Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Koraki in nasveti za pridobitev najugodnejšega kredita

Koraki in nasveti za pridobitev najugodnejšega kredita

11.08.2020

Kako izbrati optimalni kredit?

V času korona virus krize je iskanje kredita torej še bolj zapleteno kot prej, poleg krize pa je letos število kreditno nesposobnih ljudi zaradi novih ukrepov Banke Slovenije in dviga minimalne plače močno narastlo. Kljub potencialni krizi in strožjim pogojem pa se potrošniki še vedno odločajo za kupovanje stanovanj in s tem za jemanje kreditov.

Za izbiro najbolj ugodnega kredita in informirano odločitev se spodaj nahaja seznam nasvetov ter stvari, na katere je treba pri izbiri biti pozoren:

 1. Realna ocena

Najprej se je treba odločiti, kaj želite in koliko denarja potrebujete. Pri tem je potrebno biti realističen in realno oceniti svoje zmožnosti – torej koliko si lahko privoščite. Uradno določeni novi pogoji s strani Banke Slovenije sicer že omejijo, koliko denarja mora posamezniku na koncu meseca ostati po plačilu obroka kredita (76 odstotkov minimalne plače, plus dodatno okoli 270 ur na vzdrževanega družinskega člana), vendar pa to ne pomeni, da bo to za vsakega posameznika resnično dovolj. Ljudje imajo različne potrošniške navade in obveznosti, ki jih morajo plačevati, zato morajo na podlagi svojih življenjskih okoliščin oceniti, kolikšne mesečne obroke in s tem kolikšen kredit si lahko privoščijo.

Ocenite vse mesečne stroške, ki jih imate in bodite realni, katerim se lahko odpoveste v namen odplačevanja kredita. Na podlagi tega izračunajte, kolikšen obrok boste vsak mesec lahko plačali. Dobro je vračunati nekaj denarja vsak mesec za nepričakovane stroške, ki se lahko pripetijo. Takšni so lahko na primer popravilo avta ali raznih gospodinjskih aparatov.

 • Raziskava in spletni informativni izračun

Ko imate izračunan znesek kredita, ki ga potrebujete in mesečne obroke, ki jih lahko odplačujete, se najprej informativno pozanimajte na straneh bank. Banke za kredite ponujajo informativne izračune na svojih spletnih straneh, kamor lahko bodisi vnesete, koliko kredita želite in koliko časa ga želite odplačevati, nato pa bo spletni algoritem izračunal mesečni obrok in ceno kredita. Iz

druge strani lahko v algoritem vnesete željeni mesečni obrok in čas odplačevanja, in algoritem bo izračunal, kolikšen znesek kredita ste sposobni pridobiti.

Za pregled nad izračuni je zelo priporočljiva in uporabna stran Zveze potrošnikov Slovenije, kjer so informativni obračuni slovenskih bank predstavljeni v tabeli. Ker tabelo obnavljajo 3-krat letno so podatki precej aktualni. V Sloveniji kredite ponuja 14 bank, na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije pa so zbrane ponudbe vseh štirinajstih. Informativna pregledna tabela se nahaja na spletnem naslovu: https://www.zps.si/index.php?option=com_osebnefinance&view=primkredita (Spletni primerjalnik Zveze potrošnikov Slovenije)

 1. Uradno povpraševanje oziroma sestanek

Pri preverjanju izračunov s strani algoritmov je treba vedeti, da to ni fiksna in zadnja ponudba banke za sklenitev kreditne pogodbe, in se nanj ni treba v celoti zanašati. Glede na ostale okoliščine, ki jih v algoritem prosilec ni vnesel in jih algoritem ne upošteva, obstaja možnost, da bo banka prosilcu ponudila ugodnejše pogoje in cene, kot so navedeni na spletu. Iz tega razloga je pametno, bankam, ki imajo za vas najugodnejše pogoje, poslati tudi uradno povpraševanje, oziroma se dogovoriti za sestanek na banki, kjer bo s strani banke po predstavljenih vseh okoliščinah jemanja kredita podana realna in zadnja ponudba za kredit.

Zveza potrošnikov Slovenije na svoji spletni strani podaja informacije, katere informacije so potrebne za banko, da izdajo kar najbolj realistično ponudbo – ponudbo, ki bo najbolj podobna zneskom na kreditni pogodbi, če do nje pride.

