podjetništvu ne moremo govoriti o klasičnem lastništvu (equity capital) kot v profitni dejavnosti, saj je socialno podjetništvo povezano z neprofitnostjo in svojega »deleža« vlagatelj ne bo mogel prodati na trgu (kot npr. delnic pri gospodarski družbi). Upa lahko na vrnitev vložka, če bo poslovanje uspešno, svoje interese pa bi lahko zavaroval tudi z aktivnejšim soodločanjem pri izvedbi vašega podjema.
Poleg znancev, družine in tistih, ki vam zaupajo, so ključen mehanizem financiranja nepovratna sredstva – donacije, dotacije, subvencije itd. Težko je najti socialnega investitorja, ki bi vložil denar in se kasneje poplačal. Realnost, ki socialnim podjetnikom ostane, je tako t. i. bootstrapping – ko je nujno potegniti denar iz svojega žepa ali žepa sodelavcev in z muko ter ob pomanjkanju sredstev začeti dejavnost. Če boste svojo socialnopodjetniško dejavnost začeli v okviru nevladne organizacij ali druge pravne osebe (»matere«), potem je del odgovornosti lahko tudi na njej, da vam pomaga.
OBODBJE PREŽIVETJA
Obodbje preživetja (survival or establishment stage, tudi proof of concept stage) – podjetje je začelo z dejavnostjo, prvi odzivi trga oz. uporabnikov vas usmerjajo v prilagoditve, začetnih sredstev zmanjkuje, presežka iz poslovanja pa še ni na obzorju. Realna je možnost, da nepovratnih sredstev (npr. donacij) ne bo več, saj vas bodo videli kot podjetne, ali pa bodo omejena. Izzivi:
·         širitev kroga uporabnikov oz. kupcev,
·         prilagoditev dejavnosti dejanskim potrebam in odzivom uporabnikom,
·         zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev,
·         zagotovitev strukture za uravnoteženo rast.
Za hkratno ohranjanje že pridobljenih uporabnikov ter pridobitev novih boste potrebovali finančna sredstva. V tej fazi boste spoznali tehtnost reka: Najboljši kupec je tisti, ki se vrne. Problem še neustvarjenega presežka se kaže v ranljivosti socialnega podjetja v tej fazi. Socialni podjetniki, ki izhajate iz nevladnih organizacij, se tu utegnete srečati tudi z dilemo samovzdržnosti. Ravno v tej fazi ni več dovolj, da ustvarjamo javno korist in družbeni učinek, dejavnost mora nujno postati finančno samovzdržna. Tudi v tej fazi na finančnem trgu verjetno še ne boste uspešni, ponovno bo morda treba prositi tiste, ki so vam že dali in posojali v inkubacijskem obdobju. Če imate dostop do posebej prilagojenih finančnih mehanizmov, so ta zelo zaželena. Npr. PRIs (Program Related Investments) so krediti, ki omogočajo nižje obresti, daljše obdobje plačila in ne zahtevajo prednostnega plačila pred drugimi upniki (npr. dobavitelji), podobno je s hibridnimi krediti oz. donacijami, ki omogočajo prehod pod določenimi pogoji iz kredita v donacijo oz. obratno. V obeh primerih bo morda treba najti tudi finančno zavarovanje za primer neplačila.
OBDOBJE RASTI
Obdobje rasti (growth oz. expansion stage) – postajate prepoznavni, veča se učinkovitost, prihodki se povečujejo, srečujete se s konkurenco, potrebe po dodatnih sodelavcih in racionalizaciji poslovanja. Začetna sredstva so pošla, rezerve iz presežka pa še niste ustvarili oz. ne omogoča rasti. Kapital nujno potrebujete za rast, zaradi presežkov vam postaja dostopen svet kreditov in dolžniškega kapitala, pa naj si bo to ponudba klasičnih bank ali socialno usmerjenih posojilodajalcev. Izzivi:
·         konkurenca,
·         zmanjševanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti,
·         potrebe po novih kadrih za uravnoteženo rast,
·         zadostitev povečanih finančnih potreb.
V tej fazi boste verjetno modificirali poslovni načrt, povečala se bo formalizacija vašega poslovanja (pravna notranja ureditev, računovodstvo itd.). Vse to bo treba storiti ob zavedanju, da imate reden pritok finančnih sredstev, ki pa ni zadosten. Vaše poslovanje zaznamujejo tri značilnosti:
·         dosegate svoje socialnopodjetniške cilje,
·         zadovoljujete tržne potrebe,
·         ustvarjate prihodke, z njimi pa tudi presežke.
Navedeno pomeni, da vam bodo financerji tudi lažje pripravljeni financirati vašo dejavnost, predvsem tako, da vam bodo denar posodili (kredit). Socialni podjetniki, ki izhajajo iz nevladništva, sicer mnogokrat vidijo kredit kot neprimeren mehanizem (tudi kot znak neuspešnosti poslovodenja organizacije), vendar je to osnovno orodje za financiranje tudi v gospodarski dejavnosti.
Krediti imajo nekaj dobrih lastnosti – ponudba je precejšnja (če izpolnjujete pogoje), postopek pa je tudi relativno hiter in fleksibilen. Težave lahko nastanejo pri razumevanju vaše socialnopodjetniške dejavnosti s strani bank in tako se utegne zgoditi, da bo postopek presoje odobritve kredita (due diligence) zahteven. Razumeti je treba, da banka (posojilodajalec) posoja svoj denar in še vedno gre za posojilo, ne glede na plemenitost vaše dejavnosti. Pri trajnostnem bančništvu je zaskrbljenosti banke za denar treba dodati še skrb za doseganje družbenega učinka, ki ga obljubljate. Zato morajo dobro razumeti vaše cilje in predvidene dejavnosti, poslovni načrt bo nujen.
OBDOBJE ZRELOSTI
Obdobje zrelosti (mature stage) – imate uspešno podjetje, blagovno znamko, lojalnost uporabnikov, solidno in stabilno poslovanje in mrežo partnerjev. Denar bo potreben za vzdrževanje konkurenčnosti, za razvoj novih inovativnih storitev, vlaganje v povečevanje učinkovitosti, potrebna so znatna finančna sredstva za redno poslovanje. Svet kreditov vam je dostopen. Izzivi:
·         ohranjati prednost pred konkurenco,
·         izboljšati učinkovitost,
·         iskanje novih možnosti in širitve socialnopodjetniške dejavnosti,
·         pravočasno zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev.
Ena od nevarnosti v tem obdobju je, da boste preveč zadovoljni z doseženim in boste »zaspali«, kar je slaba popotnica v konkurenčnem in podjetnem svetu. Nelahke odločitve bodo povezane tudi z morebitno širitvijo dejavnosti in odmikanjem od prvotnih ciljev podjetja. Pojavijo se lahko dvomi, ali ste izgubili rdečo nit. Tehtajte skrbno, odgovornost je, glede na vložen trud, velika. V tem obdobju razpolagate tudi z nepremičninami in premičnim premoženjem, ki ustvarjajo vaše finančno premoženje. Verjetno boste imeli različne oblike financiranja, delno pogojene tudi z zagotavljanjem likvidnosti (kratkoročna sredstva), potrebami morebitnega poslovnega cikla – npr. sezonska dejavnost, ter zagotavljanjem trajnega poslovanja (dolgoročna sredstva).

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.