Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kako povečati denarni tok v podjetju in likvidnost podjetja? Sveži kapital, posojila, krediti in financiranje poslovanja malih podjetij in samostojnih podjetnikov. Podjetniški naložbeni center, krediti za podjetja

Kako povečati denarni tok v podjetju in likvidnost podjetja? Sveži kapital, posojila, krediti in financiranje poslovanja malih podjetij in samostojnih podjetnikov. Podjetniški naložbeni center, krediti za podjetja

04.10.2016

Vir: http://denarnitok.com/nalozbe/poslovni-sistemi/faktoring-ali-odkup-terjatev/

Faktoring odkup terjatev je namenjen podjetjem, ki želijo denarna sredstva pridobiti v čim krajšem času. Faktoring omogoča odkup zapadlih in nezapadlih terjatev (pogosto z zapadlostjo do 90 dni). Omogoča torej hitro pridobitev likvidnostnih sredstev, brez tveganja kasnejših neplačil, z izboljšanjem denarnega toka (obratnega kapitala), večjo učinkovitost poslovanja in ponudbo daljših plačilnih rokov.

Je preprost, moderen način financiranja, ki je bolj učinkovit kot najemanje kreditov pri bankah. Zaradi vpliva na bilančno stanje omogoča boljšo kreditno sposobnost in lažje pridobivanje kreditov, če se zanje odločite. Faktoring individualno prilagodijo poslovnim potrebam kupca in odstopnika terjatve.

Faktoring je finančna storitev, s katero si podjetja s prodajo kratkoročnih terjatev do kupcev, predčasno pridobijo finančna sredstva. Ob dobavi blaga ali opravljeni storitvi, kupec prejme račun, ki ga zavezuje k poravnavi svojih obveznosti do prodajalca.  Prodajalec (odstopnik terjatve), lahko z faktorjem sklene dolgoročni dogovor o odstopu terjatve, pri tem pa mora predložiti kopijo računa in odstopno izjavo, ki jo podpišeta tako prodajalec kot tudi kupec.

Faktor lahko že naslednji dan prodajalcu (odstopniku terjatve) izplača predujem, ki običajno znaša večji del računa. Faktor lahko obračuna tudi faktorinško provizijo. Ob dospelosti terjatve je kupec svoje obveznosti dolžan poravnati na faktorjev račun. V kolikor ob dospelosti terjatve nastopijo težave, povezane z nezmožnostjo plačila računa s strani kupca, lahko faktor uveljavlja regresno pravico do prodajalca in si tako povrne predujem, ki ga je že prej izplačal odstopniku/prodajalcu.

Pri klasičnem faktoringu gre za odkup prihodnjih terjatev, ni pa večje razlike med odkupom zapadlih in prihodnjih terjatev. Zapadle terjatve so praviloma slabše, zato se je smiselno za prodajo odločiti pred zapadlostjo.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.