Za najbolj realistične izračune s strani bank je potrebno poslati:

 • Listine, ki izkazujejo prihodke prosilca, in pa tudi ostalih, ki bodo pri odplačevanju pomagali
 • Listine o zaposlitvi, ki izkazujejo kje prosilec dela, in kakšno vrsto pogodbe ima sklenjeno z delodajalcem
 • Podatke o vzdrževanih družinskih članih prosilca
 • Kaj je namen kredita – kakšen kredit želite, stanovanjski, gradbeni, za nakup opreme, za nakup gradbenega materiala, itd.
 • Kakšno vsoto kredita potrebujete
 • Koliko časa ste kredit pripravljeni odplačevati
 • Če gre za stanovanjski kredit tudi, kolikšen bo vaš lastni prispevek – kolikšna bo razlika med zneskom kredita in realno vrednostjo nepremičnine
 • Kakšno obrestno mero želite – fiksno ali spremenljivo
 • Ali boste po prevzemu kredita postali komitent banke, če to še niste
 • Podatke o trenutnih dodatnih obveznostih iz naslova zadolženosti – imate druge kredite ali posojila, ki jih morate odplačevati
 • Kakšne oblike zavarovanj ste pripravljeni ponuditi – hipoteka na kupljeno nepremičnino, zavarovanje pri zavarovalnici, zavarovanje s porokom, itd.

 • Kredit na lastni banki

Banke lastnim komitentom ponujajo ugodnejše pogoje za kredite, zato je pametno, poleg preverjenega informativnega izračuna na spletni strani svoje banke, tam tudi najprej zaprositi za uradni izračun, oziroma se dogovoriti za sestanek, kjer bo uradna ponudba predstavljena.

Vendar pa je treba biti pozoren na to, ali se ugodnejši kredit pri drugi banki splača, če to pomeni, da je potrebno prestopiti k drugi banki. Prestop bo pomenil nove stroške vodenja računa in izdelave kartic in drugih storitev.

 • Poskusite se pogajati

Vedeti je treba, da tudi uradna ponudba, narejena po uradnem povpraševanju ali na sestanki ne bo dokončna. Tudi bankam je v interesu, da se kredit vzame pri njih, še posebej, ker včasih, če

komitent banke kredit vzame pri drugi banki, komitent tudi prestopi k drugi banki. Banke se želijo temu izogniti, zato so se pripravljene tudi pogajati. Če pri drugi banki dobite veliko ugodnejše pogoje, se pri svoji poskusite pogajati za pridobitev enakih pogojev.

Nasprotno, drugim bankam bo v interesu, da dobijo nove komitente, zato se bodo pripravljene pogajati. Tako se je za pridobitev najugodnejših pogojev treba tudi pogajati in je to zelo priporočljivo, saj se razlike lahko gibljejo v razponu več tisoč evrov pri veliki zneskih. V najslabšem primeru bo banka rekla ne.

 1. Informirana odločitev

Pomembno je, da se za kredit ne odločimo, če ne razumemo vseh pogojev, ki nam jih banka predloži, ali vseh uporabljenih izrazov. Pomembno je, da povsod, kjer so stvari v ponujeni kreditni pogodbi nejasne, o njih povprašamo in se natančno informiramo.

Pomembno je poznati izraze in njihove posledice:

 • Spremenljiva obrestna mera bo pomenila, da mera ni fiksna, ampak je vezana na EURIBOR in se spreminja v skladu z njim. V skladu s tem bo spremenljiva obrestna mera izražena z EURIBOR kratico, ki ji bo dodan plus in nato določena obrestna mera – dodatek: EURIBOR + 1,8 %. Če je EURIBOR 0,1 %, bo trenutna obrestna mera 1,9 % za zadevni kredit. EURIBOR je akronim za »EURO InterBank Offered Rate«. Predstavlja povprečno obrestno mero po kateri si evropske banke med sabo posojajo denar. EURIBOR se stalno menja glede na povpraševanje in ponudbo za medbančna posojila in pa za posojila s strani prosilcev kredita. Tako prihodnji EURIBOR ni znan, in ga je težko napovedati. Trenutno je posojilodajalcev več kot posojilojemalcev in je zato EURIBOR na nuli, ali pa celo negativen, vendar pa se v prihodnosti za dolgoročne kredite to lahko spremeni.
 • Fiksna obrestna mera predstavlja obrestno mero, ki se ne bo spreminjala do konca odplačevanja kredita. Ker to predstavlja manjše tveganje za kreditojemalca, tveganje pa prevzame banka, bo fiksna obrestna mera po navadi v trenutku podpisa kreditne pogodbe višja kot je trenutna spremenljiva obrestna mera. Seveda pa se lahko v prihodnosti to spremeni, z rastjo zgoraj opisanega EURIBOR-a.
 • Efektivna obrestna mera je dejanska obrestna mera kredita, po obračunu še drugih stroškov prevzema kredita, poleg standardne obrestne mere. Banke poleg obrestne mere za kredit zaračunavajo tudi stroške vodenja, stroške odobritve kredita, stroške zavarovanja, stroške cenitev nepremičnine, in tako dalje. Četudi je osnovna obrestna mera pomembna, je treba za izbiro najboljšega kredita gledati prav efektivno obrestno mero, saj so tam zajeti vsi dejanski stroški. Po zakonu mora vsaka banka za potrošniški kredit jasno navesti efektivno obrestno mero.
 • Lastni vložek bodo banke zahtevale pri večjih zneskih, še posebej pri stanovanjskih kreditih. Lastni vložek pomeni, da mora v primeru kredita za 100.000 EUR, nepremičnina biti vredna več, torej se mora del nepremičnine plačati z lastnimi sredstvi in ne le iz kredita. Po navadi se zahtevani lastni vložek giblje med 20 in 25 procentov, kar pomeni za 1000.000 EUR kredita med 20 in 30 tisoč EUR.

