Kako vzdrževati likvidnost podjetja. Denarni tok in krediti za tekoče poslovanje. Podjetniški naložbeni center, posojila in krediti za podjetja ter samostojne podjetnike