Zavarovanje bo skoraj vedno potrebno za odobritev kredita, še posebej, ko gre za večje zneske pri na primer stanovanjskih kreditih. Potrebno je poznati različne možnosti zavarovanj pri odločanju. Ena opcija je zavarovanje pri zavarovalnici, kjer bo potrebno plačevati mesečne prispevke. Druga opcija je zavarovanje s hipoteko, kar pomeni, da se v primeru neplačevanja obrokov banka iz nepremičnine lahko poplača in se nepremičnino

 • izgubi. Tretja pogosta opcija je poroštvo, ki pomeni, da se tretja oseba za kreditojemalca zaveže, da bo iz svojega premoženja poravnala njegov dolg v primeru neplačevanja obrokov.

Ali ste kreditno sposobni? – Preverite svojo kreditno sposobnost pred odločitvijo za kredit

Na žalost je mnogo posameznikov trenutno kreditno nesposobnih. Po uvedbi strožjih pogojev s strani Banke Slovenije, po katerih je treba poleg nujnega odstotka upoštevanja minimalne plače, upoštevati tudi vzdrževane družinske člane in od določb katerih ni dovoljeno odstopati, se je število kreditno sposobnih državljanov naglo povečalo. Poleg tega pa je dvig minimalne plače letos povzročil, da bo znesek, ki mora prosilcu po plačilu obroka ostati na računu, še višji, število kreditno sposobnih pa nižje.

Za prikaz posledic novih ukrepov na kreditno sposobnost posameznikov je koristen naslednji prikaz: Povprečna slovenska družina ima dva otroka in dva odrasla. Tako se bo za vsakega odraslega v takšni družini štelo, da ima enega vzdrževanega člana družine. Po novih pogojih Banke Slovenije mora prosilcu za kredit po plačilu obrokov ostati 76 % minimalne plač, kar znaša približno 714 EUR in pa znesek v višini 237 EUR za vzdrževanega družinskega člana. To pomeni, da bodo vsi posamezniki v povprečni slovenski družini, ki imajo neto plačo manjšo ali enako 941 EUR ne bodo kreditno sposobni za kakršenkoli znesek, kar pomeni, da pri takšni plači nikoli ne bodo mogli vzeti kredita, dokler vzdržujejo otroke.

Za predstavo dovoljenih zneskov kredita, ki ga lahko mesečno odplačujete smo pripravili spodnjo razpredelnico (treba se je zavedati, da večji zneski kreditov niso možni, in so zahteve za banke obvezne):

Plača (NETO)/Osebne okoliščine prosilcaStarš v 4-članski družini z dvema otrokomaPar brez otrokPosameznik brez otrokaStarš samohranilec
941 EURNI KREDITNO SPOSOBENSkupaj 452 EUR/mesec obroka  226 EUR na mesec obrokaNI KREDITNO SPOSOBEN
1120 EUR (Povprečna slovenska plača)Skupaj 334 EUR na mesecSkupaj 810 EUR na mesec405 EUR na mesec167 EUR na mesec
Minimalna plača: (bruto 975,30 EUR) pribl. 690 EURNI KREDITNO SPOSOBENNI KREDITNO SPOSOBENNI KREDITNO SPOSOBENNI KREDITNO SPOSOBEN

Poleg tega se uvedbe strožjih pogojev za pridobitev kredita lahko pričakujejo tudi zaradi strahov pred gospodarsko krizo zaradi novega korona virusa. Zaradi pričakovane potencialne krize zaradi pandemije, so banke že začele dodatno zaostrovati pogoje za kredite, oziroma so stroški kreditov že višji kot pred pol leta. Zveza potrošnikov Slovenija je pripravila primerjave kratkoročnih kreditov do 10.000 EUR in ugotovila, da so stroški kredita višji kot pred nekaj meseci.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.